Lunds stift, Svenska kyrkan

Unga lutheraner och katoliker möter biskopar i Lund

Dela

I samband med högtidlighållandet av 500-årsminnet av reformationen deltar 80 unga lutheraner och katoliker i ett läger. Media hälsas välkomna att närvara när ungdomarna träffar ärkebiskop Antje Jackelén, biskop Johan Tyrberg och biskop Anders Arborelius den 30 oktober.

Lutherska världsförbundet (LVF) och Vatikanen bjuder tillsammans in till ett högtidlighållande av reformationen den 31 oktober i Lund. Detta är en historisk händelse då lutheraner och katoliker aldrig tidigare uppmärksammat reformationen tillsammans. Till högtidlighållandet kommer påven Franciskus, Martin Junge, generalsekreterare för LVF och biskop Munib Younan, ordförande i LVF.

I samband med högtidlighållandet samlas 40 unga lutheraner från Skåne och Blekinge på ett läger tillsammans med 40 unga katoliker från södra Sverige. Ungdomarna ska samtala om viktiga frågor för kristenheten och dela med sig av hur de ser på hur lutheraner och katoliker kan samverka och gemensamt förmedla hopp.

Media hälsas välkomna att närvara vid ungdomarnas möte med biskoparna Antje Jackelén, Johan Tyrberg och Anders Arborelius.
Tid: Söndagen den 30 oktober klockan 14.30. 
Plats:
 Petersgården, Trollebergsvägen 43 i Lund. 
Upplägg: Ungdomarna ställer frågor till och för ett samtal med biskoparna. Under fikapaus och efter samtalet ges media möjlighet att ställa sina frågor till biskoparna, ungdomarna och de ansvariga för lägret. 
Anmälan: Om man önskar delta anmäler man det till pressekreterare Camilla Lindskog (se uppgifter nedan) senast torsdag 27 oktober.

För mer information:
Mats Aldén, stiftsadjunkt 
Telefon: 046-15 55 54, E-post: mats.alden@svenskakyrkan.se 
Lena Andersson, stiftskonsulent 
Telefon: 046-15 56 60, E-post: lena.k.andersson@svenskakyrkan.se 
Nils Jernqvist, vikarierande stiftskonsulent 
Telefon: 046 15 55 58, E-post: nils.jernqvist@svenskakyrkan.se

Biskop Johan Tyrberg nås via pressekreterare Camilla Lindskog, se uppgifter nedan.

Fakta om ungdomslägret:
- Lägret pågår 29-31 oktober i Lund. 
- Arrangörer är Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift, Sveriges Unga Katoliker, S:t Thomas katolska församling i Lund, Svenska kyrkan Lunds stift och Bilda Sydväst. 
- 40 lutherska och 40 katolska ungdomar deltar.
- Under lägret gör ungdomarna en pilgrimsvandring till heliga platser i Lund.
- Lägret avslutas med mötet i Malmö Arena där ungdomarna går med i processionen, läser böner, intervjuas m.m.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Lunds stift, Svenska kyrkan
Lunds stift, Svenska kyrkan
Box 32
221 00 Lund

+46 155500http://svenskakyrkan.se/lundsstift

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 165 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlings-verksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Följ Lunds stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Lunds stift, Svenska kyrkan

Konstverk av Nathan Coley öppnar upp för dialog med Lunds invånare14.11.2017 10:16Nyheter

Ett konstverk av den internationellt välkända brittiska konstnären Nathan Coley installeras i anslutning till Lunds domkyrka. Det är starten för Råängens konst- och arkitekturprogram, Lunds domkyrkas arena för samtal med allmänheten i Lund, om vad som händer på Domkyrkans marker i Brunnshög. Coleys konstverk är en ljusskulptur som heter "Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens” (Himmelen är en plats där ingenting någonsin händer). Efter att verket skapades 2008, har det installerats i olika kontexter på olika ställen, exempelvis på Kunstmuseum Kloster i Magdeburg (Tyskland) och i den engelska kuststaden Folkestone. Titeln på verket kommer från en sångtext av Talking Heads från 1979. ”Det finns en lång relation mellan konstnärer och Domkyrkan. Själva kyrkorummet är en konstnärlig gestaltning med spår från många tider. Det inspirerar till en fortsatt dialog med samtidskonsten. Som nu, med Nathan Coleys verk tillfälligt placerat vid Domkyrkans absid! Genom konsten kan vi dela erfaren

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum