Trafikverket

Undersökningar begränsar framkomligheten på E6 Vellinge-Malmö

Dela

Trafikverket utreder möjligheten att bygga ett tredje körfält i norrgående riktning på E6 mellan trafikplats Vellinge och Petersborg. Som en del av utredningen planerar vi att genomföra grundvattenmätningar i brunnarna som är placerade ute i diken.

Arbetet planerar att utföras torsdag 5 mars mellanklockan 09.00 och 12.00. För att vi ska kunna skapa en säker miljö för dig som färdas på sträckan och för personalen som utför arbetena behöver vi under denna period använda det yttre körfältet etappvis i norrgående riktning, mellan trafikplats Vellinge och Petersborg. Hastighetssänkning rekommenderas till 70 km/h.

Planera din resa och räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under den aktuella perioden.

Om projektet

Projekt E6 trafikplats Vellinge-Petersborg är en del av ett större åtgärdspaket för en förbättrad kollektivtrafik mellan Malmö – Falsterbonäset. Åtgärderna bidrar till att det regionala superbusskonceptet mellan Malmö-Falsterbonäset kan genomföras. Förändringarna ger även positiva effekter på samtliga trafikslag på den aktuella sträckan.

E6/E22 mellan trafikplats Vellinge och Petersborg är en hårt belastad sträcka som påverkar framkomligheten för kollektiv – och biltrafik samt tunga transporter. Ett tredje körfält höjer kapaciteten och ger en ökad trafiksäkerhet, ett smidigare flöde, färre störningar och bättre restider.

Undersökningsarbeten genomförs för att veta mer om vilken hänsyn vi måste ta när vi väl planerar att bygga det tredje körfältet 2023.

Länk till hemsida: www.trafikverket.se/e6vellinge-petersborg

Kontakter

Jenny Åkerholm, projektledare 010-123 23 20
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 9000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum