RF/SISU

Unga i idrotten måste få vara mer delaktiga

Dela

Unga idrottare upplever social delaktighet men små möjligheter att påverka verksamheten. Kunskap, nyfikenhet och lyhördhet från ledare inom idrottsrörelsen behövs för att nå förnyelse av idrotten i ett samhälle som förändrats. Det visar Riksidrottsförbundets rapporter om ungas delaktighet inom idrottsrörelsen.

Fri att använda
Fri att använda

– Vi behöver hela tiden sträva efter att bli bättre på att möta unga där de är och forma en verksamhet som möter deras behov, snarare än att försöka återskapa de idrottssammanhang vi själva varit del av som små. Båda dessa rapporter är viktiga kunskapsbidrag i det arbetet, säger Malin Träff, ansvarig barn- och ungdomsidrott Riksidrottsförbundet.

Vår idrott eller deras? Unga idrottares perspektiv på delaktighet av Karin Redelius, GIH, och Inger Eliasson, Umeå universitet.
Några av slutsatserna: Unga idrottare upplever i stor utsträckning social delaktighet, i mindre utsträckning politisk delaktighet och de kan i liten eller ingen utsträckning påverka den tävlingsidrottsliga delaktigheten. De ungdomar som menar att de tillhör de bästa i laget eller gruppen, upplever i högre grad att de har stort inflytande och alltid är delaktiga men tränarna bestämmer i stort sett helt när det kommer till idrottens utformning (träningsfrekvens, innehåll, uttagning, spelsystem).

Idrottsrörelsen som demokratiskola, Interna och externa förväntningar med inkludering och segregation av Andreas Linderyd, Uppsala universitet och Riksidrottsförbundet och René Leon Rosales, Stockholms universitet och Mångkulturellt centrum.
Några av slutsatserna: Det är möjligt att motverka negativa effekter av den segregation som brett ut sig i vårt samhälle. Sverige har förändrats under de senaste decennierna och att det är uppenbart att idrottsrörelsen behöver hitta formerna och aktiviteterna som svarar upp mot den nya demografin. Idrotten behöver nyfikenhet, kunskap och lyhördhet och oängsliga ledare som går i bräschen för den förnyelse som behövs.

– De flesta barnen i Sverige är någon gång under sin uppväxt en del av idrottsrörelsen. Samtidigt handlar en viktig del i idrottsrörelsens pågående förändringsarbete Strategi 2025 om att erbjuda delaktighet och inflytande för fler än de som redan finns inom idrottsrörelsen. Vi vill nå nya människor och möjliggöra för alla som vill att ta del av föreningsidrotten. För att kunna erbjuda nya generationer av barn och ungdomar praktisk erfarenhet av en levande föreningsdemokrati måste vi vara beredda att tänka i termer av förnyelse, säger Malin Träff.

Här kan du läsa rapporten Vår idrott eller deras? Unga idrottares perspektiv på delaktighet i sin helhet (länk)

Här kan du läsa rapporten Idrottsrörelsen som demokratiskola, Interna och externa förväntningar med inkludering och segregation i sin helhet (länk)

Här kan du läsa mer om Riksidrottsförbundets arbete med barn- och ungdomsidrott (länk)

För mer information kontakta
Malin Träff
Ansvarig Barn- och ungdomsidrott, Riksidrottsförbundet
08-699 60 67

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Fri att använda
Fri att använda
Ladda ned bild

Om

RF/SISU
RF/SISURiksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stödja och företräda våra 70 medlemsförbund (specialidrottsförbund) och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund som erbjuder folkbildning till idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.
RF-SISU:s 19 regionala organisationer, RF-SISU distrikt ger idrottsföreningar stöd i idrottsfrågor och med folkbildning. Idrottsrörelsen består av cirka 19 000 idrottsföreningar och drygt tre miljoner medlemmar.

Följ RF/SISU

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från RF/SISU

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum