Umeå kommun

Umeå kommun återbetalar avgift för livsmedelstillsyn

Dela

Verksamheter i Umeå som hanterar livsmedel ska erbjudas att få den årliga avgiften för livsmedelstillsyn återbetald i form av ett bidrag. Enligt beslutet från kommunstyrelsen är detta ytterligare en av många insatser som Umeå kommun gör för att underlätta för näringslivet under coronapandemin.

– Pandemin som nu har pågått i 1,5 år innebär en stor utmaning för många företag och inom livsmedelsområdet har bland annat den minskade kundgenomströmningen haft stor inverkan. Det här löser inte företagens problem långsiktigt, gästerna och kunderna måste komma tillbaka, men det är ett sätt för kommunen att temporärt underlätta och minska trycket på dessa företag, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Umeå Kommun har arbetat metodiskt under pandemin med att stötta det lokala näringslivet och har genomfört ett antal åtgärder, exempelvis etablering av Sveriges första företagsakut, presentkort till kommunanställda, samt anstånd och nedsättning av ett antal avgifter. Målet med stöden är att de ska vara verkningsfulla och träffsäkra utifrån företagens behov. Insatserna relateras till statliga och regionala stöd samt de begränsningar som finns i lagstiftningen, men genomförs också i dialog med relevanta branschorganisationer och företrädare för berörda företag.

De verksamheter som är aktuella för det aktuella bidraget på livsmedelsområdet är restauranger, caféer, pizzerior, gatukök, bagerier, tillverkare, transportörer och grossister. Bidraget utgår även till livsmedelsbutiker med en omsättning som underskrider 100 miljoner kronor per år.

– Umeå kommun ska naturligtvis göra vad som är möjligt inom lagens ramar för att underlätta för vårt lokala näringsliv. Andra kommuner har gjort på liknande sätt under den pågående pandemin. Detta är i sammanhanget ett bra beslut, kommenterar kommunalrådet Anders Ågren (M).

En förutsättning för att få ta emot bidraget är att den sökande verksamheten inte har några obetalda fakturor till kommunen. Kommunens kostnad för bidraget, som motsvarar den årliga tillsynsavgiften som betalats för 2021 års livsmedelskontroll, kommer uppgå till maximalt 2,5 miljoner kronor. Sista ansökningsdatum för bidraget är den 30 november 2021.

Läs mer om bidraget här

Läs mer om de satsningar som Umeå kommun gör för att stödja näringslivet under coronapandemin


Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum