Umeå kommun

Umeå kommun motsätter sig försämrad kommunikation till Holmön

Dela

Trafikverket bör fortsätta verka för en pålitlig, robust och långsiktigt hållbar året runt-trafik till Holmön. Det skriver Umeå kommun i ett remissvar till Trafikverket angående planerna att sluta tillhandahålla stakning av skoterled, extra trafik med färja under evenemang samt tillhandahållande av varmhållen väntkur på Holmön.

– Trafikverket behöver leva upp till sitt uppdrag att säkerställa trafik året-runt mellan Holmön och fastlandet. Att frångå detta är inte acceptabelt. Utskottet har därför valt att ställa sig bakom en skrivelse till Trafikverket där detta påtalas. Den undertecknas även av kommunstyrelsens ordförande, Hans Lindberg. Holmön är en unik pärla i Kvarken och för att möjliggöra fortsatt utveckling på Holmön behövs kommunikationslösningar som motsvarar såväl de boendes som besökarnas behov, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott, Umeå kommun.

Umeå kommun har tagit del av Trafikverkets skrivelse angående Holmö färjeförbindelse. Av skrivelsen framgår att Trafikverket beslutat att från och med vintersäsongen 2020/2021 upphöra med stakning av skoterled, extra trafik med färja under evenemang så som visfestivaler samt tillhandahållande av varmhållen väntkur på Holmön.

Även för den helikoptertrafik som bedrivs då vädret omöjliggör trafikering med färja eller svävare innebär beslutet en försämring. Tidigare har helikopter satts in då behovet har uppstått, men enligt det nya beslutet sätts helikopter in först efter fem dagars stopp i trafiken.

Kommunstyrelsens planeringsutskott skriver i sitt svar till Trafikverket att Holmön är en unik plats med höga natur- och kulturmiljövärden och betonar att den i dag utgör den enda ö i Västerbottens skärgård med en året runt-befolkning. Ingen annan ort i norra Sverige motsvarar Holmön vad gäller avstånd till fastlandet, befolkningsunderlag och geografiskt läge. Ön utgör på så vis en exceptionell del av Umeå kommun och dess särskilda behov är därför viktiga att beakta.

Umeå kommuns utvecklingsstrategi för Holmön slår fast att det ska vara möjligt att bo, arbeta och bedriva verksamheter på Holmön, samt att det ska vara möjligt att ha daglig arbetspendling till/från fastlandet. Holmöns unika värden ska tillvaratas, utvecklas och marknadsföras för besöks-, rekreations- och turiständamål för såväl lokala, regionala som andra målgrupper.

Umeå kommun har också sedan 2018 en tematisk översiktsplanedel för Umeå landsbygd med målsättningen att landsbygden ska vara en attraktiv plats för såväl boende, näringsliv, föreningar och besökare, med hållbar tillväxt, god livskvalitet och samverkan mellan landsbygdsaktörer i fokus.

– Holmön är en del av Umeå landsbygd där det lokala engagemanget är stort, vilket inte minst syns genom de många evenemang som ordnas här och årligen lockar stora mängder nationella såväl som internationella besökare. Dessutom bedrivs ett gediget arbete för att skapa förutsättningar för fler att bo och verka på Holmön. Därför är det viktigt att Trafikverkets planer att försämra kommunikationerna inte genomförs, säger Janet Ågren.


Mer information:
Janet Ågren (S)
ordförande i kommunstyrelsens
planeringsutskott
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se


Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Detaljplan för Norra Ön på samråd4.1.2021 22:06:18 CETPressmeddelande

På Norra Ön planeras en ny stadsdel med plats för ca 2 800 nya bostäder samt verksamheter. Norra Ön planeras bli en livfull och välkomnande plats mitt i centrala Umeå. En urban, tät stadsdel med attraktiva, trygga boendemiljöer och gröna offentliga rum med strandskogar, parker och natur. De som bor på Ön ska kunna leva ett praktiskt, rörelserikt och hållbart vardagsliv. Ön med dess utbud blir också mer tillgängligt för Umeåborna. Broarna innebär att östra och västra Umeå binds samman, vilket underlättar vardagen för många på ett hållbart sätt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum