Umeå kommun

Umeå kommun överklagar upphävda detaljplaner i Täfteå

Dela

Umeå kommun överklagar mark- och miljödomstolens beslut att upphäva detaljplanerna för fastigheterna Täfteå 10:64 och 5:19. Det beslutade kommunfullmäktige vid dagens sammanträde.

 – Umeå kommun står fast vid beslutet att fortsätta utveckla Täfteå och dessa detaljplaner är viktiga för kommunens mål att bygga utanför stadskärnan. Därmed vill vi se att mark- och miljööverdomstolen upphäver mark- och miljödomstolens beslut så att vi kommer vidare i processen, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Kommunen skriver i sitt överklagande att bostadsbebyggelse måste anses som ett väsentligt samhällsintresse och att även jordbruksmark i begränsad omfattning kan tas i anspråk. Detaljplanen följer den sammanvägda planeringsinriktningen för att utvecklingen ska ske på bästa hållbara sätt. Översiktsplanens strategier bygger vidare på att koncentrera bebyggelse för att undvika bebyggelseutbredning och glesa strukturer.

De aktuella planerna gör det möjligt att begränsa klimatpåverkan samt gynna hushållning med naturresurser. Likaså kan ett effektivt samnyttjande av exempelvis teknisk infrastruktur, service och skola åstadkommas, vilket är en viktig aspekt för placeringen i Täfteå. Byggande av flerbostadshus skapar vidare ett utökat utbud av boendealternativ. Att skapa boende lokalt för äldre och seniorbostäder är tungt vägande gentemot andra intressen och finner stöd i hållbarhetsstrukturen avseende alla aspekter.

Översiktsplanen talar också om att ny bebyggelse bör komplettera den befintliga och bör i första hand lokaliseras till byar längs utpekade kollektivtrafikstråk.

I överklagan till mark- och miljööverdomstolen står det att det är svårt att hitta mark i Täfteå som kommunen har rådighet över och som utgör en tillräckligt stor areal samt är belägen tillräckligt centralt. Ett centralt placerat läge är väsentligt för att kunna uppfylla översiktsplanens intentioner om en hållbar samhällsutveckling.

Mer information

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Snöovädret blir allt intensivare – stanna hemma om du kan21.1.2021 17:47:40 CETPressmeddelande

Det intensiva snöfallet med kraftig drivbildning har ökat ordentligt och gjort det mycket svårt att ta sig fram i kommunen. Ovädret kommer att bli värre längre fram i kväll och i natt. Läget är mycket ansträngt och kommunen arbetar intensivt med att hålla huvudgatorna öppna. För lokalgatorna finns risk att framkomligheten tidvis är begränsad. Kommunen uppmanar alla som inte måste ge sig ut att stanna hemma.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum