Umeå kommun

Umeå kommun fastställer årsbokslutet 2019

Dela

Umeå kommun får ett positivt ekonomiskt resultat som uppgår till 189 miljoner kronor för 2019, vilket är bättre än budgeterat. Det fastställs i kommunens årsredovisning. Viktiga förklaringar är ett stort överskott från Stornorrfors vattenkraftverk och att kommunens olika nämnder har utvecklat sina ekonomiska processer och kontrollfunktioner.

– 2019 blev ett bra år på flera sätt, inte minst ekonomiskt. Det råder ingen tvekan om att Umeå kommun har en bra position inför framtiden, men vi måste vara ödmjuka inför de utmaningar vi står inför. Kommunen behöver växa för att upprätthålla skatteunderlaget, men vi har också en mängd faktorer i Sverige och världen, inte minst utvecklingen av coronapandemin, som påverkar kommunens ekonomi och som vi behöver vara uppmärksamma på under 2020, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Sammanfattningsvis visar årsredovisningen ett positivt och stabilt resultat i både kommunkoncernen och kommunen. Kraftverksamheten, kommunens delägarskap i Stornorrfors vattenkraftverk, genererade ett stort överskott 2019, vilket är den dominerande förklaringen till det ekonomiska överskottet. En annan viktig förklaring är att kommunens olika nämnder har förbättrat kontrollen vad gäller inkomster och utgifter, jämfört med 2018.

På den ekonomiska minussidan konstateras att kommunen har en fortsatt hög investeringstakt, vilket medför att låneskulden har ökat under 2019.

Under året blev det tydligt för de flesta svenska kommuner att skatteintäkterna viker på grund av att en allt mindre andel av befolkningen är i arbete jämfört med tidigare. Den här utvecklingen gäller även Umeå kommun och är ett viktigt skäl till att kommunfullmäktige under 2019 beslutade att bromsa kostnadsutvecklingen. Därför gör kommunen nu även en avsättning till en så kallad resultatutjämningsreserv, RUR, på 116 miljoner kronor som ska användas för att balansera ekonomin under perioder när skatteintäkterna viker.

Anders Ågren (M), vice ordförande i kommunstyrelsen, Umeå kommun, är nöjd med resultatet för 2019.

– Det är självklart glädjande att kommunen får ett positivt resultat även i år. Vi klarar det beslutade överskottsmålet och får nu också möjlighet att göra en avsättning till resultatutjämningsreserven, RUR. Det ger oss förutsättningar att möta utmaningarna med en sannolikt vikande konjunktur och inte minst spridning av ett nytt coronavirus som kommer att påverka världsekonomin under 2020, säger Anders Ågren.

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Lena Höök Gustafsson
ekonomidirektör
Umeå kommun
070-653 35 84
lena.hookgustafsson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum