Vårdföretagarna

Underskott i primärvården i 15 av 21 regioner

Dela

I 15 av 21 regioner går regionens egna vårdcentraler med underskott på upp till 11,2 procent. Stora underskott i den regiondrivna verksamheten tyder dels på att ersättningen till primärvården är för låg, dels missgynnar det patienter som valt privata vårdcentraler.

Karin Liljeblad
Karin Liljeblad

Vårdföretagarnas årliga granskning av det ekonomiska läget hos regiondrivna vårdcentraler visar, liksom tidigare år, på stora underskott. Underskotten tyder på att förutsättningarna i många regioner varken är långsiktigt hållbara eller likvärdiga. När en region låter sina egna vårdcentraler gå med underskott får verksamheter i privat och offentlig regi olika förutsättningar, trots att uppdragsgivaren, regionen, är densamma. Hela 46 procent av alla vårdcentralsbesök sker hos en privat vårdgivare. Det är alltså många patienter som påverkas.

De stora och återkommande underskotten hos regiondrivna vårdcentraler visar att regionpolitikerna fastställt en för låg ersättning till primärvården. Istället för att år efter år låta de egna vårdcentralerna gå med underskott borde regionpolitikerna se över finansieringen i stort.

- Att inte ge tillräckligt med pengar till primärvården är ohållbart. Det är inte rimligt att regionerna missgynnar de privat drivna vårdcentralernas patienter genom att särbehandla den egna verksamheten. Primärvården behöver långsiktiga, hållbara och likvärdiga villkor för att fungera väl, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert Vårdföretagarna.

I sju regioner - Gotland, Jämtland Härjedalen, Kalmar, Norrbotten, Västerbotten, Gävleborg och Örebro - är underskotten i den regiondrivna primärvården 4 – 11,2 procent. Problemen är störst i Örebro och Gotland. Det totala underskottet i regionerna är nära en halv miljard 2018 och uppgår till 2,5 miljard sedan 2011. I vårdvalet ska alla vårdcentraler få samma ersättning.

För mer information:
Anders Manell, 070-314 57 29
Presschef Vårdföretagarna

Här länk till rapporten.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Karin Liljeblad
Karin Liljeblad
Ladda ned bild

Dokument

Om

Vårdföretagarna
Vårdföretagarna
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

08-7626900https://www.vardforetagarna.se

Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Föreningen arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Vi tillvaratar de privata vårdföretagens intressen och förbättrar den privata vårdens förutsättningar. 
Läs mer på www.vardforetagarna.se

Följ Vårdföretagarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vårdföretagarna

Vårdföretagarna kräver rättelse av utrikesministern angående faktafel22.6.2020 14:26:38 CESTPressmeddelande

I en intervju i den tyska kanalen Deutsche Welle pekar utrikesminister Ann Linde ut förekomsten av privat driven äldreomsorg som en förklaring till att många äldre avlidit på äldreboenden i Sverige. Att smittan kommit in på äldreboenden, kommunala som privata, är beklagligt men utrikesministern saknar belägg för att det är privata verksamheter som är orsaken till hög smittspridning och många avlidna. Vårdföretagarna har med anledning av utrikesministerns uttalande skickat en skrivelse till utrikesdepartementet där vi kräver en rättelse.

Regeringen förtydligar – privata vårdgivare får ekonomiskt stöd för merkostnader till följd av covid-1928.5.2020 15:24:46 CESTPressmeddelande

Regeringen meddelar idag i ett pressmeddelande ett antal positiva förtydliganden av den statliga kompensationen för merkostnader i vården och omsorgen till följd av covid-19. Vårdföretagarna har tillsammans med Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd tidigare tillskrivit regeringen och efterfrågat ett förtydligande av att även idéburna och privata utförare ska omfattas av kompensationen. Dagens regeringsbeslut innebär ett välkommet förtydligande av detta.

Vårdföretagarna kräver besked från finansministern angående kompensation12.5.2020 10:32:36 CESTPressmeddelande

Vårdföretagarna välkomnar regeringens besked om ytterligare medel för att kompensera för merkostnader kopplade till coronaviruset. Sedan tidigare har regeringen och samarbetspartierna kommit överens om att kompensera regioner och kommuner för de extra kostnaderna som uppkommit i samband med krisen. Idag meddelades att ytterligare medel skjuts till för att kompensera regioner och kommuner. Vårdföretagarna och Famna skickade för två veckor sedan en skrivelse där det efterfrågas ett förtydligande att även privata och idéburna aktörer får del av medlen. Regeringen har till del hörsammat den och tidigarelagt utbetalningarna.

Välkommet besked att korttidspermittering även ska gälla vård och omsorg30.3.2020 14:55:27 CESTPressmeddelande

Coronavirusets utbrott har förändrat förutsättningarna för vårdföretag som inte arbetar med akuta uppdrag och heller inte har möjlighet att ställa om till en sådan typ av vård. Till exempel verksamheter inom rehabilitering, fysioterapi, psykoterapi och vissa specialistmottagningar. Inbokade besök ställs in och patienter ombeds att undvika besök på vårdmottagningar för att minska smittspridningen. På kort sikt innebär det likviditetsproblem.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum