Umeå kommun

Umeå kommun i samarbete för Vindelälvsdalen

Dela

Umeå kommun blir medlem i biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka tillsammans med kommunerna i Arjeplog, Sorsele, Lycksele, Vindeln och Vännäs. Syftet med den ekonomiska föreningen är att vara en katalysator för hållbar utveckling i hela Vindelälvsdalen.

– Vindelälven och vindelälvsdalen är ett viktigt område för Umeå kommun där vi vill se en stabil och hållbar utveckling. Målet är att vi som medlemmar i biosfärområdet tillsammans ska utveckla, bevara och stödja den rika och unika naturen, kulturen samt människors livskvalitet i området, idag och i framtiden, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott.

FN-organet UNESCO utsåg 2019 Vindelälven-Juhttátahkka till ett biosfärområde, ett modellområde för hållbar utveckling, och en möjlighet att genomföra Agenda 2030. Processen inleddes redan i augusti 2013, med en förstudie och därefter, 2015, inleddes arbetet med en treårig biosfärkandidatur.

Under kandidaturperioden bildandes en interimsstyrelse med företrädare från byar, myndigheter, kommuner, samebyar, fiske och företag. Umeå kommun har allt sedan förstudieperioden varit involverad i arbetet med Biosfärområde Vindelälven- Juhttátahkka och haft en styrelsepost i interimsstyrelsen. Kandidaturperioden har medfinansierats av Umeå kommun med 160 000 kr per år (2015–2018). I en avsiktsförklaring har utskottet beslutat att under perioden 2019–2021 bidra till biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka med en årlig medfinansiering på 160 000 kr. I avsiktsförklaringen avser Umeå kommun också att bidra med personella resurser, samt anordna minst ett biosfärarrangemang per år.

Ambitionen med medlemsskapet i den ekonomiska föreningen Vindelälven-Juhttátahkka är att:

  • Bevara och utveckla områdets unika värden och förmedla landskapets identitet till människor som bor och verkar i Vindelälvsdalen samt besökare.
  • Stödja forskning och praktik samt utgöra en brygga mellan vetenskapliga rön och lokal kunskap samt dess tillämpning.
  • Ge de tre dimensionerna i hållbar utveckling – ekologisk, socio-kulturell och ekonomisk – praktisk tillämpning och förankra dem genom olika projekt.
  • Bedriva lokalt arbete på ett sätt som bidrar till lokala lösningar på globala utmaningar.
  • Fungera som en mötesplats för forskare och praktiker, såväl som för myndigheter, ideella organisationer, företag och enskilda människor.
  • Öka kunskapen om den samiska kulturen och renskötseln som bedrivs inom Vindelälven- Juhttátahkka.

Mer information:
Janet Ågren (S)
ordförande i kommunstyrelsens
planeringsutskott
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum