Umeå kommun

Umeå kommun får 16 miljoner till att förbättra utbildning för nyanlända och flerspråkiga barn och elever

Dela

Umeå kommun har beviljats 16 miljoner kronor av Skolverket för riktade insatser till nyanlända och flerspråkiga barn och elever. Syftet är att stärka undervisningens kvalitet och likvärdighet för nyanlända och flerspråkiga barn och elever i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola.

– Mycket glädjande att vi nu kan inleda utvecklingsarbetet. Det ligger i linje med politikens prioriterade områden och utifrån analys av verksamheten. Det är väl förankrat i vår verksamhet och jag är övertygad om att vi nu skapar bättre förutsättningar för att nyanlända och flerspråkiga barn och elever når högre måluppfyllelse, säger Moa Brydsten (S), ordförande i nämnden.

Mot bakgrund av Umeå kommuns relativt sett stora flyktingmottagande under åren 2015-2016 riktade Skolverket en fråga till utbildningsförvaltningen i Umeå kommun om att ingå i ett samarbete. I mars 2019 inleddes en kartläggning av kommunens rutiner och utbildning avseende nyanlända barn och elever. Kartläggningen sammanfattades i en nulägesbeskrivning samt förslag till en åtgärdsplan för att stärka kvaliteten inom tre utvecklingsområden:styrning och utveckling av verksamheten, förutsättningar för lärande och trygghet samt undervisning och lärande.

Skolverket har utifrån föreslagen åtgärdsplan beviljat Umeå kommun 16 miljoner kronor för utvecklingsarbete riktat till pedagoger och skolledning under två år för att på ett systematiskt sätt utveckla mottagandet, utbildningen och det systematiska kvalitetsarbetet inom området nyanlända och flerspråkiga barn och elever. I och med detta utvecklingsarbete kommer Umeå kommun att förstärka nyanlända och flerspråkiga barn och elevers möjligheter och förutsättningar att lyckas i förskolan och skolan.

Såväl nationellt som i Umeå kommun når nyanlända elever i lägre grad ett slutbetyg från årskurs 9 än elever med svensk bakgrund. Detsamma gäller för elever födda i Sverige med båda föräldrarna från ett annat land.

För- och grundskolenämndens sammanträde pågår till kl. 16.00.

Kontakt efter sammanträdets slut

Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande
070-206 93 00
lena.riedl@umea.se

Nasteho Lander (V)
2:e vice ordförande
073-055 74 28
nastehoali.lander@umea.se

Ann-Christine Gradin
utbildningsdirektör
070-640 12 85
ann-christine.gradin@umea.se

Marie Karling
samordnare
073-073 61 50
marie.karling@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum