FörsäkringskassanFörsäkringskassan

Unga med aktivitetsersättning kommer ut i arbete med rätt stöd

Dela

Antalet unga med aktivitetsersättning fortsätter att öka, idag är det drygt 37 000 personer som beviljats ersättning. Endast fem procent av ungdomarna lämnar försäkringen för någon form av arbete. En effektutvärdering gjord av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen på uppdrag av regeringen visar att insatser för gruppen ger effekt och behövs.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan fick 2013 ett gemensamt regeringsuppdrag att vetenskapligt effektutvärdera insatser som ges till unga med aktivitetsersättning, för att ta reda på mer kring vilket stöd de behöver för att komma närmare ett arbete.

I studien ingick 1000 ungdomar från 25 olika kommuner i landet som under åren 2014-2016 slumpvis deltog i tre olika insatser som används inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Resultatet visar att tidigt stöd och placering på en arbetsplats ger störst effekt för att unga med aktivitetsersättning:

– I studien såg vi att arbetsnära stöd enligt metoden Supported Employment fungerar bäst som stöd för unga. Det som utmärker den stödformen är en tidig arbetsplatsplacering. I studien har stödet getts av SIUS-konsulenter på Arbetsförmedlingen. Efter 15 månader hade 26 procent av deltagarna i Supported Employment arbete med anställningsstöd, och det är också det mest kostnadseffektiva alternativet, säger Magnus Rödin, forskare i projektet.

Aktivitetsersättning ges till unga mellan 19-29 år med sjukdom eller funktionsnedsättning som sätter ned arbetsförmågan. Majoriteten, cirka 80 procent, som beviljas ersättningen, har en psykisk diagnos som t ex autism eller ADHD.

– Fungerande insatser för den här gruppen ungdomar är viktiga eftersom de själva har små möjligheter att hitta arbete. Samtidigt visar vår studie att ungdomarna själva vill komma ut i arbete och även de som står ganska långt ifrån arbetslivet idag, kan med rätt individualiserat stöd, komma ut i arbete, säger Johanna Thagemark, projektledare.

I studien såg vi också att unga som tidigare erfarenheter haft daglig verksamhet från kommunen, lyckats minst lika bra som gruppen i övrigt.

De tusen ungdomar som under forskningsstudien har fått stöd genom av någon av insatserna har flertalet kommit närmare ett arbete. Idag är 80 procent av dem fortfarande inskrivna hos Arbetsförmedlingen och de flesta av dem ingår fortfarande i en arbetslivsinriktad åtgärd.

– Genom forskningsstudien kommer vi att kunna följa utvecklingen för den här gruppen i flera år framåt. Det är egentligen först sedan det har gått en tid som vi med säkerhet kan säga vilka effekter som de olika insatserna har. Insatser för den här gruppen behövs och har effekt, inte bara för individen själva utan för samhället i stort, säger Bengt Eklund, metodansvarig för SIUS, Arbetsförmedlingen.

Länk till rapporten: Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning

För mer information, kontakta:
Arbetsförmedlingens presstjänst: 010-486 10 00
Försäkringskassans presstjänst 010-116 98 88

Fakta:
De tre insatser som utvärderades var SIUS som är Arbetsförmedlingens tillämpning av metoden Supported Employment, Case Management som motsvarar personliga ombud inom kommunal verksamhet samt det förstärkta samarbetet, som består av ett antal olika rehabiliteringsinsatser från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Nyckelord

Bilder

Bengt Eklund, Arbetsförmedlingen
Bengt Eklund, Arbetsförmedlingen
Ladda ned bild
Johanna Thagemark, Försäkringskassan
Johanna Thagemark, Försäkringskassan
Ladda ned bild

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Försäkringskassan föreslår översyn av aktivitetsersättning vid förlängd skolgång18.10.2018 13:00Pressmeddelande

Om en person på grund av en funktionsnedsättning behöver längre tid på sig att bli klar med skolan kan denne vara berättigad till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. En förmån som idag hanteras av Försäkringskassan. I en ny socialförsäkringsrapport föreslås en översyn som bland annat tittar på vilken myndighet som är bäst lämpad att administrera ersättningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum