Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågorMyndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågorMyndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ungas situation i Östersjöregionen undersökt – resultat presenteras på konferens i Kalmar

Dela

Under tre år har forskare undersökt hur ungdomar i sex kommuner i Litauen, Polen, Ryssland och Sverige mår och vilka förutsättningar de har att påverka sitt liv. Resultatet presenteras i samband med Euroregion Baltics  årliga forum i Kalmar i maj.

- Generellt sett är ungdomars situation likartad i alla länder, till exempel hur de upplever skolan, självupplevd hälsa, förekomst av rasism och sexuella trakasserier samt olika fritidsaktiviteter. De flesta vill fortsätta studera efter gymnasiet och sedan flytta från sina hemkommuner. Men vi ser skillnader i frågor som rör trygghet, kränkningar och mobbning samt politiskt engagemang, säger Cecilia Ilhammar på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Projektet i Södra Östersjöområdet kallas CaSYPoT (Capacity building for Youth Policy and Strategic Transnational cooperation) och är delvis finansierat av EU:s Södra Östersjöprogram Interreg. Syftet är att ta fram ungdomsstrategier, förbättra ungdomars levnadsvillkor och skapa ökad delaktighet och inflytande. I Sverige har Kommunförbundet i Kalmar län varit projektägare och MUCF har varit associerad partner.

Undersökningen har genomförts i kommunerna Klaipeda i Litauen, Slupsk och Bartoszyce i Polen, Gusev och Svetlogorsk i Ryssland och Emmaboda i Sverige där 1 593 ungdomar i ålder 16-19 svarade på en enkät. Enkäten bygger på den svenska LUPP-enkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som utvecklades redan 2003 av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i samarbete med kommunala representanter och forskare.

I samtliga kommuner var det i stort sett lika många flickor som pojkar som svarade, med undantag för Svetlogorsk där andelen tjejer var högre (67 procent). I varje kommun var 2-13 procent av ungdomarna födda utomlands.

Svenska LUPP förebild

Undersökningen handlar om ungdomars uppfattning om inflytande, demokrati, arbete, fritid, skola och deras framtid i kommunen. Hittills har 185 av Sveriges 290 kommuner använt sig av LUPP för att få in eller öka ungdomsperspektivet i beslutsfattande och planering.

- I Klaipeda och Kaliningradregionen var känslan av trygghet lägre än i Emmaboda och Slupsk. I Klaipeda var kränkningar i skolan vanligare än i övriga länder. Sverige hade minst andel kränkningar, säger Zofia Makowska som är projektledare för CaSYPoT-projektet.

- I Emmaboda var unga mindre politiskt aktiva än i de andra länderna, här ligger Klaipeda högst.

Vill flytta för arbete och studier

Ett gemensamt problem i Södra Östersjöregionens kustområden är att ungdomar flyttar från de regioner där de bor. Ett annat gemensamt problem är att kommuner i väldigt liten utsträckning deltar i internationella samarbeten,

- Målet är också att skapa gränsöverskridande samarbete mellan kommuner i Östersjöregionen för att kunna dela erfarenheter och stärka deras möjligheter att delta i internationella samarbeten, säger Zofia Makowska.

Projektets resultat presenteras på måndag, den 13-14 maj, vid det årliga forumet för organisationen Euroregion Baltic (ERB) som är ett samarbete mellan åtta regioner i Sverige, Danmark, Polen, Ryssland och Litauen.

På forumet kommer också goda exempel från ERB-området att presenteras, bland annat Klaipeda (Litauen) som blev Europeisk Ungdomshuvudstad 2021, We Stand APP projekt från Kalmar län vilket motverkar näthat och ett annat internationellt projekt YCGN (Youth Core Groups Network) kommer medverka.

Konferensen vänder sig till alla intresserade i ungdomsfrågor med fokus på ungas delaktighet och inflytande, speciellt tjänstemän, politiker och ideella organisationer.

FAKTA/Det här visade undersökningen bland annat när det gäller ungdomars livsvillkor i södra Östersjöregionen:

  • De mest populära fritidsaktiviteterna i alla kommuner var att använda sociala medier (77-96 procent), träna/idrotta (60-84 procent). De flesta träffar sina vänner hemma hos varandra, utomhus, på sociala medier fritiden
  • Ungdomar i ryska städer var både politiskt intresserade och aktiva. I polska städer var ungdomar mindre intresserade och inte särskilt aktiva. I Klaipeda var ungdomar också mindre intresserade än i Ryssland, men mer aktiva, till exempel när det gäller att kontakta politiker. Ungdomar i Emmaboda var intresserade och ville delta, men samtidigt var de minst aktiva politiskt.
  • Alla ungdomar visade relativt hög nivå av självuppskattad hälsa, högst i Emmaboda och lägst i Gusev och Klaipeda. I alla kommuner rapporterade tjejerna större hälsoproblem än killarna.
  • I Emmaboda, Gusev och Svetlogorsk var ungdomar mindre utsatta för brott. Ungdomarna i Gusev och Svetlogorsk kände sig mindre säkra än ungdomarna i övriga städer. Generellt var pojkar mer utsatta för olika former av våld, men tjejer kände sig mindre säkra.
  • Att fortsatta studera efter skolan var huvudmålet för alla tillfrågade ungdomar.. En majoritet (65-90 procent) ville flytta från sina hemkommuner för arbete, studier, personliga intressen och att kunna “vara den jag är”.

Journalister är välkomna den 13-14 maj till Euroregion Baltic (ERB) på Calmar stadshotell. Anmälan görs till Zofia Makowksa: zofia.makowska@kfkl.se

Länk till programmet

Länk till rapporten ”Living conditions and future preferences of youth in the South Baltic Region – a cross-border comparative report for Sweden, Lithuania, Russia and Poland”

Länk till Jämförelse av ungdomars situation i Euroregion Baltic – sammanfattning

Läs mer om LUPP-arbetet på MUCF:s hemsida

För mer information kontakta

Cecilia Ilhammar, mobil cecilia.illhammar@mucf.se, tfn 010-160 10 36

Zofia Makowska, zofia.makowska@kfkl.se, tel. +46 480-45 67 43

Emmy Karlsson, emmy.karlsson@kfkl.se, tel. 0480-45 67 02

Nyckelord

Bilder

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

17 organisationer får dela på bidrag till civilsamhället: "Hjälp till de mest utsatta under coronapandemin"1.7.2020 14:26:50 CESTPressmeddelande

17 organisationer får nu bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, till insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Bland de som får bidrag finns Sveriges Stadsmissioner, Frälsningsarmén och Läkare i Världen. - Vi är glada över att få fördela medel till civilsamhällets viktiga verksamheter, de gör oerhörda insatser även i kristider. Det här är hjälp som går till de mest utsatta i samhället, de som helt saknar skyddsnät under coronapandemin. Vi har haft ett omfattande arbete på myndigheten för att snabbt kunna bedöma och prioritera bland ansökningarna, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF. Regeringen beslutade den 4 juni om en förordning om statsbidrag till organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig mot människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. MUCF fick i uppdrag att fördela bidraget som riktar sig till ideella föreningar inom det civila samhället samt vissa

Stort tryck på civilsamhället - 230 har sökt om bidrag till insatser för socialt särskilt utsatta24.6.2020 09:24:31 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har fått in rekordmånga ansökningar om bidrag till insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Totalt har 230 organisationer ansökt. - Det stora söktrycket visar på den viktiga roll som civilsamhället spelar för utsatta människor. Vi vet att det här är ett livsviktigt stöd för många verksamheter och vi planerar att kunna ge besked redan nästa vecka till de organisationer som har sökt bidraget, säger Kenneth Condrup, avdelningschef på MUCF. Regeringen beslutade den 4 juni om en förordning om statsbidrag för att fördela 50 miljoner kronor till organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig mot människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer. Det kan exempelvis vara hemlösa, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation. MUCF fick i uppdrag att fördela bidraget som riktar sig till ideella föreningar inom det civila samhället samt viss

MUCF och BO i gemensam analys: Oro över att vräkningar av barn och unga ökar18.6.2020 07:30:00 CESTPressmeddelande

Antalet unga som vräks och antalet barn som berörs av vräkning ökar. I fjol berördes totalt 467 barn av vräkningar och 143 unga vräktes från sitt boende. Coronapandemin och dess effekter på samhällsekonomin riskerar att ytterligare förvärra situationen. Det visar en analys som Barnombudsmannen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) tagit fram. Alla barn har rätt till ett tryggt boende, enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), som är svensk lag sedan den 1 januari 2020. Barn har rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling, bland annat. Staten ska bistå föräldrarna om det behövs, särskilt när det gäller bostad. Det ungdomspolitiska målet i Sverige är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. ”Oro över vräkningar och ökad hemlöshet” 2007 presenterade regeringen en nollvision för vräkningar av barn som en del av sin samlade strate

Rätt av MUCF att återkräva bidrag från Sveriges Unga Muslimer: ”Viktig prövning av demokratins idéer”15.6.2020 07:30:00 CESTPressmeddelande

Organisationen Sveriges Unga Muslimer (SUM) ska återbetala tidigare utbetalt statsbidrag från MUCF eftersom organisationen brustit i kravet att respektera demokratins idéer. Det står klart efter att Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att inte pröva frågan. - Det här är en av de första rättsliga prövningar av vad det innebär att verka i enlighet med demokratins idéer. Den är principiellt viktig och visar att vår tolkning av förordningen och att myndighetens beslut var rätt bedömning. Kammarrättens dom blir nu vägledande för vår och andra myndigheters bidragsgivning, säger Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. MUCF beslutade i december 2016 att avslå en ansökan från Sveriges Unga Muslimer, SUM, om statsbidrag för 2017 enligt förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Myndigheten bedömde att SUM inte uppfyllde kravet i förordningen på att i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdh

MUCF ska fördela bidrag till civilsamhället: ”Viktigt uppdrag för socialt utsatta under coronapandemin”4.6.2020 13:02:21 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ska fördela 50 miljoner kronor i statsbidrag till civilsamhällets insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Pengarna ingår i den satsning på totalt 100 miljoner kronor som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslog i maj. - Civilsamhället gör varje dag fantastiska insatser för att hjälpa utsatta människor, till exempel för de som saknar tak över huvudet eller inte har råd med mat. Vi är mycket stolta över det här uppdraget och sätter genast i gång arbetet för att kunna fördela bidraget så snabbt som möjligt, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Satsningen på totalt 100 miljoner kronor för 2020 ska dels gå till civilsamhällets insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer, dels till insatser mot äldres ensamhet under coronapandemin. Regeringen har beslutat om en förordning om statsbidrag för att fördela 50 miljoner kronor till organisationer som bedriver verksa

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum