ECPAT

Undersökning visar att svenskarna är beredda att ge upp viss integritet på nätet för att skydda barn

Dela

ECPAT International, som arbetar mot sexuell exploatering av barn, delar nu resultaten från en undersökning om allmänhetens syn på skydd av barn som använder internet. Sverige var ett av de åtta EU-länderna som deltog i undersökningen.

De viktigaste resultaten av undersökningen var följande:

  • 67 procent av de svarande svenskarna är beredda att ge ett visst avkall på sin personliga integritet på nätet för att automatiserade tekniska verktyg ska kunna skanna och upptäcka bilder där det förekommer övergrepp mot barn.  
  • 58 procent av de svarande svenskarna upplever att det inte finns så mycket, om ens någon, personlig integritet på nätet.
  • I genomsnitt bedömer 72 procent av svenska vuxna att barn inte kan vara ute på nätet utan att bli kontaktade av vuxna som försöker skada dem. 78 procent av de kvinnliga svarandena och 65 procent av de manliga var av den åsikten.
  • 61 procent av de tillfrågade svenskarna stöder EU:s planer på att införa ny lagstiftning om att privata företag ska kunna upptäcka material med sexuella övergrepp mot barn.
  • Undersökningsresultaten var i stort sett samstämmiga i alla åtta EU-länder.

"Undersökningsresultaten bekräftar bilden som vi får via samtal till ECPAT Sveriges stödlinje för föräldrar. Nu är det oerhört viktigt att beslutsfattarna tar sitt ansvar för att öka det rättsliga skyddet för barn som använder digitala plattformar”, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT Sverige.   

ECPAT Sverige följer utvecklingen inom EU, med fokus på den nya förordningen för digitala tjänster som ska röstas om i januari 2022. Där är det viktigt att plattformars ansvar att upptäcka och rapportera övergreppsmaterial på barn ingår som obligatoriskt för alla, och att plattformar har skyldighet att skyndsamt ta ner material som upptäcks eller rapporteras in till dem.  

I undersökningen framgår tydligt att allmänheten vill att åtgärder införs för att skydda barn på nätet. De vill att automatiserade verktyg som kan bidra till att skydda barn på nätet, alltid ska användas och att webbplattformar ska ha rättslig skyldighet att använda dem.

På uppdrag av ECPAT International i samverkan med dess medlemsorganisation Defence for Children – ECPAT Netherlands, genomförde YouGov de kvalitativa och kvantitativa undersökningarna som baserades på ett representativt urval av den vuxna befolkningen (18+) i Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien och Sverige.

Om ECPAT International
ECPAT är en internationell organisation med 122 medlemmar i 104 länder som samordnar undersökningar, påverkansarbete och åtgärder för att få slut på sexuell exploatering av barn. ECPAT deltar i samarbeten där flera länder och sektorer ingår och samverkar med brottsbekämpande organ, privata organisationer och myndigheter över hela världen för att förhindra sexualbrott mot barn. ECPAT tar sig an problemet i alla dess sammanhang, däribland sexuell exploatering genom utnyttjande av barn genom köp av sexuella handlingar, människohandel, barn- och tvångsäktenskap och sexuell exploatering på nätet. Sedan 2020 arbetar ECPAT International med Defence for Children – ECPAT Netherlands och medlemsorganisationer i hela EU för att införa Project Beacon, en informationskampanj och ett påverkansarbete som inriktar sig på teknik och barns rättigheter i EU.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

ECPAT
ECPAT
Sankt Göransgatan 66
112 33 Stockholm

08 - 59 89 20 00https://www.ecpat.se/

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Vi sprider kunskap om brottsligheten och förebygger så att barn och unga inte utsätts. Vi arbetar med opinionsbildning och påverkansarbete mot makthavare och vi samarbetar med myndigheter, företag och andra organisationer. Vi driver tre operativa verksamheter: ECPAT Hotline, en anmälningssida för misstänkt sexuell exploatering av barn; Ditt ECPAT, en stödlinje för barn och unga och ECPAT Föräldrahjälpen, en stödlinje för föräldrar och vuxna i barns närhet.  

Följ ECPAT

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ECPAT

Ny rapport från ECPAT: Kunskapsbrist bland unga kan leda till sexualbrott på nätet. Kännedom saknas om regler och samtycke online9.5.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

ECPATs nya rapport "Jag skulle inte klassa det här som vanligt traditionellt sex, men det är en form av sex” visar att den tekniska utvecklingen har förändrat barnets utforskande av sin sexualitet och att barn och unga har sex på nya sätt idag. Kunskapen om hur den tekniska utvecklingen har påverkat ungas sätt att ha sex är låg bland vuxna, vilka behöver kunna förmedla till barnen vilka regler som gäller på och utanför nätet.

Aktörer inom techbranschen tar gemensamt krafttag för att motverka sexuell exploatering av barn på nätet8.2.2022 10:17:58 CET | Pressmeddelande

ECPAT Sveriges telekomkoalition, som samarbetar för att förhindra, försvåra och förbygga att medlemsföretagens tjänster och produkter missbrukas för sexuella övergrepp mot barn, utvecklas nu till att omfatta även techbranschen. ECPAT Sveriges techkoalition kommer att fokusera på preventivt arbete och informationsutbyte, men även omvärldsbevakning och teknikutveckling i Sverige.

Ny rapport: Pojkar lägger ansvar på flickor när nakenbilder spridits på nätet24.1.2022 08:01:41 CET | Pressmeddelande

Idag släpper barnrättsorganisationen ECPAT rapporten “Tjejer måste sluta skicka bilder” om pojkar och deras attityder och beteenden vad gäller nudes (nakenbilder) intimitet, sexualbrott och åldersskillnader. Rapporten visar bland annat att pojkar lägger stort ansvar på flickor och tycker att de inte ska ge efter för tjat och påtryckningar. Det blir extra tydligt när det gäller spridning av nakenbilder, där pojkarna tycker att det är flickornas ansvar om det gått fel och att de aldrig borde ha skickat bilderna. Det gäller speciellt för flickor som inte har en kärleksrelation till mottagaren.

ECPAT Sverige har sedan 2018 tagit ned 1,3 miljoner övergreppsbilder av barn17.1.2022 11:12:56 CET | Pressmeddelande

Sedan 2018 har ECPAT Sverige samarbetat med ”Project Arachnid”, ett initiativ startat av organisationen Canadian Centre for Child Protection (C3P). ”Project Arachnid” är ett globalt webbaserat verktyg som söker och upptäcker bilder och filmer av sexuella övergrepp på barn. När övergreppsmaterialet granskats skickas ett meddelande till den digitala tjänsteleverantören för nedtagning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum