Umeå kommun

Umeå kommun ska öka takten i klimatomställningen

Dela

Idag, den 11 december 2020, undertecknades de första klimatkontrakten i Europa av Umeå kommun tillsammans med åtta andra kommuner och fyra myndigheter. Målet är att Umeå stad och övriga åtta städer ska vara klimatneutrala år 2030. Städer utgör bara 3 procent av jordens landmassa, men står för mer än 70 procent av utsläppen av växthusgaser.

– Klimatkontraktet skapar en nationell kraftsamling för att möjliggöra klimatomställningen på lokal och regional nivå, säger Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande.

Samverkan och färdplan

Genom klimatkontraktet åtar sig kommunen att snabba på omställningen till klimatneutralitet och ökad hållbarhet. Alla kommuner som skriver under klimatkontraktet ska involvera invånarna i klimatomställningsarbetet. Samverkan kommer att vara i fokus under 2021.

– Vi behöver arbeta tillsammans lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för att lyckas. Där ligger kraften som klimatkontrakten kommer att skapa. Vi ska involvera aktörer från hela samhället och invånare som bor i Umeå i omställningen. Ingen kan lösa klimatutmaningen ensam, säger Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen ska tillsammans med akademi, företag, organisationer och invånare i Umeå bland annat arbeta fram en så kallad färdplan för klimatomställningen i Umeå, en handlingsplan likt en lokal version av Parisavtalet. Åtgärderna i färdplanen handlar till exempel om att minska användningen av fossila bränslen, få fler att transportera sig hållbart, bygga och konsumera klimatsmart och skapa nya affärsmöjligheter genom klimatomställning. Kommunen ska också i samarbete med Viable Cities utveckla en klimatinvesteringsplan för att nå klimatmålen.

Viable Cities ger stöd

Kommunen får stöd av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Stödet innebär att Viable Cities ser över lagar och regler, underlättar för kommuner att finansiera insatser och stöttar kommuner som ansöker om stöd i EU:s kommande utlysning om klimatneutrala städer 2030. Ambitionen är att Sverige som föregångare ska inspirera ett europeiskt Climate City Contract som kan bidra till snabbare omställning.

– Vi kommer att söka EU:s utlysning och andra europeiska och nationella utlysningar då de är viktiga verktyg för omställningen. Genom klimatkontraktet kan vi också bidra till andra städers klimatomställning internationellt, säger Johan Gammelgård, innovationsdirektör i Umeå kommun och styrelseledamot i Viable Cities.

Klimatkontraktet undertecknades av Tillväxtverket, Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Samarbetet inom innovationsprogrammet Viable Cities har pågått sedan år 2017 och Umeå kommun var en av de första kommunerna som blev medlemmar. Under nästa år räknar Viable Cities med att satsningen Klimatneutrala städer 2030 växer med ytterligare 5–10 städer.

Mer information

Hans Lindberg (S)

ordförande

kommunstyrelsen

Umeå kommun

070-589 01 66

hans.lindberg@umea.se

Johan Gammelgård

Innovationsdirektör

Umeå kommun

Styrelseledamot i Viable Cities

090-16 23 28, 070-344 84 64

johan.gammelgard@umea.se

Ta del av klimatkontraktet och läs mer på www.umea.se/klimatkontrakt

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Hans Lindberg undertecknar klimatkontraktet.
Hans Lindberg undertecknar klimatkontraktet.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum