Umeå kommun

Umeå kommuns konststipendium 2020 tilldelas Mikael Åberg

Dela

Kulturnämnden har beslutat att tilldela 2020 års konststipendium till Mikael Åberg.

Motivering

Mikael Åberg är utbildad vid konsthögskolan i Umeå åren 1993 - 98, inledningsvis vid avdelningen för skulptur, en hemvist som tidigt visade sig alltför snäv för hans tvärdisciplinära konstnärskap. Hans konstnärliga praktik innehåller, förutom just skulptur, även inslag av video, foto, teckning, måleri och installationer.

Mikael Åbergs avtryck i det offentliga rummet har hunnit bli många såväl lokalt som nationellt. Hans konstnärskap kännetecknas av ständig progression. Mikael Åberg har medverkat i en rad högprofilerade konstprojekt som Umedalens skulpturpark och OpenArt i Örebro för att nämna några. Gemensamt för många av hans arbeten är att de uppehåller sig kring idrott och lek, inte sällan med en blinkning mot det humoristiska.

I Umeå berikar hans publika arbeten i utemiljö ett stråk som sträcker sig från ”Rastplats” vid Umedalens skulpturpark, via ”Ufo-bänkar” på Rödäng, förbi badhuset Navet med sin ”Badare”, vidare till Stadskyrkan med sin ”Hoppare” upp till Hjältarnas hus vid Universitetssjukhuset med sina ”Stjärnpekare”. Allt väl värt en egen konstvandring, tillgängligt för alla och envar att ta del av, en soloshow helt i sin egen rätt – Open Art i särklass!

Om stipendiet

Umeå kommuns konststipendium på 50 000 kronor delas ut till en framstående konstnär med lokal förankring. Juryn består av kulturnämndens ordförande, vice ordförande, kulturchef och konstintendent. Stipendiet är inte sökbart. 

Mer information

Ali Yasin Dahir (S)
kulturnämndens t.f. ordförande
076-080 74 19
yasin.dahir@umea.se 

Fredrik Elgh (C)
kulturnämndens vice ordförande
070-326 21 08
fredrik.elgh@umea.se 

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Detaljplan för Norra Ön på samråd4.1.2021 22:06:18 CETPressmeddelande

På Norra Ön planeras en ny stadsdel med plats för ca 2 800 nya bostäder samt verksamheter. Norra Ön planeras bli en livfull och välkomnande plats mitt i centrala Umeå. En urban, tät stadsdel med attraktiva, trygga boendemiljöer och gröna offentliga rum med strandskogar, parker och natur. De som bor på Ön ska kunna leva ett praktiskt, rörelserikt och hållbart vardagsliv. Ön med dess utbud blir också mer tillgängligt för Umeåborna. Broarna innebär att östra och västra Umeå binds samman, vilket underlättar vardagen för många på ett hållbart sätt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum