Stockholms stad

Unga sommarjobbar med att öka tryggheten i staden

Dela

Ungdomskommissionen består i år av 28 ungdomar, två från varje stadsdel i Stockholms stad. Under tre veckor ska ungdomarna titta närmre på hur tryggheten för stockholmare kan stärkas.

Sommarjobbarna kommer att genomföra trygghetsvandringar i flera områden i staden, och använda Tyck till-appen för att rapportera in synpunkter på den fysiska miljön som bidrar till otrygghet. De kommer även att  utforska de sociala dimensionerna av otrygghet, och ge förslag på hur utvalda platser i staden kan göras tryggare.

Fredagen den 29 juni presenterar Ungdomskommissionen sina insikter och lämnar över sina idéer och förslag för att utveckla tryggare platser till biträdande stadsdirektör Fredrik Jurdell vid stadsledningskontoret.

Välkomna att följa ungdomarna i deras arbete! Välkomna också till Stadshuset den 29 juni för att ta del av slutresultaten och rapporten, Paulirummet klockan 10.00.

Nyckelord

Kontakter

Daniel Eidhagen, 070-424 35 11
Åsa Ljusberg, 08-50829294

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Språkstöd på årets Vuxmässa23.10.2018 09:46Pressmeddelande

Torsdag – fredag, 25-26 oktober, flyttar Stockholms stads anordnare inom vuxenutbildning in på Kulturhuset Stadsteatern. Mässan är till för alla stockholmare som funderar över nästa steg mot utbildning och jobb. Stockholms stad har satsat på att göra mässan mer tillgänglig, både genom att göra det enklare att hitta i lokalen, och genom att bemanna mässan med olika stödfunktioner. På mässan kommer besökare att kunna få stöd på sitt förstaspråk, bland annat somaliska, arabiska och dari.

Översikt av Stockholmsenkätens resultat för Skärholmens stadsdelsförvaltning 201817.10.2018 13:48Pressmeddelande

När det gäller ANDT-frågor ser vi ett fortsatt positivt resultat när det gäller alkoholkonsumtion, tobak och narkotika. Inga stora variationer har skett över tid. Vad det gäller brott har Skärholmens stadsdelsförvaltning flera utmaningar samtidigt som tryggheten bland flickor ökat. Vi ser också ett ökat deltagande av både flickor och pojkar på fritidsgårdar/mötesplatser: för år 9 ligger Skärholmen högst i staden när det kommer till flickors deltagande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum