Umeå kommun

Umeå kommun godkänner högre vindkraftverk

Dela

Kommunfullmäktige godkänner ökad totalhöjd på vindkraftverk i vindkraftsanläggningen Ivarsboda-Gryssjön från 200 till 270 meter. Anläggningens samlade produktion beräknas därmed kunna öka med 25–30 procent, motsvarande årsbehovet för ytterligare 30 000 villor.

– Det är viktigt att använda vindresurserna effektivt för att vi ska nå det nationella målet om en helt förnybar elproduktion till år 2040. Därför är det rimligt att godkänna denna ansökan om att öka höjden på vindkraftverken. Eftersom det även finns ett lokalt miljöperspektiv i detta vad gäller visuell påverkan kommer Umeå kommun föra en fortsatt dialog med företaget, exempelvis om förutsättningarna för att långsiktigt bevara avskärmande skogsridåer, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Sävar Vindkraft AB, ett helägt dotterbolag till Fortum Sverige AB, har ansökt om ändringstillstånd för vindkraftsanläggningen vid Ivarsboda - Gryssjön som är belägen i Umeå och Robertsfors kommuner. Företaget vill öka totalhöjden för 30 vindkraftverk, varav 12 ligger i Umeå kommun, från 200 till 270 meter. I ansökan yrkas även på ändring av villkor angående så kallade iskast samt att igångsättningstiden förlängs till 13 april 2027, från tidigare 13 april 2025.

Enligt kommunfullmäktiges beslut uppfyller ansökt höjning uppställda kriterier för den del av anläggningen som ligger inom Umeå kommun. Bedömningen är också att den aktuella ändringen inte begränsar möjligheterna till utveckling av Sävar.

Det aktuella området är av stort intresse för fågellivet – denna fråga behandlas enligt rutin för miljötillstånd vid Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Beredningen av ärendet har gjorts i dialog med Robertsfors kommun. Beslutet tas av kommunfullmäktige eftersom ärendet avviker från aktuell översiktsplan.

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

”Studiegård” på Dragonskolan ska stötta efter distansstudier4.5.2021 09:06:12 CEST | Pressmeddelande

Under pandemin har gymnasieeleverna tvingats ta ansvar för sina studier på ett helt annat sätt än vad som är normalt. På Dragonskolan arrangeras därför nu en ”studie-gård” för alla elever under varje dag fram till sommaren. – Vi har upprätthållit en god kvalitet på undervisningen genom hela pandemin, men det går inte att sticka under stol med att närundervisning slår all form av distansundervisning, säger Henrik Bolin, samordningsrektor på skolan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum