Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågorMyndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågorMyndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ungas situation i Östersjöregionen undersökt – resultat presenteras på konferens i Kalmar

Dela

Under tre år har forskare undersökt hur ungdomar i sex kommuner i Litauen, Polen, Ryssland och Sverige mår och vilka förutsättningar de har att påverka sitt liv. Resultatet presenteras i samband med Euroregion Baltics  årliga forum i Kalmar i maj.

- Generellt sett är ungdomars situation likartad i alla länder, till exempel hur de upplever skolan, självupplevd hälsa, förekomst av rasism och sexuella trakasserier samt olika fritidsaktiviteter. De flesta vill fortsätta studera efter gymnasiet och sedan flytta från sina hemkommuner. Men vi ser skillnader i frågor som rör trygghet, kränkningar och mobbning samt politiskt engagemang, säger Cecilia Ilhammar på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Projektet i Södra Östersjöområdet kallas CaSYPoT (Capacity building for Youth Policy and Strategic Transnational cooperation) och är delvis finansierat av EU:s Södra Östersjöprogram Interreg. Syftet är att ta fram ungdomsstrategier, förbättra ungdomars levnadsvillkor och skapa ökad delaktighet och inflytande. I Sverige har Kommunförbundet i Kalmar län varit projektägare och MUCF har varit associerad partner.

Undersökningen har genomförts i kommunerna Klaipeda i Litauen, Slupsk och Bartoszyce i Polen, Gusev och Svetlogorsk i Ryssland och Emmaboda i Sverige där 1 593 ungdomar i ålder 16-19 svarade på en enkät. Enkäten bygger på den svenska LUPP-enkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som utvecklades redan 2003 av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i samarbete med kommunala representanter och forskare.

I samtliga kommuner var det i stort sett lika många flickor som pojkar som svarade, med undantag för Svetlogorsk där andelen tjejer var högre (67 procent). I varje kommun var 2-13 procent av ungdomarna födda utomlands.

Svenska LUPP förebild

Undersökningen handlar om ungdomars uppfattning om inflytande, demokrati, arbete, fritid, skola och deras framtid i kommunen. Hittills har 185 av Sveriges 290 kommuner använt sig av LUPP för att få in eller öka ungdomsperspektivet i beslutsfattande och planering.

- I Klaipeda och Kaliningradregionen var känslan av trygghet lägre än i Emmaboda och Slupsk. I Klaipeda var kränkningar i skolan vanligare än i övriga länder. Sverige hade minst andel kränkningar, säger Zofia Makowska som är projektledare för CaSYPoT-projektet.

- I Emmaboda var unga mindre politiskt aktiva än i de andra länderna, här ligger Klaipeda högst.

Vill flytta för arbete och studier

Ett gemensamt problem i Södra Östersjöregionens kustområden är att ungdomar flyttar från de regioner där de bor. Ett annat gemensamt problem är att kommuner i väldigt liten utsträckning deltar i internationella samarbeten,

- Målet är också att skapa gränsöverskridande samarbete mellan kommuner i Östersjöregionen för att kunna dela erfarenheter och stärka deras möjligheter att delta i internationella samarbeten, säger Zofia Makowska.

Projektets resultat presenteras på måndag, den 13-14 maj, vid det årliga forumet för organisationen Euroregion Baltic (ERB) som är ett samarbete mellan åtta regioner i Sverige, Danmark, Polen, Ryssland och Litauen.

På forumet kommer också goda exempel från ERB-området att presenteras, bland annat Klaipeda (Litauen) som blev Europeisk Ungdomshuvudstad 2021, We Stand APP projekt från Kalmar län vilket motverkar näthat och ett annat internationellt projekt YCGN (Youth Core Groups Network) kommer medverka.

Konferensen vänder sig till alla intresserade i ungdomsfrågor med fokus på ungas delaktighet och inflytande, speciellt tjänstemän, politiker och ideella organisationer.

FAKTA/Det här visade undersökningen bland annat när det gäller ungdomars livsvillkor i södra Östersjöregionen:

  • De mest populära fritidsaktiviteterna i alla kommuner var att använda sociala medier (77-96 procent), träna/idrotta (60-84 procent). De flesta träffar sina vänner hemma hos varandra, utomhus, på sociala medier fritiden
  • Ungdomar i ryska städer var både politiskt intresserade och aktiva. I polska städer var ungdomar mindre intresserade och inte särskilt aktiva. I Klaipeda var ungdomar också mindre intresserade än i Ryssland, men mer aktiva, till exempel när det gäller att kontakta politiker. Ungdomar i Emmaboda var intresserade och ville delta, men samtidigt var de minst aktiva politiskt.
  • Alla ungdomar visade relativt hög nivå av självuppskattad hälsa, högst i Emmaboda och lägst i Gusev och Klaipeda. I alla kommuner rapporterade tjejerna större hälsoproblem än killarna.
  • I Emmaboda, Gusev och Svetlogorsk var ungdomar mindre utsatta för brott. Ungdomarna i Gusev och Svetlogorsk kände sig mindre säkra än ungdomarna i övriga städer. Generellt var pojkar mer utsatta för olika former av våld, men tjejer kände sig mindre säkra.
  • Att fortsatta studera efter skolan var huvudmålet för alla tillfrågade ungdomar.. En majoritet (65-90 procent) ville flytta från sina hemkommuner för arbete, studier, personliga intressen och att kunna “vara den jag är”.

Journalister är välkomna den 13-14 maj till Euroregion Baltic (ERB) på Calmar stadshotell. Anmälan görs till Zofia Makowksa: zofia.makowska@kfkl.se

Länk till programmet

Länk till rapporten ”Living conditions and future preferences of youth in the South Baltic Region – a cross-border comparative report for Sweden, Lithuania, Russia and Poland”

Länk till Jämförelse av ungdomars situation i Euroregion Baltic – sammanfattning

Läs mer om LUPP-arbetet på MUCF:s hemsida

För mer information kontakta

Cecilia Ilhammar, mobil cecilia.illhammar@mucf.se, tfn 010-160 10 36

Zofia Makowska, zofia.makowska@kfkl.se, tel. +46 480-45 67 43

Emmy Karlsson, emmy.karlsson@kfkl.se, tel. 0480-45 67 02

Nyckelord

Bilder

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

I dag inleds Skolval 2019 till Europaparlamentet – 377 skolor anmälda9.5.2019 07:30:00 CESTPressmeddelande

I dag, 9 maj, på Europadagen inleds Skolval 2019 till Europaparlamentet. 377 av landets skolor är anmälda, vilket är nästan 40 procent fler än vid 2014 års skolval till EU. - Vi är glada över det ökade intresset för skolval till Europaparlamentet. Skolval är en chans att stärka elevers kunskap och engagemang kring EU och demokratifrågor men också för unga att göra sina röster hörda, säger Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Skolval är ett simulerat val som arrangeras av elever eller av elever och skolpersonal på skolorna. Det riktar sig till årskurs 7-9 och gymnasiet inklusive särskolan. Skolvalet arrangeras på samma sätt som vanliga val med valsedlar, valskärmar, röstlistor, valurnor och rösträknare. Syftet är att ge elever möjlighet att ta ställning för ett politiskt parti och samtidigt lära sig om demokratiska processer. Skolval 2018 och 2019 drivs av Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige och

Granskning av ungdomsförbundet SSU:s möjlighet till bidrag efter uppgifter om SSU Skåne8.5.2019 18:32:38 CESTPressmeddelande

Med anledning av den senaste tidens rapportering i media om SSU Skåne har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, beslutat att åter granska riksförbundet SSU. - Granskningen syftar till att ta ställning till om agerandet från SSU Skåne påverkar SSU:s redan erhållna statsbidrag. Enligt våra rutiner öppnar vi granskningar av detta slag när vi får till oss uppgifter som eventuellt kan påverka möjligheten att behålla ett beviljat bidrag, säger Lotta Persson, chefsjurist på MUCF. Granskningen syftar till att bedöma om de nya uppgifterna påverkar förbundets möjlighet till statsbidrag. Granskningen görs med anledning av uppgifterna om SSU Skåne. Myndigheten granskar riksförbundet SSU eftersom de fått bidrag av MUCF. MUCF har inte fördelat bidrag till SSU Skåne. MUCF har under de senaste åren arbetat med att stärka kontrollerna i bidragsgivningen och skärpa tillämpningen av det så kallade demokratikriteriet. En förutsättning för att beviljas statsbidrag är att verksamheten ske

Ny rapport från MUCF: Sjukvården viktigaste frågan för unga – ökad oro för klimatet, krig och brottslighet7.5.2019 07:28:47 CESTPressmeddelande

Sjukvården är den viktigaste samhällsfrågan för unga i dag, både bland killar och tjejer. Samtidigt ökar polariseringen i attityder som rör invandring och jämställdhet. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. - Vi ser att intresset för politik ökar bland Sveriges unga men att relativt få känner att de kan påverka politiker. Framförallt upplever allt fler tjejer att de inte själva kan föra fram åsikter till beslutsfattare. Det här är en oroande utveckling som alla aktörer i samhället måste ta på allvar, säger generaldirektör Lena Nyberg. Rapporten ”Unga med attityd 2019 – samhällsfrågor och demokrati” är den första av tre delrapporter om ungas attityder och värderingar som MUCF publicerar i år. Rapporten bygger på en enkät till 6 000 slumpvis utvalda unga i åldern 16–29 som genomfördes hösten 2018. Den är en del av uppföljningen av den statliga ungdomspolitiken och genomfördes första gången 1993 av dåvarande Barn- och ungdomsdelegationen och

Låg andel skolor anmälda till EU-valet – trots stort intresse bland unga26.4.2019 11:18:54 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ser ett ökat intresse för Europa och EU hos ungdomar. Men, majoriteten av landets 3 097 högstadie- och gymnasieskolor har ännu inte anmält sig till Skolval 2019. - Många delar av ungas vardag påverkas av beslut som tas i EU och hur det Europeiska samarbetet utvecklas. Skolval är en viktig del i skolans demokratiska uppdrag. Än finns möjlighet för skolor att anmäla sig, säger Mattias Lunn, utvecklingsledare för Skolval 2019 på MUCF. I 2014 års val till Europaparlamentet var 273 skolor i Sverige anmälda till skolval, i årets EU-val är hittills 333 skolor anmälda. Det är en ökning med nästan 17 procent sedan 2014. Men en majoritet av landets högstadie- och gymnasieskolor har inte anmält sig. Det låga deltagandet till Skolval 2019 och EU-valet beror inte på ointresse hos de unga. MUCF:s nationella ungdomsenkät visar att 60 procent av Sveriges unga är intresserade av samhällsfrågor. Ännu fler, 65 procent, är intresserade av vad som hä

Satsning på unga i hela EU: ”Stort intresse i Sverige för Europeiska ungdomsveckan”23.4.2019 07:30:00 CESTPressmeddelande

Nästa vecka, den 29 april till 5 maj, arrangeras European Youth Week runt om i Europa. Med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ordnar 22 svenska organisationer och kommuner ett 40-tal evenemang för och med unga. - Från Malmö i söder till Boden i norr arrangeras allt från fotoutställningar, konstworkshops och konserter till demokratilabb, föreläsningar och samtal mellan unga och politiker, säger Ellen Gosdoum, chef för avdelningen för internationellt samarbete på MUCF. European Youth Week, eller Europeiska ungdomsveckan, är ett initiativ från EU-kommissionen för att lyfta frågor som rör barn och unga i alla medlemsländer. Finansieringen sker via EU-programmet Erasmus+ som främjar internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och sport. I Sverige ansvarar MUCF för den del i programmet som rör unga och myndigheten fördelar stöd till olika lokala evenemang under ungdomsveckan. I år är temat för ungdomsveckan ”Demokratin och jag” och flera organisationer o

MUCF:s flytt klar: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind inviger i Växjö16.4.2019 07:30:00 CESTPressmeddelande

Sommaren 2017 beslutade regeringen att flytta Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, från Stockholm till Växjö. Den 24 april inviger kultur- och demokratiminister Amanda Lind de nya lokalerna. - Omlokalisering av en hel myndighet är en utmaning på flera sätt. Men, vi har i dag en väl fungerande verksamhet i Växjö, med kunniga och engagerade medarbetare. Vi har också nya och ändamålsenliga lokaler, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. MUCF är en av flera myndigheter som omfattades av 2017 års beslut om omlokalisering av hela eller delar av verksamheten från Stockholm till andra delar av Sverige. För MUCF innebar beslutet att hela verksamheten med ett 70-tal anställda flyttades. Efter att delar av verksamheten funnits i tillfälliga lokaler är, sedan februari i år, all verksamhet samlad i centrala Växjö. Nyligen skickade myndigheten också sin slutredovisning av arbetet med omlokaliseringen till regeringen. Den visar att myndigheten har rekryterat över 60 personer un

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum