Umeå kommun

Umeå kommuns konststipendium 2021 tilldelas Fanny Carinasdotter och Marc UÅ Strömberg

Dela

Kulturnämnden har beslutat att 2021 års konststipendium tilldelas Fanny Carinasdotter och Marc UÅ Strömberg.

Motivering Fanny Carinasdotter

Fanny Carinasdotter använder främst fotografiet som metod för att likt en fältarbetare utforska övergivna platser. Fotografiet som dokumentation, men också som vittnesmål av platsens egen historia. Vad händer med en plats utformad för ett specifikt syfte då syftet inte längre existerar?

Redan under sin studietid var det dessa frågeställningar Carinasdotter fördjupade sig i. Då med bland annat Umedalens före detta mentalsjukhus som plats för hennes undersökning. 2009 tilldelades hon Umeå kommuns bildkonststipendium som avgångstudent på Umeå konsthögskola. Sedan dess hon konsekvent arbetat vidare både individuellt och i samarbete med andra.

Ett av dessa samarbeten är Norrakollektivet (tillsammans med Anja Örn och Tomas Örn/ Luleå). Gemensamt undersöker de gruvan Aitik i Gällivare kommun och konsekvenserna av att gruvan expanderar. Projektet har senast presenterats på Havremagasinet i Boden 2021 och tidigare på bland annat Modernautställningen Med framtiden bakom oss, Moderna museet/ Stockholm, 2018. Här får vi möjlighet att ta del av berättelser och röster om vad som egentligen händer med den lilla byn Sarajärvi och dess invånare när det stora dagbrottet växer. Detta tidsdokument, Att använda ett landskap, ingår numera i Moderna museets egen samling.

Carinasdotter är också en viktig drivkraft för Umeås självorganiserade konstscen genom sitt mångåriga arbete med Galleri Verkligheten. Umeå kommun vill med detta stipendium uppmärksamma hennes angelägna konstnärskap.

Motivering Marc UÅ Strömberg

Att utse Marc UÅ Strömberg till konststipendiat är att sätta ut en tydlig markör. Marc UÅ representerar något nytt och ytterst originellt i Umeås kulturliv. Genom sin genreöverskridande konstnärliga praktik kan han närmast liknas vid en nutida renässanskonstnär!

Som tidigare sångare i Umeåbandet Håll Det Äkta har Marc Strömberg, eller Marc UÅ som han väljer att kalla sig, i allra högsta grad varit en tongivande del av stadens hardcorescen och DIY kultur. Men på senare tid är det framför allt som konstnär, grafisk formgivare och illustratör som Marc UÅ:s kreativitet kommit till uttryck. Motiven är inte sällan detaljerade och färgstarka illustrationer sprängfyllda av populärkulturella referenser, och förutom posters och väggmålningar ligger Marc UÅ bakom bland annat barnböcker och serietidningar, det egna läskedrycksmärket Hjortrongranat och flera klädkollektioner för det kreativa kollektivet Random Bastards.

Umeå kommuns konststipendiums ärende är, som alltid, i första hand att premiera konst, men med Marcs mångfacetterade konstnärskap följer så mycket mer som får konstbegreppet att breddas. Det är därför ingen tillfällighet att Marc valdes att illustrera innehållet i Umeå kommun kulturpolitiska program. Ska man kort sammanfatta Marcs konstnärliga tilltal så kanske det bäst görs med att han alltid just - Håller Det Äkta!

Om stipendiet

Umeå kommuns konststipendium på 50 000 kronor delas ut till en framstående konstnär med lokal förankring. Utifrån rådande omständigheter kopplade till coronapandemin väljer kulturnämnden att 2021 utöka konststipendierna från ett till två för att på så sätt bidra till att mildra pandemins skadeverkningar. Juryn består av biträdande kulturchef, konstintendent och representant från KRO Västerbotten. Stipendiet är inte sökbart.

Kontakt

Helena Smith (S)
kulturnämndens ordförande
070-695 57 95
helena.smith@umea.se

Fredrik Elgh (C)
kulturnämndens vice ordförande
070-326 21 08
fredrik.elgh@umea.se

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Tekniska nämnden vill utveckla strandpromenaden från Västra länken till Kolbäcksbron  26.11.2021 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Tekniska nämnden har fattat beslut om uppdragsplan för 2022, med utgångspunkt från Umeå kommuns övergripande mål. Kommande år prioriterar nämnden insatser för ökad trygghet, utreder förutsättningar för att fortsätta bidra till utvecklingen av den digitala staden och tar fram en plan för att utveckla strandpromenaden på båda sidorna om älven, från Västra länken till Kolbäcksbron.

Bättre förutsättningar att möta elever i stora behov av anpassningar i skolans lärmiljö25.11.2021 14:12:58 CET | Pressmeddelande

En enig för- och grundskolenämnd vill skapa bättre förutsättningar och fler möjligheter att kunna genomföra anpassningar i lärmiljöer och undervisning för att kunna möta elever med stora behov av stöd. Det är grunden för nämndens beslut att göra det möjligt att vid behov organisera utbildning för elever i områdesbaserade eller kommungemensamma resursgrupper. Nämnden säkrar också upp resurser för detta ändamål.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum