Umeå kommun

Undersökning visar hur invånarna i Umeå kommun mår

Dela

Många invånare upplever att deras hälsotillstånd är bra. Den stora majoriteten känner sig trygga i sitt bostadsområde. Fler kvinnor än män upplever stress. Det är några av resultaten i den folkhälsoundersökning Umeå kommun genomfört under våren.

Folkhälsoenkäten Jämlika liv skickades ut till invånare i åldrarna 16–84 år för att få bättre kunskap om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. I enkäten finns även frågor om till exempel trångboddhet och ekonomi. Utifrån frågorna går det att bland annat att göra analyser utifrån ålder och kön men även socioekonomiska typområden i kommunen, vilket gör undersökningen unik jämfört med många andra folkhälsoundersökningar. Socioekonomiska typområden är geografiska områden baserade på bland annat ålder och ekonomi.

– Undersökningen blir ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet. Det är ett material som ger möjligheter att jobba på ett helt nytt sätt med jämlikhetsfrågor, säger Nils Seye Larsen, ordförande för kommunstyrelsens hållbarhetsutskott.

Många mår bra men det finns utvecklingsområden

Undersökningen visar till exempel att den upplevda hälsan för invånare i Umeå kommun är något bättre än genomsnittet i Sverige, tre av fyra invånare upplever att deras hälsa är bra. Den psykiska hälsan i Umeå kommun är jämförbar med övriga Sverige. Det är bland annat många som upplever stress, totalt 38 800 personer i Umeå kommun upplever stress flera gånger i veckan.

­­– Den upplevda hälsan skiljer sig beroende på ålder och andra faktorer. Till exempel är det färre äldre och personer som har en funktionsnedsättning som upplever att de mår bra. Fler kvinnor upplever stress än män, säger Seth Åberg, projektledare för Jämlika liv.

Viktigt underlag för fortsatt arbete

I undersökningen finns många fler frågor och analyser av livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Med svaren som underlag kan kommunen arbeta med utvecklingsområden och utvärdera kommunfullmäktiges mål att Umeå ska ha Sveriges bästa folkhälsa 2020.

Mer information:

Seth Åberg

projektledare Jämlika liv

Umeå kommun

090-16 11 96

seth.aberg@umea.se

Ann-Margrethe Iseklint

folkhälsostrateg

Umeå kommun

090-16 16 80

ann-margrethe.e.iseklint@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Sandra Lundgren
kommunikatör
samhällsbyggnadsförvaltningen
070-611 07 66
sandra.lundgren.2@umea.se

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Snöovädret blir allt intensivare – stanna hemma om du kan21.1.2021 17:47:40 CETPressmeddelande

Det intensiva snöfallet med kraftig drivbildning har ökat ordentligt och gjort det mycket svårt att ta sig fram i kommunen. Ovädret kommer att bli värre längre fram i kväll och i natt. Läget är mycket ansträngt och kommunen arbetar intensivt med att hålla huvudgatorna öppna. För lokalgatorna finns risk att framkomligheten tidvis är begränsad. Kommunen uppmanar alla som inte måste ge sig ut att stanna hemma.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum