Umeå kommun

Umeå kommun antar strategi för landsbygdsutveckling

Dela

Kommunstyrelsens planeringsutskott har antagit Umeåregionrådets Landsbygdsutvecklingsstrategi Umeåregionen. Syftet med strategin är att identifiera nyckelområden för samverkan inom landsbygdsutveckling och att stärka samarbetet inom Umeåregionen.

– Det här strategidokumentet är en viktig utgångspunkt för samarbete, samverkan och samordning i kommunernas arbete med landsbygdsutveckling. Landsbygden är av stor betydelse för att skapa en attraktiv närings- och arbetsmarknadsregion, vilket sker i en växelverkan mellan städer och tätorter i regionen, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott, Umeå kommun.

Landsbygdsutvecklingsstrategi Umeåregionen har som syfte att peka ut riktningen och verka stödjande för en gemensam utveckling av Umeåregionens landsbygder. Strategidokumentet ska ses som en nulägesbeskrivning av Umeåregionens landsbygder samtidigt som den är en vägvisare för framtiden.

I arbetet har man sammanställt och analyserat befintliga strategier och andra vägledande dokument på lokal, regional och nationell nivå med bäring på landsbygdsutveckling i Umeåregionen. Materialet innehåller också resultat från olika medborgardialoger, workshops och lokala samtal.

Analysarbetet i strategin har utgått från Umeåregionens vision ”världens bästa livsmiljö för 300 000 invånare år 2050”. Genom detta har åtta tematiska områden med bäring på landsbygdsutveckling identifierats, inom vilka Umeåregionens kommuner anses ha stor nytta av att samverka.

De tematiska områdena är:

  • Bygga & bo
  • Lokal offentlig service
  • Lokalt näringsliv
  • Besöksnäring i Umeåregionen
  • Infrastruktur
  • Kultur och fritid
  • Lokalt ledd utveckling
  • Attraktivitet och attityder

Mer information:
Janet Ågren (S)
ordförande i kommunstyrelsens
planeringsutskott
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. 

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Fortsatt distansundervisning på de kommunala gymnasieskolorna20.1.2021 09:15:34 CETPressmeddelande

Från och med måndag 25 januari blir det delvis fjärr- och distansundervisning på de kommunala gymnasieskolorna. Eleverna ska vara hemma var tredje vecka enligt ett rullande schema. – Utifrån det rådande smittläget är det tyvärr nödvändigt med fortsatt distansundervisning. Vi hoppas att det är under en begränsad tid. Våra gymnasieelever har verkligen drabbats hårt under den här pandemin, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum