Umeå kommun

Umeå kommun utökar stödet till näringslivet

Dela

Coronapandemin har slagit hårt ekonomiskt mot företag och näringsidkare. Nu planerar Umeå kommun en serie åtgärder för att mildra dessa negativa effekter.

– Coronapandemin och den medföljande ekonomiska krisen har drabbat samhället hårt. Många företag i Umeå har det väldigt tufft just nu. Stigande arbetslöshet är inget vi vill ha och därför ser vi nu över vilka möjligheter vi har att förenkla och underlätta för företag och entreprenörer, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Precis som regering och myndigheter har vidtagit åtgärder för att dämpa effekterna av coronapandemin har Umeå kommun också vidtagit ett antal åtgärder. Det handlar dels om förbättrad information och utökade resurser till rådgivning, dels om åtgärder som frigör tid hos näringsidkare och kan stärka företagens likviditet.


Vidtagna åtgärder:

  • Företagsakut - samordnad rådgivningstjänst för företag som drabbas av ekonomiska effekter.
  • Samordning, information och lotsning av hur företagen kan nyttja de stöd som tillskapats på nationell och regional nivå.
  • Dialog med näringsidkare om pågående tillståndsärenden för att undersöka möjlighet att pausa eller avbryta.
  • Dialog med näringsidkare om pågående tillsynsärenden för att undersöka möjlighet att förlänga tidsfrister, med mera, där lagen så tillåter och det bedöms möjligt.
  • Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
  • Möjlighet att ansöka om tidigareläggning av uteserveringstillstånd.

Kommunen har för avsikt att införa fler åtgärder, exempelvis:

  • Korta betaltid till kommunens leverantörer.
  • Uppskov för betalning av olika typer av kommunala tillsynsavgifter.
  • Uppskov för betalning av olika typer av kommunala tillståndsavgifter.
  • Uppskov för inbetalning av hyror för fastigheter/anläggningar som företag förhyr av kommunens fastighetsfunktion.

– Vi befinner oss just nu i en krissituation som är temporär. När coronapandemin är över kommer vi att behöva ett välfungerande näringsliv i Umeå som är redo att växa. De åtgärder som presenteras nu är ett första steg för att stödja näringslivet, säger Anders Ågren (M), vice ordförande i kommunstyrelsen, Umeå kommun.

 

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum