Umeå kommun

Umeå kommun beviljas 27,5 miljoner till marksanering

Dela

Naturvårdsverket har beviljat medel till två olika marksaneringsprojekt. 2,1 miljoner ska användas till att ta fram underlag och ansökningshandlingar för marksaneringen på Norrbyskär. 25,4 miljoner ska användas för att slutföra saneringen vid Fabriksvägen i Hörnefors.

– Det är positiva besked som innebär att vi kan gå vidare med bägge dessa projekt. För Norrbyskärsprojektet innebär det att vi kan slutföra tillståndsprocessen. I projektet vid Fabriksvägen i Hörnefors går vi nu vidare med etapp 2 av saneringen. Vi kommer att gräva bort den kisaska som finns kvar på Fabriksvikens västra strand. Detta arbete beräknas vara klart under 2018, säger Jonas Fagerman, miljöingenjör.

 

Bakgrund till marksanering på Norrbyskär

På flera av öarna som bildar Norrbyskär bedrevs mellan 1895–1952 ett av Europas största sågverk. Undersökningar har visat att sågverksamheten efterlämnat föroreningar i form av dioxiner, PAH och tungmetaller. Umeå kommun och Länsstyrelsen i Västerbotten skickade i april 2017 in en ansökan till Naturvårdsverket om totalt 82 miljoner kronor för saneringsprojektet på Norrbyskär. Saneringen kan tidigast påbörjas 2020.

Bakgrund till marksanering av Fabrikviken i Hörnefors

I Hörnefors samhälle fanns tidigare en sulfitmassefabrik. Förr nyttjades svavelkis som svavelkälla i sulfitmassatillverkningen. Vid rostning av svavelkis bildas kisaska som restprodukt. Under åren 1972-1973 överbelastades kisugnen med följden att kisaskan fick för hög svavelhalt för att Järnverken i Tyskland skulle vilja köpa restprodukten. Detta medförde att ett överskott av kisaska uppstod vilken då bland annat lämnades på ett ca 1 ha stort område vid Fabriksvikens västra strand. Under 2016 genomfördes etapp 1 av saneringen vid Fabriksviken.

Projektsidor för de bägge marksaneringsprojekten finns på www.umea.se/marksanering

Mer information

Jonas Fagerman
miljöingenjör
Mark och exploatering
090-16 14 32
070-350 34 48
jonas.fagerman@umea.se

 

 

Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum