Plikt- och prövningsverket

Undersökning av föräldrars kunskap ska utveckla information om mönstring och värnplikt

Dela

Varje år genomför Plikt- och prövningsverket flera undersökningar för att ta reda på kunskap, attityder och inställning till mönstring och grundutbildning med värnplikt. Nytt för i år är att vi förutom den sedvanliga undersökningen riktad till de totalförsvarspliktiga ungdomar som ska få mönstringsunderlaget nästa år, även har gjort en undersökning riktad mot föräldrar. Syftet är att anpassa de informationskampanjer som vi årligen genomför och i slutändan öka kunskapen och förståelsen kring mönstring och värnplikt.

Undersökning av föräldrars kunskap

Undersökningen genomfördes av Novus under augusti 2021 och vände sig till 2104 personer med barn födda 2004-2006. Syftet är att ta reda på attityder och kännedom hos föräldrar om vad som gäller när deras barn blir 18 år kopplat till mönstring och värnplikt.

Intressanta lärdomar

  • Ungefär tre av fyra föräldrar känner till att man skall fylla i och skicka in mönstringsunderlaget.

  • Ungefär tre av fyra föräldrar känner till att skyldigheten att mönstra om man blir kallad gäller oavsett om man är intresserad av att göra grundutbildning med värnplikt eller inte.

  • Ungefär sex av tio föräldrar känner till att det är obligatoriskt att göra grundutbildning med värnplikt om man blir inskriven, detta oavsett om man är intresserad eller inte.

  • Merparten (94%) känner till att mönstring och värnplikt gäller för både kvinnor och män.

- I undersökningen som gjordes med ungdomarna framkom att de sätter stor tilltro till sina föräldrar när det gäller beslut och annat. Med den kunskapen ville vi ta reda på vad föräldrarna faktiskt känner till om mönstring och grundutbildning med värnplikt. I kommande kampanj kommer därför föräldrarna till ungdomar i målgruppen att ägnas särskilt intresse, säger Christina Malm, generaldirektör på Plikt- och prövningsverket.

Särskilt informationsuppdrag

Plikt- och prövningsverkets informationsuppdrag framgår både i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, i förordningen om totalförsvarsplikt och i myndighetens instruktion.

Det innebär att myndigheten har ett särskilt ansvar för att information om innebörden av lagen om totalförsvarsplikt sprids till de som ska svara på mönstringsunderlaget och också informera den totalförsvarspliktige om vad skyldigheten att mönstra och genomföra grundutbildning med värnplikt innebär och rättigheten att ansöka om att vara vapenfri.

Kontakter

Dokument

Om

Plikt- och prövningsverket
Plikt- och prövningsverket
Box 31
651 02 Karlstad

0771-24 40 30https://www.pliktverket.se/

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, Plikt- och prövningsverket, är en expertmyndighet som lyder under Försvarsdepartementet. Myndigheten bidrar till Sveriges inre och yttre säkerhet genom verksamhet och uppdrag inom bemanningsstöd och personalförsörjning.

Plikt- och prövningsverket bemannar Försvarsmaktens krigsorganisation. En del i det arbetet handlar om att informera, kalla, mönstra och skriva in till grundutbildning med värnplikt. Tillsammans med Försvarsmakten bemannar Plikt- och prövningsverket också krigsorganisationen med värnpliktig och anställd personal.

Plikt- och prövningsverkets uppgift är att på uppdrag av myndigheter, kommuner och regioner registerhålla deras krigsplacerade personal. Detta stöd till bemanningsansvariga är centralt för att Sverige som helhet ska ha ett fungerande totalförsvar.

Andra viktiga uppdrag är ansvar för hela antagningsprocessen till polisutbildningen för Polismyndigheten, liksom prövningen till Officersprogrammet för Försvarshögskolan. Åt andra myndigheter genomförs undersökningar, bedömningar och urval för yrken och utbildningar med krav på särskild lämplighet.

Christina Malm är generaldirektör och myndighetens närmare 300 anställda finns på tre orter: i Karlstad där myndigheten har sitt huvudkontor och vid prövningskontoren i Malmö och i Stockholm. Hösten 2022 öppnar Plikt- och prövningsverket sitt tredje prövningskontor i Göteborg.

 

 

Följ Plikt- och prövningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Plikt- och prövningsverket

Så många ska mönstra från din kommun16.3.2022 10:00:00 CET | Pressmeddelande

I början av året skickades mönstringsunderlaget ut till cirka 106 000 ungdomar födda 2004. Utifrån svaren har nu Plikt- och prövningsverket valt ut de drygt 19 000 ungdomar som ska kallas till mönstring. Alla som ska kallas till mönstring får nu ett besked om det men själva kallelsen med datum och tid skickas ut ungefär två månader innan mönstringsdagen. Mönstringen pågår mellan maj 2022 och april 2023.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum