Umeå kommun

Umeå kommun får ett plusresultat 2019

Dela

Umeå kommun redovisar får ett positivt ekonomiskt resultat som uppgår till 189 miljoner kronor för 2019, vilket är bättre än budgeterat. Viktiga förklaringar är ett stort överskott från kommunens delägande i Stornorrfors vattenkraftverk, att kommunen inte investerat i den takt som planerat och att utvecklingsanslaget inte nyttjats fullt ut. Dessutom har kommunens olika nämnder arbetat hårt med att få en ekonomi i balans vilket gett effekt under hösten.

– 2019 blev ett bra år på flera sätt, inte minst ekonomiskt, och det råder ingen tvekan om att Umeå kommun har goda förutsättningar och en bra position inför framtiden. Men vi måste vara ödmjuka inför de utmaningar vi står inför. Samtidigt som kommunen behöver växa för att öka skatteunderlaget, så har vi en mängd faktorer i Sverige och världen som påverkar kommunens ekonomi och som vi behöver vara uppmärksamma på under 2020, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Sammanfattningsvis visar årsredovisningen ett positivt resultat i både kommunkoncernen och kommunen. Kraftverksamheten, kommunens delägarskap i Stornorrfors vattenkraftverk, genererade ett stort överskott 2019, vilket är den dominerande förklaringen till det ekonomiska överskottet i kommunen. En annan viktig förklaring är att kommunen inte investerat i den takt som planerat och att utvecklingsanslaget inte nyttjats fullt ut. Dessutom har kommunens olika nämnder arbetat hårt med att få en ekonomi i balans vilket gett effekt under hösten.

Prognoserna för svenska kommuner visar på en tuff ekonomisk framtid. Förklaringarna är att personer i arbetsför ålder inte ökar i samma utsträckning som de yngre och äldre. Detta i kombination med en vikande konjunktur kommer att innebära stora utmaningar för kommunerna att finansiera välfärden. Den här utvecklingen gäller även Umeå kommun och är ett viktigt skäl till att kommunfullmäktige under 2019 beslutade att bromsa kostnadsutvecklingen. Därför gör kommunen nu även en avsättning till en så kallad resultatutjämningsreserv, RUR, på 116 miljoner kronor som kan användas för att balansera ekonomin under perioder när skatteintäkterna viker.

Lena Gustafsson, ekonomidirektör i Umeå kommun, är nöjd med resultatet för 2019, men ser också stora utmaningar de kommande åren.

– Resultatet för ekonomin i Umeå kommun är självklart godkänt. Vi klarar det beslutade överskottsmålet och får nu också möjlighet att göra en avsättning till resultatutjämningsreserven, RUR. Det vi ser just nu är att vi har ett sjunkande elpris, en konjunktur som beräknas avta och inte minst spridning av ett nytt coronavirus, som kommer att påverka världsekonomin. Den här typen av faktorer kan vi självklart inte påverka, men är något vi måste ta höjd för när vi fattar ekonomiska beslut, säger Lena Gustafsson.

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Lena Höök Gustafsson
ekonomidirektör
Umeå kommun
070-653 35 84
lena.hookgustafsson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum