Umeå kommun

Umeåborna bjuds in att tycka till när Vasagatan får nytt liv

Dela

I sommar får den som promenerar längs Vasagatan se smakprov på hur gatan kan komma att utvecklas framöver. Street moves, som projektet heter, syftar till att skapa ett attraktivt gaturum med människan och hållbara färdsätt i fokus. Projektet markerar också startskottet för den större ombyggnad som väntar med start nästa år. - Vasagatan ska bli ett mer attraktivt stråk som i större utsträckning är anpassat för fotgängare, förklarar Maria Östlund, projektledare på Umeå kommun.

Vasagatan som den sett ut de senaste åren. Med start i dag påbörjas gatans förvandling till ett mer attraktivt gaturum och Umeåborna bjuds in att tycka till.
Vasagatan som den sett ut de senaste åren. Med start i dag påbörjas gatans förvandling till ett mer attraktivt gaturum och Umeåborna bjuds in att tycka till.

Vasagatan ska rustas upp och bli ett sammanhållet stråk mellan Operaplan vid Norrlandsoperan ner till Årstidernas park vid Umeälven. Upprustningen är uppdelad i etapper utspritt under flera års tid, där vissa etapper kräver större om­byggnationer och andra kräver mindre åtgärder.

Målet med projektet är att Vasagatan ska bli ett attraktivt gaturum där nya delar tillförs, samtidigt som både gatan och vatten- och avloppssystemet rustas upp.  

Ska bli mer inbjudande

I uppdraget ingår även projektet Street moves. Projektet finansieras av Vinnova och koordineras av ArkDes, med syfte att testa olika förslag som kan skapa bättre platser. Det handlar till exempel om att tillföra mer grönska och sittplatser, odlingar, tydligare cykelparkeringar, gatu- och fasadmålningar och insatser för att minska motorfordonstrafik.

̶  Allt ska i slutändan leda till att gatan upplevs som ett tryggt, trevligt och inbjudande stråk, förklarar Maria Östlund.

Idéer från boende

Under processen har boende, fastighetsägare, verksamheter, studenter med flera fått dela med sig av behov och idéer kring Vasagatan. Dessa har sedan vävts in i de förslag som nu testas. Förslagen har utformats och förverkligats i samarbete med Tyréns, NCC och Hemslöjdsföreningen.

̶  Nu vill vi att Umeåborna ska ta chansen och tycka till om förslagen. Hur upplevs gatan nu, jämfört med tidigare? Vad vill vi se mer respektive mindre av? Det ska bli spännande att ta del av tankarna, menar Maria Östlund.

Just nu pågår liknande experiment även i Göteborg och Helsingborg och i höst påbörjas nya steg med Borlänge, Härnösand och Hultsfred.

Om ni vill komma och fota och filma är det fritt fram i och med att de flesta åtgärderna inom ramen för Street moves är på plats. För intervju på plats, kontakta Maria Östlund via uppgifterna nedan. 

Mer information 

Maria Östlund
projektledare
090-16 53 37
070-559 00 91
maria.ostlund.2@umea.se

Exempel på det som händer längs Vasagatan inom ramen för Street moves

  • Installation Operaplan – en spiral byggd av björkstubbar. Ett försök att styra upp trafiken något samt för att göra ytan mer intressant och spännande.
  • Cykelparkering utanför Sega råttan – målad yta med cykelställ.
  • Korsningen Kungsgatan/Vasagatan – sittmodul med ett inbyggt träd. Ett försök att smalna av gatan så att fordon inte kan mötas i korsningen och samtidigt bidra med en plats att hänga på.
  • I närheten till korsningen Storgatan/Vasagatan – sittmodul med inbyggda odlingslådor med lin. Syftet är att smalna av gatan och tillföra mer grönt i gaturummet samtidigt som det förhoppningsvis hindrar att "onödig" trafik svänger in på gatan.
  • Gatumålningar – ett sätt att göra gatan mer intressant och spännande, samtidigt som det förhoppningsvis drar ner hasigheten på gatan.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Vasagatan som den sett ut de senaste åren. Med start i dag påbörjas gatans förvandling till ett mer attraktivt gaturum och Umeåborna bjuds in att tycka till.
Vasagatan som den sett ut de senaste åren. Med start i dag påbörjas gatans förvandling till ett mer attraktivt gaturum och Umeåborna bjuds in att tycka till.
Ladda ned bild
Skissen visar det som händer längs Vasagatan inom ramen för projektet Street moves.
Skissen visar det som händer längs Vasagatan inom ramen för projektet Street moves.
Ladda ned bild
Maria Östlund, projektledare på Umeå kommun.
Maria Östlund, projektledare på Umeå kommun.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum