Universeum

Ungas kraft bygger broar mellan samhälle, skola, familj och näringsliv

Dela

Ungas kraft är en unik satsning, inte bara i Sverige utan i Europa. Satsningen drivs av Universeum tillsammans med Göteborgsregionen och Göteborgs Stad och följs av forskare från Göteborgs universitet. Ungas kraft syftar till att få fler unga att klara grundskolan och söka sig vidare till fortsatta studier. På sikt bidrar satsningen till att stödja landets kompetensförsörjning och minska utanförskapet i samhället. 800 elever med familjer samt 200 lärare och annan skolpersonal på Landamäreskolan och Svartedalsskolan deltar i satsningen som nu avslutat det andra läsåret av tre. Efter sommaren går Ungas kraft in på sin näst sista termin.

Ungas kraft är en del av Wallenbergstiftelsens tioåriga programsatsning ”Utbildning för ökad integration”. Satsningen tar grepp om och involverar de ungas hela livssituation genom att engagera deras skola, familj och fritid. Det tillsammans gör satsningen till den första av sitt slag både i och utanför Sverige.

– Ungas kraft är en dörröppnare till framtiden på många sätt. Alldeles för många unga lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet, samtidigt som Sverige saknar arbetskraft inom områden som IT och teknik. Med Ungas kraft fångar vi upp och tar grepp om de ungas hela livssituation, genom insatser både under och efter skoltid, där också deras familjer inkluderas. Målet är att ge eleverna förutsättningar för lärande och utveckling, samtidigt som satsningen på sikt möter två av våra största samhällsutmaningar: bristen på arbetskraft och det ökande utanförskapet, säger Sofia Knüppel, projektledare för Ungas kraft på Universeum.

Föräldrautbildning genom dialog- och ämneskvällar

Under läsåret 2018/2019 har cirka 2 500 elevbesök gjorts på Universeum. Lärare och annan skolpersonal har tillsammans deltagit i 445 fortbildningstillfällen. Tre eftermiddagar i veckan har fritidsaktiviteter som programmering, läxhjälp, gaming och musikproduktion anordnats.
Särskilt utmärkande för satsningen är de dialog- och ämneskvällar som arrangerats på både Landamäreskolan och Svartedalsskolan. Här har föräldrarna fått både inspiration och kunskap inom naturvetenskap och teknik för att själva bättre kunna stötta sina barn med till exempel läxläsning. Även frågor som rör samverkan mellan skolan och vårdnadshavare har berörts.

– Ungas kraft ger möjligheter för vår skola som bidrar till att elever och deras familjer engagerar sig mer i sin utbildning och i samhället i stort. Att bygga broar mellan familjerna i Biskopsgården och oss som har hand om deras barns utbildning är en framgångsfaktor när det gäller ökad måluppfyllelse och framtida studier, säger Louise Eriksson, rektor på Landamäreskolan.

– Våra familjekvällar på Svartedalsskolan har varit välgörande för samverkan mellan hem och skola. Våra föräldrar har blivit mer insatta i sina barns undervisning och förstår att de kan hjälpa sina barn med skolarbete och påverka elevernas skolsituation på många sätt, fortsätter Lena Naperotti, rektor på Svartedalsskolan.

Naturvetenskap, teknik och digitalisering i fokus sista läsåret

Ungas kraft startade höstterminen 2017 och har därmed fyra terminer bakom sig till årets skolavslutning. Under dessa första två läsår har man byggt kollegiala strukturer för lärande, för att under det kommande tredje läsåret låta ämnena naturvetenskap, teknik och även digitalisering få ett utökat fokus.

– Att samverka, utgå från skolornas behov och docka an till skolans egna processer har vi under satsningens gång sett vara framgångsfaktorer. Vi har även sett att Ungas kraftmodellen, med sitt helhetsperspektiv på lärande för lärare, föräldrar och elever och med ämnesinnehållet i fokus, leder till både metodutveckling och högre skolresultat, säger Sofia Knüppel.


FAKTA | Ungas krafts tre spår

Skolan. Landamäreskolan och Svartedalsskolan har genom Ungas kraft fri tillgång till Universeum under läsåret. På Universeum står labb, utställningar och inspirerande lärmiljöer till deras förfogande. I satsningens delprojekt för skolan ingår kompetensutveckling för lärare och fritidspedagoger inom kollegialt lärande, språkutvecklande arbetssätt och hållbar utveckling.

Familjen. Alla familjer med barn på de deltagande skolorna får årskort till Universeum som gäller för eleven, föräldrar och syskon. I delprojektet för familjen samarbetar Ungas kraft med Bygga Broar i dialog- och ämneskvällar för vårdnadshavare med särskilt fokus på ämnena naturvetenskap och teknik.

Fritiden. På Svartedalsskolan kan de unga prova på olika uttrycksformer, hitta nya intressen, utveckla sina talanger och upptäcka vad de vill göra i framtiden. Tillsammans med Peabskolan renoverade eleverna högstadiets uppehållsrum som invigdes vårterminen 2019. Eleverna får även möjlighet att programmera, hjälp med läxor, prata och praktisera gaming, producera musik med mera inom delprojekt fritid, där Universeum samarbetar med Fryshuset.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Universeum
Universeum
Södra vägen 50
400 20 Göteborg

031–335 64 00http://www.universeum.se

Universeum är Nordens mest besökta science center. Här får barn och vuxna utforska världen genom naturvetenskap och teknik. Vi skapar upplevelser som stärker kreativiteten och innovationsförmågan, ökar kunskaperna och aktiverar det kritiska tänkandet. Genom vårt arbete stärker vi kompetensförsörjningen och bidrar till en hållbar utveckling.

Följ Universeum

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universeum

Universeum får 50 miljoner i donation av Kreftingstiftelsen19.5.2020 06:30:00 CESTPressmeddelande

Universeum tilldelas 7 miljoner kronor av VBG Groups huvudägare Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning. Donationen innebär startskottet för vetenskapscentrets satsning på life science, där en ny lärmiljö utvecklad ihop med Krefting Research Centre blir först ut. Samarbetet med stiftelsen sträcker sig till 2026 och omfattar donationer om totalt cirka 50 miljoner kronor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum