Undersökning: Fortsatt förtroende för kollektivtrafiken trots pandemin

Dela

Resenärernas förtroende för kollektivtrafiken och branschen har inte försämrats nämnvärt under vårens pandemi, till exempel gällande nöjdheten med bolaget och med den senaste resan. Trots pandemin och oron att smittas har upplevelsen av trygghet i kollektivtrafiken bara minskat med 3 procentenheter.

Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och resvaneundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik och i slutet av mars kompletterades undersökningen med frågor kring medborgares och resenärers inställning och resebeteende till kollektivtrafiken kopplat till coronapandemin.
- Resultatet visar att resenärerna uppfattar att branschen har tagit situationen på allvar och gjort vad de kan efter förutsättningarna. Vi ser det som ett tecken på att resenärerna kommer att återkomma till kollektivtrafiken när pandemin är över, säger Mattias Andersson, ansvarig för Kollektivtrafikbarometern på Svensk Kollektivtrafik.

Undersökningen visar också att olika resenärsgrupper har valt olika strategier för att förändra sitt resande under pandemin.
• Under april och maj minskade framför allt kollektivtrafikresenärerna sitt resande (jämfört med året innan). De har minskat sina ärenden och stannat hemma i högre grad än de som har bil.
• Storstadsbor, yngre personer och bilpoolsanvändare är de grupper som främst växlat över till digitala möten och distansarbete.
• Låginkomsttagare och äldre är de som i större utsträckning avstått från att resa överhuvudtaget, och det är samma grupper där oron för att smittas i kollektivtrafiken är som störst.

Resultatet visar att det på kort tid skett stora förändringar i människors resandevanor vilket också medfört stora resandetapp i kollektivtrafiken. Under framför allt april månad tappade kollektivtrafiken en stor del av sin marknadsandel men undersökningen visar att redan under maj började resenärerna sakta att återvända. Men de betydande resandeminskningarna för kollektivtrafiken i kombination med myndigheternas krav att inte dra ner på utbudet för att säkerställa fysisk distans har inneburit både ökade kostnader och minskade intäkter för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

- Allt tyder på att resenärerna kommer att återvända när restriktionerna i kollektivtrafiken tas bort, men om inte underskottet kan täckas kommer man på många ställen i landet tvingas att kraftigt dra ner på utbudet under hösten och nästa år, kanske främst i glesbygden. Det stöd som hittills beviljats täcker bara kostnaderna fram till juni och vi har en tung höst framför oss. Om inte stödet förlängs kommer resenärerna att tvingas resa med egen bil fast de hellre skulle vilja resa kollektivt. Minskat resande i kollektivtrafiken gör också att det blir ännu svårare att uppnå de fastställda nationella mål kring klimat och miljö, tillgänglighet, folkhälsa, trafiksäkerhet som regering och riksdag har fastställt, säger Mattias Andersson.


Fakta om Kollektivtrafikbarometern

Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och resvaneundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. Mätningarna har gjorts sedan 2001. Kollektivtrafikbarometern genomförs löpande i hela landet utom i Region Södermanland. Undersökningen används av länstrafikbolag och kollektivtrafikmyndigheter som ett verktyg att följa ett mätbart och objektivt resultat för kundupplevd kvalitet på sin trafik, både lokalt och regionalt. För perioden mars-maj 2020 som är fokus i detta PM besvarades frågorna av 11 782 slumpmässigt utvalda respondenter. Dessa tilläggsfrågor har ställts till de som svarat att de brukar resa i kollektivtrafiken frekvent till mer sällan, men inte till de som aldrig reser kollektivt.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Svensk Kollektivtrafik
Svensk Kollektivtrafik
Götgatan 14, 1 tr
118 46 Stockholm

Tel: 08-452 71 30https://www.svenskkollektivtrafik.se
Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Våra medlemmar erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Svenska folket gör årligen 1,6 miljarder resor med våra medlemmars trafik. Det motsvarar 96 procent av landets busstrafik och 86 procent av landets tågtrafik.

 

Följ Svensk Kollektivtrafik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Kollektivtrafik

Med förarlösa fordon minskar kollektivtrafiken13.10.2020 13:33:42 CESTPressmeddelande

Förarlösa fordon kommer att få stor påverkan på kollektivtrafiken och samhället i övrigt. Kollektivtrafikens kostnader kommer att sjunka drastiskt när det inte längre behövs förare för att köra bussar, tåg, spårvagnar och tunnelbanor. De sänkta kostnaderna gynnar dock taxi mest. Resandet med kollektivtrafik minskar med mellan 25 och 70 procent när taxibilarna och kollektivtrafiken blir förarlös. Det visar en ny rapport om Förarlösa fordon – Utmaningar och möjligheter för kollektivtrafiken, som WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Minskade skattesubventioner av förmånsbilarna ett viktigt första steg18.9.2020 15:17:30 CESTPressmeddelande

Svensk Kollektivtrafik välkomnar regeringens förslag om att minska skattesubventioneringen av förmånsbilarna. I dag subventioneras många bilmodeller med 10 - 20 000 kr per år. Effekten har blivit minskat kollektivtrafikresande och fler, större och ofta mindre miljövänliga bilar som körs mer än de annars skulle gjort. Skattesubventioneringen av förmånsbilarna ökar klimatutsläppen med 18 000 ton varje år och kostar staten 1,5-2 miljarder kr i minskade skatteintäkter, visar en ny rapport som WSP tagit fram på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik.

För lite och för sent med 2 miljarder till kollektivtrafiken14.9.2020 15:55:47 CESTPressmeddelande

Idag presenterade regeringen ett paket för grön återhämtning med ett riktat stöd till kollektivtrafiken. - Två miljarder nästa år är ett steg i rätt riktning, men det är för lite och för sent för att undvika indragna turer, nedlagda linjer och höjda biljettpriser nästa år med sparkade bussförare och ökade klimatutsläpp som följd, säger Helena Leufstadius, vd för Svensk Kollektivtrafik.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum