Umeå kommun

Umeå kommuns skärpta bestämmelser – Stanna hemma 14 dagar efter utlandsresa

Dela

Umeå kommun skärper bestämmelserna för samtliga medarbetare, förskolebarn och elever, som rest utanför Sverige. Även om man upplever att man är helt symtomfri ska man stanna hemma 14 dagar efter hemkomst och inte gå till arbetsplats, förskola eller skola.

Beslutet ligger i linje med Utrikesdepartementets rekommendationer som avråder från resor till alla länder, inte bara smittdrabbade länder och områden som departementet tidigare avrått från.

Anledningen är den omfattande spridningen av det nya coronaviruset som drabbat snart sagt alla länder i världen. Den snabbt föränderliga situationen och utbredningen har också gjort att Världshälsoorganisationen WHO deklarerat att covid-19 är en pandemi.

14 dagar hemma – nu och i fortsättningen

Umeå kommuns beslut, är en förlängning av tidigare fattade beslut i denna fråga och innebär att de som varit utomlands och ännu inte hunnit vara hemma 14 dagar ska vara det. Det betyder även att alla medarbetare, förskolebarn och elever som kommer från utlandet i fortsättningen ska följa beslutet och stanna hemma från arbete, förskola och skola!

Alla medarbetare som återvänt från utlandet och som har arbetsuppgifter som är möjliga att bedriva på distans från bostaden ska göra det i 14 dagar. För eleverna är det hemundervisning som gäller för att de inte ska halka efter i skolarbetet.

Umeå kommun har ett omfattande arbetsmiljöansvar och vill med åtgärd förhindra risken för smittspridning och minska den oro som finns, inte minst hos medarbetare, barn och elever som inte har befunnit sig i dessa områden och går till sina arbetsplatser och skolor.

Kontakta chef eller rektor efter utlandsresa

  • Medarbetare som kommer från resa utomlands ska underrätta sin närmaste chef
  • Vårdnadshavare till barn och elever ska kontakta rektor på sin förskola/skola
  • Medarbetare inom äldreomsorg och stöd och omsorg ska förutom chef kontakta hygiensköterska vid Vårdhygien, Region Västerbotten
  • Medarbetare behåller sin lön och barn och elever får giltig frånvaro

Beslutet har fattats av Umeå kommuns stadsdirektör Margaretha Alfredsson i samråd med kommunens förvaltningschefer. Beslutet som gäller förskolebarn och elever har tagits av utbildningsdirektör Ann-Christine Gradin.

Mer information:
Jan Bergman
kommunikationsdirektör
Umeå kommun
070-320 25 00
jan.bergman@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum