Umeå kommun

Umeå kommun klarar två av tre utsläppsmål

Dela

I år kommer Umeå kommun med stor sannolikhet att för första gången klara miljökvalitetsnormen för medelvärde per timme och sannolikt även årsmedelvärdet när det gäller utsläpp av kväveoxid. Däremot uppnås inte normen per dygn. Det visar kommunens årliga rapport till Länsstyrelsen.

– En gynnsam väderlek under inledningen av året har hållit nere kväveoxidvärdena och dessutom har coronapandemin satt spår i form av ett minskat resande. Sammantaget har 2020 varit ett bra år när det gäller luftkvaliteten i Umeå och i och med de olika miljöåtgärder som nu genomförs i kommunen så kommer luftkvaliteten att förbättras ytterligare, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott.

Umeå kommun rapporterar årligen till Länsstyrelsen hur kommunen uppfyller miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Årets rapport visar att årsmedelvärdet för kvävedioxid ligger under gränsvärdet och därmed uppfyller miljökvalitetsnormen. Även den europeiska miljökvalitetsnormen klaras. I år kommer kommunen med stor sannolikhet även att för första gången klara miljökvalitetsnormen för medelvärde per timme och sannolikt även miljömålet för årsmedelvärdet. Däremot har redan för många dygn med för höga värden uppmätts vilket betyder att dygnsnormen överskrids för 2020.

De gynnsamma värdena för 2020 bedöms till stor del bero på det mycket milda och blåsiga vädret under vintern 2020 och även till viss del på effekten av coronarestriktionerna under vårvintern.

Enligt rapporten har det allmänna resebeteendet ändrats något till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att bromsa coronapandemin. Resandet med kollektivtrafiken har minskat, det är första gången det händer sedan 2014. Resandet med cykel har inte påverkats nämnvärt. Utbyggnaden av laddinfrastrukturen för elfordon har fortsatt enligt plan. Däremot kommer den stora byggnationen av Västra länken bli försenad, men den färdigställs mest troligt under 2021.

– Luften i Umeå centrum blir renare och renare. 2020 uppvisar det bästa resultatet sedan mätningarna påbörjades år 2003. Vi ser årliga förbättringar – och med färdigställandet av ringleden så kommer luftkvaliteten dessutom att förbättras påtagligt, säger Anders Ågren (M), vice ordförande i kommunstyrelsen, Umeå kommun.

Några händelser under 2020:

  • Trafikverket har påbörjat arbetet med Västra Länken som planeras vara färdigställt i slutet på 2021
  • Installationen av 118 icke-publika laddningsstationer på personalparkeringar vid kommunens verksamheter har genomförts enligt plan
  • Projekt som Sharing City Umeå och Hållbara arbets- och -tjänsteresor (HAR) pågår

Mer information:
Janet Ågren (S)
ordförande i kommunstyrelsens
planeringsutskott
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Pandemin präglade året som slutade på plus27.1.2021 14:21:58 CETPressmeddelande

Den pågående coronapandemin satte sin prägel på verksamheternas arbete under stora delar av förra året med åtgärder för att minska smittspridning, minska oro och värna arbetsmiljön. Vid årets slut redovisade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett överskott på 13,8 miljoner kronor. Detta främst beroende på färre elever än budgeterat inom gymnasieverksamheten, i första hand på introduktionsprogrammen, samt att flera arbetsmarknadsåtgärder inte har kunnat startas upp på grund av pandemin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum