Umeå kommun

Umeå kommun bildar biotopskyddsområde vid Umeälven

Dela

Umeå kommun har bildat sitt första biotopskyddsområde i anslutning till Västra länken vid Umeälven. Två markägare berörs och får en kompensationsersättning på närmare 1,2 miljoner kronor av Trafikverket för intrånget.

Vy över Umeälven uppströms där Umeå kommuns första biotopskyddsområde har bildats vid Västra länken.
Vy över Umeälven uppströms där Umeå kommuns första biotopskyddsområde har bildats vid Västra länken.

– Det är som ett slags minireservat. Fördelen med ett biotopskyddsområden är att det kan bara bildas för mindre områden och särskilt utpekade naturmiljöer med mycket höga naturvärden, det kräver inte en skötselplan som snabbar på processen men en är ändå ett strikt skydd som ett naturreservat, säger Marlene Olsson, naturvårdare på Umeå kommun.

Umeå kommun är en av de första kommunerna att bilda biotopskyddsområde annars är det oftast Skogsstyrelsen som handlägger skyddet som anmäls till Naturvårdsverket. Biotopskydd kan underlätta vid kompensationsärenden under 20 hektar till markägare. Sedan 2012 kan även kommuner bilda biotopskyddsområden.

Snabba på kompensation

– Det här är ett bra komplett till Skogsstyrelsens arbete. Vi kan snabba på processerna för att ge kompensation till berörda markägare som vid vägbyggen och likande intrång i värdefull natur som vid Västra länken. Att skapa ett naturreservat är ett mycket starkare skydd men kräver också en omfattande process med synnerliga skäl för att få göra regleringar jämfört med ett biotopskydd, säger Marlene Olsson.

Syftet med biotopskydd

Biotopskyddsområden är biotoper som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter, eller som annars är särskilt skyddsvärda. Genom att skydda sådana naturmiljöer förbättras förutsättningarna för att långsiktigt bevara den biologiska mångfalden. Skyddet bidrar också till att Sverige uppfyller FN:s konvention om biologisk mångfald, samt de nationella miljökvalitetsmål som riksdagen har antagit. Källa: Naturvårdsverket

För mer information:


Marlene Olsson
Naturvårdare
Umeå kommun
090-16 16 86
marlene.olsson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Vy över Umeälven uppströms där Umeå kommuns första biotopskyddsområde har bildats vid Västra länken.
Vy över Umeälven uppströms där Umeå kommuns första biotopskyddsområde har bildats vid Västra länken.
Ladda ned bild
Det markerade området är det nya biotopsskyddsområdet vid Umeälven intill bygget av Västra länken.
Det markerade området är det nya biotopsskyddsområdet vid Umeälven intill bygget av Västra länken.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Högstadiet och förskolan prioriteras i för- och grundskolenämndens budget 202324.11.2022 14:25:13 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fått ett tillskott på drygt 101 miljoner kronor i fullmäktiges budgetbeslut för 2023. I kommunfullmäktiges beslut prioriteras 10 miljoner kronor till högstadieskolor i Umeå kommun för att förstärka grundbemanning, det specialpedagogiska stödet och tillgängliga lärmiljöer. Därtill prioriterar nämnden cirka sex miljoner kronor för att bibehålla grundbemanningen i förskolan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum