Umeå kommun

Umeå kommun vill stärka utbildningens kvalitet för nyanlända och flerspråkiga barn och elever

Dela

Umeå kommun är en av de utvalda kommunerna som samverkar med Skolverket för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända och flerspråkiga barn och elever. Insatserna ska stödja den kommunala förskolan och skolan att skapa bättre förutsättningar för nyanlända barn och elever att lyckas i sitt lärande, något som kommer att gynna alla barn och elevers lärande.

Regeringens satsning riktas mot kommuner med hög andel nyanlända elever i förhållande till det totala elevantalet.

Genomlysning av verksamheten 

Utbildningsförvaltningen påbörjade det gemensamma arbetet i februari 2019. Ett lokalt team har bildats som fortlöpande ska arbeta tillsammans med Skolverket. I teamet ingår ledare i förskola och skola, strateger, enhetschef för Kompetenscentrum för flerspråkighet samt skolpsykolog från Elevhälsan.

En beskrivning och analys av nuläge bygger bland annat på skolresultat och intervjuer med barn, elever och personal på kommunens förskolor och skolor. En åtgärdsplan ska vara klart i oktober 2019. Utbildningsförvaltningens ledning följer arbetet som styrgrupp.

- Vi ser fram emot att får göra den här genomlysningen av verksamheten och identifiera de områden som kan förbättras, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör.

Elever med utländsk bakgrund har som grupp generellt sett svårare att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i grundskolan. Umeå kommun lyckas inte lika bra att stödja dessa som andra jämförbara kommuner i Sverige, exempelvis Luleå och Lund. Det gäller oavsett om eleverna är födda i Sverige eller utomlands.

- Satsningen innebär att vi lägger fokus på hur vi kan höja kvaliteten för just denna grupp även om den inte är homogen. Faktorer som vart man kommer ifrån, vilket språk man har och föräldrars utbildningsnivå spelar in. Oavsett det som kommer alla insatser vi kan göra att gynna alla barn och elevers lärande. Jag väntar mig att vi i nästa steg får ta del av medel som regeringen avsatt för att stärka utbildningens kvalitet för just nyanlända, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör.

Mer information:

Ann-Christine Gradin
utbildningsdirektör
Umeå kommun
070-640 12 85

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Årets litteraturfestival för barn - välbesökt, populär och lyckad.22.3.2019 10:48:15 CETPressmeddelande

I söndags gick Barnens Littfest av stapeln och Väven myllrade av aktivitet. Skrivet i siffror tog Väven emot hela 4500 besökare under dagen, en vanlig söndag ligger den siffran på ca 1500 personer. Fler än 2500 barn deltog i alla programpunkter under dagen, närmare 50 barn i timmen fotograferades på den populära green-screen aktiviteten och över 200 barn deltog i den interaktiva teknikjakten och fick ett superhjältediplom.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum