Vårdföretagarna

Underskott för primärvården i Region Norrbotten missgynnar privata vårdcentraler

Dela

I 19 av 21 landsting går landstingens egna vårdcentraler med underskott. I Region Norrbotten handlar det om underskott på 6,9 procent. Utvecklingen går i fel riktning och underskotten förstärks över tid.

Karin Liljeblad
Karin Liljeblad

En ny granskning visar att regionens primärvård flera år på raken går med stora förluster vilket snedvrider konkurrensen mellan offentlig och privat driven vård. De stora och återkommande underskotten hos regiondrivna vårdcentraler visar att ersättningen sätts för lågt.

- Vårdcentralerna som regionen driver får i praktiken mer pengar till sin verksamhet när de tillåts gå med förlust. Det missgynnar de privat drivna vårdcentralernas patienter. Regionen måste ge patienterna samma förutsättningar till god vård, oavsett vilken vårdcentral som de har valt, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert Vårdföretagarna.

I åtta landsting och regioner - Gotland, Jämtland Härjedalen, Kalmar, Norrbotten, Skåne, Västernorrland, Västerbotten och Örebro - är underskotten 4 - 10,5 procent. I relation till budget är problemen störst i Jämtland Härjedalen.

För att leva upp till kraven på lika villkor, oavsett regi, förespråkar Vårdföretagarna att landstingen i efterhand reglerar ersättningen till de privata vårdcentralerna när den egna verksamheten går med förlust. Region Norrbotten har tidigare efterhandsreglerat underskotten men avskaffade sina regler i december trots större underskott än någonsin. Som argument använder de en förvaltningsrättsdom, där rätten i ett ärende rörande landstinget Västernorrland menade att landstingsdrivna vårdcentraler inte är leverantörer i vårdvalet. Det synsättet öppnar upp för landstingen att särbehandla den egna verksamheten. Det är därför olyckligt att Kammarrätten inte prövade ärendet som har principiell betydelse. Region Norrbotten har dragit alldeles för stora växlar på en dom i lägsta instans, som inte ska påverka praxis.

- Regionens beslut att inte behandla regiondrivna och privata vårdcentraler lika slår på ett orättvist sätt mot de privat drivna vårdcentralernas patienter, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert Vårdföretagarna.

För mer information:
Karin Liljeblad, 072-552 66 35
Näringspolitisk expert Vårdföretagarna

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Karin Liljeblad
Karin Liljeblad
Ladda ned bild

Dokument

Om

Vårdföretagarna
Vårdföretagarna
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

08-7626900https://www.vardforetagarna.se

Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Föreningen arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Vi tillvaratar de privata vårdföretagens intressen och förbättrar den privata vårdens förutsättningar. 
Läs mer på www.vardforetagarna.se

Följ Vårdföretagarna

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vårdföretagarna

Privat vård och omsorg är en integrationsmotor16.11.2018 06:00Pressmeddelande

Ny statistik från Statistiska Centralbyrån visar att privata vård- och omsorgsgivare är en del av lösningen på Sveriges integrations- och sysselsättningsproblem: Mellan 2007 och 2016 ökade antalet arbetande i Sverige med 435 000 personer, varav 106 000 anställdes inom vård och omsorg. Privata företag stod för den större delen av ökningen. År 2007 jobbade 19 procent av alla vårdanställda i privat sektor – nu är det 28 procent. Trots det råder det stor arbetskraftsbrist inom de flesta vård- och omsorgsyrken.

Allvarliga konsekvenser för vård och omsorg av Skatteverkets ställningstagande om moms25.10.2018 09:51Pressmeddelande

Skatteverkets tolkning av Högsta förvaltningsdomstolens dom angående moms på uthyrning av legitimerad vårdpersonal får stora konsekvenser för den privat drivna vården och omsorgen. Ställningstagandet innebär att det blir moms inte bara på inhyrning från bemanningsföretag, utan också på specialistkonsulter. Även underleverantörslösningar i vården riskerar att bli momsbelagda. Detta trots att vård och omsorg i grunden ska vara momsfri. Det innebär stora kostnadsökningar för den privat drivna vården och omsorgen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum