IT&Telekomföretagen

Underskott på 70 000 personer med IT-kompetens hotar svensk tillväxt

Dela

Den genomgripande digitaliseringen har gjort att IT- och telekombranschen blivit en av de viktigaste motorerna för sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Nu hotas den fortsatta tillväxten av sektorn av bristen på spetskompetens. Ett underskott på i storleksordningen 70 000 personer med IT- eller digitalt relaterad kompetens befaras till år 2022 om inte särskilda insatser görs.

Världsekonomin i stort går alltmer från ett läge där den stora bristvaran var fysiskt kapital till att den stora bristvaran är ”humant kapital” i form av kvalificerade experter. Detta tillsammans med det faktum att stora delar av digitaliseringsprocessen ännu ligger framför oss och att behovet av kompetens på området ökar exponentiellt, gör kompetensbristen inom IT-sektorn/den digitala sektorn till en av vår tids största utmaningar.

”IT-kompetensbristen – en rapport om den svenska digitala sektorns behov av spetskompetens” är IT&Telekomföretagens tredje kartläggning av kompetensbristen inom den digitala sektorn, och visar att de utmaningar som rapporterades 2012 och 2015 kvarstår.

Rapporten visar i sammanfattning att:

 • IT-konsulttjänster, programmering och närliggande verksamhet står nu för den största andelen av det samlade förädlingsvärdet av företagstjänster i Sveriges exportproduktion. Det största hindret för fortsatt tillväxt av den digitala sektorn är bristen på spetskompetens inom IT, telekom och andra former av digitalisering.
 • Ett underskott på i storleksordningen 70 000 personer befaras till år 2022 om inte särskilda insatser görs.
 • Bristen återfinns inom de allra flesta kompetensområden, men sett till antalet verksamma personer dominerar programmering och systemarkitektur. Grupper som är färre till antalet idag men där behovet är starkt växande är kvalificerad dataanalys och IT-/informationssäkerhet.

I rapporten presenteras också ett antal förslag på åtgärder vi ser är nödvändiga, nämligen:

1. Kraftfullare generella satsningar på digitalisering:

 • Kompetensutveckla alla beslutsfattare inom offentlig sektor så att de förstår hur digitaliseringen påverkar deras verksamhet, och hur de med hjälp av innovation kan utveckla denna.
 • Stärk samordningen mellan Utbildnings-, Arbetsmarknads- och Näringsdepartementen.
 • Effektivisera myndighetssamverkan – börja med att omdefiniera Arbetsförmedlingens roll.

2. Satsningar på skola, ungdomar och yrkesval:

 • Genomför regeringens nationella strategi för skolväsendets digitalisering, med fokus på att höja lärares och skolledares kompetens.
 • Reformera lärarutbildningen i grunden, med digitalisering som en bärande del.
 • Samverka tätare med arbetslivet för att säkra ungdomars allsidiga, icke fördomsfulla och icke könsstereotypa uppfattning om yrken.

3.Satsningar på högre utbildning och modeller för fortbildning under karriären:

 • Tillsätt en fortbildningskommission för att främja livslångt lärande.
 • Ge studenter på högskoleutbildningar bättre arbetslivsförberedelse, genom bl.a. färdighetsträning under studietiden.
 • Prioritera yrkeshögskoleutbildningar med hög kvalitet.

4.Främjande av migration och integration:

 • Ta fram en nationell strategi för talangattraktion.
 • Satsa på en ökning om minst 10 000 fler internationella toppstudenter som söker sig till svensk högskola.

IT&Telekomföretagen – en motor för digitaliseringen av Sverige. IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och
telekomsektorn.
Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom.Vi är närmare 1200 medlemsföretag som tillsammans har omkring 100 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se

Bilder

Om

IT&Telekomföretagen
IT&Telekomföretagen
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

08-7626900https://www.itot.se/

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för alla företag inom IT- och telekomsektorn. Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom.

Vi är idag ca 1 200 medlemsföretag som tillsammans har närmare 100 000 medarbetare, och är ett av sju samverkande förbund inom Almega.

Följ IT&Telekomföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från IT&Telekomföretagen

IT&Telekomföretagen värvar från Unionen17.9.2018 07:55Pressmeddelande

IT&Telekomföretagen inom Almega har anställt Johan Forsberg som presschef. Johan Forsberg kommer närmast från fackförbundet Unionen där han arbetat bland annat som PR-manager, t f presschef och pressekreterare. Han har tidigare arbetat som pressansvarig på TV4 och har mångårig erfarenhet som journalist från några av Sveriges största mediehus som SVT och Aftonbladet. - IT&Telekomföretagen verkar i en otroligt spännande kontext. Framtidens arbetsliv är redan här och frågor kring digitalisering, automatisering och kompetensutveckling är högaktuella. Det ger mig i rollen som presschef möjlighet att öka synligheten och stärka medlemsnyttan och organisationens viktiga bransch- och avtalsarbete, säger Johan Forsberg. - Jag är övertygade att Johan med sin breda erfarenhet och journalistiska förankring kommer bidra till att IT&Telekomföretagen kan spela sin roll både som lots och motor för digitaliseringen av Sverige, säger David Mothander, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen. Och tillägger a

Almedalen: Livslångt lärande för digitaliseringen av Sverige26.6.2018 08:24Pressinbjudan

Digital kompetensförsörjning är en central utmaning för Sverige om vi ska bli bäst i världen på digitalisering. Digitaliseringsrådet efterfrågar en vision för de högre lärosätena och IT&Telekomföretagen befarar ett underskott på 70 000 digitala specialister år 2022. Det måste börja hända saker nu. Men vem tar ansvar och vad gör regeringen? Välkommen till IT&Telekomföretagens seminarium i Almedalen!

Inbjudan till Kompetensföretagens tält, Järvaveckan den 13 juni kl. 16:00-16:45: Så vill åttondeklassare från Kista grundskola öka intresset för demokrati12.6.2018 09:38Pressinbjudan

Onsdagen den 13 juni kl. 16:00 kommer åttondeklassare från Kista grundskola presentera sitt vinnande bidrag i tävlingen We can make IT. Målet med tävlingen är att öka ungdomars intresse för demokrati och att förändra bilden av vad IT kan användas till. Tävlingen är ett samarbetsprojekt mellan skola och näringsliv och presenteras under Järvaveckan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum