Akademiska sjukhuset

Unga med autism får snabbare utredning inom BUP

Dela

Unga med autism och ADHD kan erbjudas utredning inom BUP betydligt snabbare nu än för ett år sedan. Idag får åtta av tio med remiss ett första besök inom 30 dagar. En förklaring är att man snabbat på processen med remissbedömningar för nybesök. Numera bedöms en femtedel av patienterna direkt av läkare vilket har frigjort psykologresurser. Detta uppmärksammas med anledning av internationella autismdagen 2 april.

Tack vare nya arbetssätt inom BUP har väntetiden till utredning för unga med autism och ADHD kortats markant jämfört med våren 2019.
Tack vare nya arbetssätt inom BUP har väntetiden till utredning för unga med autism och ADHD kortats markant jämfört med våren 2019.

– Väntetiderna har minskat markant på kort tid vilket är positivt både för patienter och medarbetare.Första halvåret 2019 fick i snitt 25 procent med remiss ett första besök inom 30 dagar. I december var motsvarande andel drygt 80 procent och det har hållit i sig i år, säger Helena Eriksson, avdelningschef för den neuropsykiatriska enheten inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vid Akademiska sjukhuset.

Förklaringen menar hon dels ligger i förbättrade patientflöden, men också att man optimerat resurser och sett över balansen mellan ny- och återbesök. Bland annat harman snabbat på processen med remissbedömningar för nybesök.

– Tidigare gjordes nybedömningen enbart av psykolog. Eftersom bedömningen i många fall redan gjorts i skolan kan vissa patienter gå direkt till en läkare utan att träffa psykolog, vilket har kortat köerna. Numera gäller det för en femtedel av nybesöken vilket har sparat mycket resurser – motsvarande cirka 160 psykologbesök, förklarar Helena Eriksson.

Hon konstaterar samtidigt att trycket på verksamheten ökar hela tiden. En utmaning är att antalet barn och ungdomar med autism och ADHD som väntar på första besök och utredning varierar över tid, att remissinflödet är ojämnt fördelat över året.

Neuropsykiatriska enheten är den största mottagningen inom BUP. Här utreds och behandlas framförallt barn och ungdomar med ADHD, men även med autism och tourettes syndrom. Vissa barn med autism får behandling inom habiliteringen.

I likhet med övriga delar av psykiatrin arbetar man med standardiserade vårdförlopp som är en del i värdebaserad vård. Det innebär att varje enhet gemensamt kommer överens om vilka insatser som ska ges till vilka patienter och i vilken ordning.

Helena Eriksson framhåller att arbetssättet gör att vården blir mer rättvis, jämlik och förutsägbar för patienterna. Som exempel nämner hon att det för varje insats finns rutiner dokumenterade i en karta över vårdprocessen som definierar vilka insatser som ska erbjudas patienterna under utredningar och behandlingar. Att veta vad som ska göras underlättar arbetet för personalen.


För mer information, kontakta:

Helena Eriksson, avdelningschef för den neuropsykiatriska enheten inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vid Akademiska sjukhuset, tel: 070-611 79 60, e-post: helena.t.eriksson@akademiska.se

Anna Servin Cervin, sektionschef BUP, Akademiska sjukhuset, tel: 070-611 53 85, e-post: anna.servin.cervin@akademiska.se

Kontakter

Elisabeth TyskPresschef - Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen

Akademiska sjukhuset har inte pressjour utanför kontorstid. Vid förfrågningar kvällar och helger, till exempel gällande presskommuniké vid olycksfall, kan chefsläkarjouren kontaktas via växeln 018-611 00 00.

018-611 96 11 070-622 24 21elisabeth.tysk@akademiska.se

Bilder

Tack vare nya arbetssätt inom BUP har väntetiden till utredning för unga med autism och ADHD kortats markant jämfört med våren 2019.
Tack vare nya arbetssätt inom BUP har väntetiden till utredning för unga med autism och ADHD kortats markant jämfört med våren 2019.
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1 440 läkare och 2 550 sjuksköterskor och barnmorskor.

2019 var omsättningen cirka 10 miljarder kronor, varav 2,5 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion eller riket.

Sjukhuset har cirka 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 750 000 öppenvårdsbesök och cirka 32 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

AI ska underlätta upptäckt av covid-19-patienter med ökad risk för livshotande hjärtsjukdom1.7.2020 12:00:00 CESTPressmeddelande

Över 15 procent av patienter med bekräftad covid-19-infektion rapporteras ha drabbats av livshotande hjärtpåverkan såsom rytmrubbningar och hjärtmuskelinflammation och av dessa finns rapporter om en hög andel plötslig hjärtdöd. I en internationell studie, ledd från Akademiska sjukhuset, utvärderas om EKG-analys baserad på artificiell intelligens (AI) kan underlätta att förutse vilka som löper sådan risk.

Akademiska livesänder frågestund om covid-19 på Facebook15.6.2020 08:15:00 CESTPressmeddelande

Tisdagen den 16 juni livesänder Akademiska sjukhuset på Facebook om covid-19. Fredrik Sund och Karin Fischer Liddle, verksamhetschef respektive avdelningschef för infektion, svarar på frågor från allmänhet och vårdpersonal. 2018 var Akademiska pionjär bland svenska universitetssjukhus på sådana livesändningar, då från akuten. Sedan dess har även utvecklingsavdelningen och diabetesmottagningen medverkat.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum