Umeå kommun

Umeås förnyade lokala miljömål på remiss

Dela

Umeå kommun har tagit fram ett förslag på nya lokala miljömål 2019. Nya strategier på lokal och global nivå har gjort det nödvändigt att förnya befintliga mål. Förslaget skickas nu ut på remiss till många olika aktörer, med sista svarsdatum 21 juni.

Umeås lokala miljömål, som antogs första gången 2008, är indelade i fem fokusområden; biologisk mångfald, vatten, god bebyggd miljö, giftfri miljö och klimat. De täcker in 14 av de nationella miljömålen och 11 av de globala hållbarhetsmålen. Målen ska konkretisera vad ekologisk hållbarhet innebär i kommunens vision och vara vägledande för kommunens verksamheter, bolag och alla som verkar i Umeå.

Förslaget på nya miljömål innebär kortfattat:

  • Biologisk mångfald: Bevara brukad jordbruksmark, betesmark och kärnområden för rennäring, mer äldre skog, opåverkade våtmarker, erbjuda lokalproducerade livsmedel, tillgängliggöra natur- och rekreationsområden, skolskog och odling för grundskolor, synliggöra ekosystemtjänster
  • Vatten: Skydda vattentäkter, bättre tillgång till stränder, inga försurade sjöar, Sävaråns avrinningsområde med rikare växt- och djurliv, yt- och grundvatten med god status
  • God bebyggd miljö: Hållbart resande, renare luft, miljövänligare byggnader, grönområden med god social och ekologisk status, tillgängliga områden med god ljudmiljö, stärka kulturmiljöer
  • Giftfri miljö: Minska miljö- och hälsofarliga ämnen i upphandlade varor, kemikaliesmarta skolor och förskolor, erbjuda ekologiska livsmedel, minska utsläpp av kemikalier och plast, fasa ut särskilt farliga kemikalier, åtgärda förorenade områden
  • Klimat: Fossilfritt Umeå 2040, fossilfri fordonsflotta 2030, fossilfri kommunkoncern 2025, invånare i Umeå kommun ska minska sin konsumtionsbaserade klimatpåverkan till 2 ton CO2-ekvivalenter till 2040

Förslaget skickas nu på remiss till kommunens nämnder och bolag, politiska partier, myndigheter, större företag i regionen, universitet och högskolor, samverkanskommuner, många organisationer och föreningar. Sista svarsdatum är 21 juni.

– Vi väljer att skicka ut miljömålen på remiss brett för att förankra och skapa engagemang. Ska vi uppnå målen måste många göra rätt saker tillsammans, det får inte bli något som kommunen själv försöker driva, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen.

– Vi efterlyser sakliga och konstruktiva synpunkter, förbättringsförslag, ansvar och indikatorer, men inte förslag på åtgärder i det här läget. Är målen rätt formulerade? Vad krävs för att alla aktörer ska ställa sig bakom dem? Det vill vi veta, säger Katharina Radloff, miljöstrateg.

Mer information:

Janet Ågren (S)
ordförande
planeringsutskottet
Umeå kommun
090-16 13 36
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
planeringsutskottet
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Katharina Radloff
miljöstrateg
090-16 14 26
070-388 16 43
katharina.radloff@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Mästerbotten #3 har siktet inställt på ännu en slutsåld succé12.9.2019 14:47:09 CESTPressmeddelande

Den 12 oktober är det tredje gången gillt för Mästerbotten på Väven. Samarbetet med Random Bastards och Hoopdiggas, Tiljan och Umeå kommun har visat sig vara ett lyckat koncept som gått för fulla hus. Inget Mästerbotten har varit det andra likt och inför årets upplaga har det kreativa kollektivet Random Bastards och Hoopdiggas bland annat utlovat inget mindre än ett niomannaband på scen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum