Umeå kommun

Umeå stöder utveckling av grönt flyg

Dela

Umeå kommun vill tillsammans med Biofuel region, forskningsinstitutet RISE och Swedavia driva på det nationella målet om fossilfritt flyg 2045. Parterna gör nu en gemensam projektansökan till Energimyndigheten för att undersöka förutsättningarna.

– Möjligheterna att resa med flyg är viktigt för att säkra kommunikationerna för näringslivet i vår del av landet, men också för offentliga verksamheter som universiteten och regionerna. Genom det här projektet vill Umeå kommun aktivt bidra till omställningen av flygets klimatpåverkan och det är även en del av målet att göra Umeå klimatneutralt till 2030, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott.

Norra Sverige har ett stort behov av ett fungerande flyg för att nå ut till övriga Sverige, Europa och världen. Att flyget blir fossilfritt är centralt för regionens fortsatta hållbara utveckling.

Redan idag finns det möjlighet att minska klimatpåverkan från ens flygresa genom att köpa till biodrivmedel. Vätgas kommer troligtvis att vara ett viktigt drivmedelsalternativ på längre sikt och den utveckling som sker inom elflyget är mycket lovande, framför allt när det gäller att nå närbelägna destinationer. Utöver Umeå och exempelvis Östersund finns även tänkta destinationer i våra nordiska grannländer som Vasa i Finland och Mo i Rana i Norge.

Enligt ansökan till Energimyndigheten kan ett fossilfritt flyg utgöra ett komplement till att resa med tåg och möjligheter att mötas på distans. Projektets övergripande mål är att norra Sverige ska bli en föregångare för att bidra till att uppnå de nationella målen om ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och ett fossilfritt flyg, både in- och utrikes, 2045. På samma gång vill man stärka kommunikationerna i norra Sverige och öka förutsättningarna för ett grönt näringsliv och klimatneutrala städer.

Umeå har en ambitiös plan att bli klimatneutralt redan 2030, genom det nationella strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. I det klimatkontrakt som Umeå kommun skrivit med fyra nationella myndigheter inkluderas nödvändigheten att ställa om till fossilfritt flyg. Tillsammans med företag, kommuner, regioner och forskningsorganisationer i norra Sverige är tanken med projektet att identifiera det som idag hindrar flygets omställning och driva på processen för att nå ett fossilfritt flygande. Det viktigaste verktyget för att minska klimatpåverkan från flyget i närtid är att öka inblandningen av biodrivmedel i befintligt drivmedel.

– I dag finns det inga tekniska hinder för att börja flyga på förnybara drivmedel. I norra Sverige finns dessutom råvarorna till hållbart biodrivmedel i form av restprodukter från skogsindustrin. Här finns också forskningen och kunnandet för att förädla restprodukter till klimatvänliga och hållbara bränslen. Det vi behöver göra nu är att stärka efterfrågan och marknaden på området, säger Janet Ågren.

Målen med projektet är:

  • Att identifiera förutsättningar för att realisera värdekedjor från hållbar råvara till flyg via el, vätgas och biobränslen i norra Sverige och en kunskapssammanställning kring förutsättningar för biobränsle, el och vätgas intill och på flygplatser.
  • Att adressera hur efterfrågan på biodrivmedel från inhemsk produktion kan stimuleras exempelvis genom en modell för gemensam upphandling av biodrivmedel
  • Att ta fram en handlingsplan för införande av ett regionalt elflygnät, utifrån en fallstudie på en elflyglinje mellan Umeå och Östersund
  • Att ta fram en samlad regional färdplan för ett fossilfritt inrikesflyg

Mer information:
Janet Ågren (S)
ordförande i kommunstyrelsens
planeringsutskott
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

”Studiegård” på Dragonskolan ska stötta efter distansstudier4.5.2021 09:06:12 CEST | Pressmeddelande

Under pandemin har gymnasieeleverna tvingats ta ansvar för sina studier på ett helt annat sätt än vad som är normalt. På Dragonskolan arrangeras därför nu en ”studie-gård” för alla elever under varje dag fram till sommaren. – Vi har upprätthållit en god kvalitet på undervisningen genom hela pandemin, men det går inte att sticka under stol med att närundervisning slår all form av distansundervisning, säger Henrik Bolin, samordningsrektor på skolan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum