Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågorMyndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågorMyndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ungas situation i Östersjöregionen undersökt – resultat presenteras på konferens i Kalmar

Dela

Under tre år har forskare undersökt hur ungdomar i sex kommuner i Litauen, Polen, Ryssland och Sverige mår och vilka förutsättningar de har att påverka sitt liv. Resultatet presenteras i samband med Euroregion Baltics  årliga forum i Kalmar i maj.

- Generellt sett är ungdomars situation likartad i alla länder, till exempel hur de upplever skolan, självupplevd hälsa, förekomst av rasism och sexuella trakasserier samt olika fritidsaktiviteter. De flesta vill fortsätta studera efter gymnasiet och sedan flytta från sina hemkommuner. Men vi ser skillnader i frågor som rör trygghet, kränkningar och mobbning samt politiskt engagemang, säger Cecilia Ilhammar på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Projektet i Södra Östersjöområdet kallas CaSYPoT (Capacity building for Youth Policy and Strategic Transnational cooperation) och är delvis finansierat av EU:s Södra Östersjöprogram Interreg. Syftet är att ta fram ungdomsstrategier, förbättra ungdomars levnadsvillkor och skapa ökad delaktighet och inflytande. I Sverige har Kommunförbundet i Kalmar län varit projektägare och MUCF har varit associerad partner.

Undersökningen har genomförts i kommunerna Klaipeda i Litauen, Slupsk och Bartoszyce i Polen, Gusev och Svetlogorsk i Ryssland och Emmaboda i Sverige där 1 593 ungdomar i ålder 16-19 svarade på en enkät. Enkäten bygger på den svenska LUPP-enkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som utvecklades redan 2003 av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i samarbete med kommunala representanter och forskare.

I samtliga kommuner var det i stort sett lika många flickor som pojkar som svarade, med undantag för Svetlogorsk där andelen tjejer var högre (67 procent). I varje kommun var 2-13 procent av ungdomarna födda utomlands.

Svenska LUPP förebild

Undersökningen handlar om ungdomars uppfattning om inflytande, demokrati, arbete, fritid, skola och deras framtid i kommunen. Hittills har 185 av Sveriges 290 kommuner använt sig av LUPP för att få in eller öka ungdomsperspektivet i beslutsfattande och planering.

- I Klaipeda och Kaliningradregionen var känslan av trygghet lägre än i Emmaboda och Slupsk. I Klaipeda var kränkningar i skolan vanligare än i övriga länder. Sverige hade minst andel kränkningar, säger Zofia Makowska som är projektledare för CaSYPoT-projektet.

- I Emmaboda var unga mindre politiskt aktiva än i de andra länderna, här ligger Klaipeda högst.

Vill flytta för arbete och studier

Ett gemensamt problem i Södra Östersjöregionens kustområden är att ungdomar flyttar från de regioner där de bor. Ett annat gemensamt problem är att kommuner i väldigt liten utsträckning deltar i internationella samarbeten,

- Målet är också att skapa gränsöverskridande samarbete mellan kommuner i Östersjöregionen för att kunna dela erfarenheter och stärka deras möjligheter att delta i internationella samarbeten, säger Zofia Makowska.

Projektets resultat presenteras på måndag, den 13-14 maj, vid det årliga forumet för organisationen Euroregion Baltic (ERB) som är ett samarbete mellan åtta regioner i Sverige, Danmark, Polen, Ryssland och Litauen.

På forumet kommer också goda exempel från ERB-området att presenteras, bland annat Klaipeda (Litauen) som blev Europeisk Ungdomshuvudstad 2021, We Stand APP projekt från Kalmar län vilket motverkar näthat och ett annat internationellt projekt YCGN (Youth Core Groups Network) kommer medverka.

Konferensen vänder sig till alla intresserade i ungdomsfrågor med fokus på ungas delaktighet och inflytande, speciellt tjänstemän, politiker och ideella organisationer.

FAKTA/Det här visade undersökningen bland annat när det gäller ungdomars livsvillkor i södra Östersjöregionen:

  • De mest populära fritidsaktiviteterna i alla kommuner var att använda sociala medier (77-96 procent), träna/idrotta (60-84 procent). De flesta träffar sina vänner hemma hos varandra, utomhus, på sociala medier fritiden
  • Ungdomar i ryska städer var både politiskt intresserade och aktiva. I polska städer var ungdomar mindre intresserade och inte särskilt aktiva. I Klaipeda var ungdomar också mindre intresserade än i Ryssland, men mer aktiva, till exempel när det gäller att kontakta politiker. Ungdomar i Emmaboda var intresserade och ville delta, men samtidigt var de minst aktiva politiskt.
  • Alla ungdomar visade relativt hög nivå av självuppskattad hälsa, högst i Emmaboda och lägst i Gusev och Klaipeda. I alla kommuner rapporterade tjejerna större hälsoproblem än killarna.
  • I Emmaboda, Gusev och Svetlogorsk var ungdomar mindre utsatta för brott. Ungdomarna i Gusev och Svetlogorsk kände sig mindre säkra än ungdomarna i övriga städer. Generellt var pojkar mer utsatta för olika former av våld, men tjejer kände sig mindre säkra.
  • Att fortsatta studera efter skolan var huvudmålet för alla tillfrågade ungdomar.. En majoritet (65-90 procent) ville flytta från sina hemkommuner för arbete, studier, personliga intressen och att kunna “vara den jag är”.

Journalister är välkomna den 13-14 maj till Euroregion Baltic (ERB) på Calmar stadshotell. Anmälan görs till Zofia Makowksa: zofia.makowska@kfkl.se

Länk till programmet

Länk till rapporten ”Living conditions and future preferences of youth in the South Baltic Region – a cross-border comparative report for Sweden, Lithuania, Russia and Poland”

Länk till Jämförelse av ungdomars situation i Euroregion Baltic – sammanfattning

Läs mer om LUPP-arbetet på MUCF:s hemsida

För mer information kontakta

Cecilia Ilhammar, mobil cecilia.illhammar@mucf.se, tfn 010-160 10 36

Zofia Makowska, zofia.makowska@kfkl.se, tel. +46 480-45 67 43

Emmy Karlsson, emmy.karlsson@kfkl.se, tel. 0480-45 67 02

Nyckelord

Bilder

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

36 projekt för unga får dela på 13,7 miljoner kronor i EU-bidrag12.7.2019 07:30:00 CESTPressmeddelande

36 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 13,7 miljoner kronor (1 302 809 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna kommer från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa. Efter årets andra ansökningsrunda som påbörjades den 30 april beviljar MUCF nu 21 projekt inom Erasmus+ och fördelar cirka 6,2 miljoner svenska kronor (587 407 euro) till organisationer i bland annat Göteborg, Växjö och Stockholm. Totalt inkom 66 projektansökningar inom programmet. - Flera av projekten handlar om att främja ungdomars känsla av europeiskt medborgarskap. Andra vanliga teman är ungdomars anställningsbarhet samt att stärka ungdomars intresse och kunskap gällande entreprenörskap. Det är roligt att se att det finns ett sådant engagemang hos våra ansökare, säger Ellen Gosdoum chef på avdelningen för internationellt samarbete. Inom Europeiska Solidaritetskåren beviljar MUCF fe

MUCF i Almedalen 2019 - se våra livesända seminarier i efterhand10.7.2019 18:07:03 CESTPressmeddelande

Nu går det att ta del av livesändningarna från Mucf:s seminarier under Almedalsveckan 2019. Via appen MUCF Möten går det också att bland annat ta del av de rapporter som togs upp vid seminarierna. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, var med under Almedalsveckan för att sprida kunskap och verka för ett öppet och inkluderande Sverige med goda levnadsvillkor för unga och för civilsamhället. 2019 ordnade MUCF fyra egna seminarier som bland annat handlade om tjejers och killars samhällsengagemang, om demokrativillkoret i statlig bidragsgivning, om kunskap och metoder för att öka unga hbtq-personers trygghet och om hur ungas röster ska bli hörda. Vi presenterade delrapport två av MUCF:s stora attityd- och värderingsstudie Unga med attityd 2019 – arbete och arbetsmarknad. Den visar bland annat att unga vill kunna kombinera arbete med fritid- och familjeliv samt att tillfälliga anställningar, till exempel sms-jobb, är lika oroade för sin ekonomi och bostadslöshet som unga

Så påverkar ”sms-jobb” ungas ekonomi och livssituation1.7.2019 12:15:00 CESTPressmeddelande

I dag presenterar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, delrapport två i attityd- och värderingsstudien bland unga. Den visar hur unga i dag ser på studier, arbete och arbetsmarknad. - Dagens unga vill ha ett meningsfullt arbete och som går att kombinera med fritid- och familjeliv. Vi ser också att unga med till exempel sms-anställningar är lika oroade för sin ekonomi och bostadslöshet som unga arbetslösa, säger generaldirektör Lena Nyberg. Rapporten ”Unga med attityd 2019 – arbete och arbetsmarknad” är den andra av tre delrapporter om ungas attityder och värderingar som MUCF publicerar i år. Den bygger på en enkät till 6 000 slumpvis utvalda unga i åldern 16–29 och den genomfördes hösten 2018. - Ungas inträde och etablering på arbetsmarknaden är i första hand en fråga om unga människors möjlighet till egen försörjning och ett självständigt liv. Samtidigt är ungas inträde på arbetsmarknaden också en förutsättning för god samhällsekonomi, säger Lena Nyberg. - En trend

MUCF i Almedalen 2019: Fokus på unga hbtq-personer, statliga bidrag och ungas livsvillkor27.6.2019 09:17:46 CESTPressmeddelande

Ungas attityder och värderingar i viktiga samhällsfrågor och ungas möjligheter att påverka sätts i fokus under Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors, MUCF, dagar i Almedalen. MUCF lyfter särskilt situationen för unga hbtq-personer i Sverige. - Vi måste öka tryggheten för unga hbtq-personer i samhället genom aktivt arbete i skola, i öppen fritidsverksamhet och i mötet med unga nyanlända, säger generaldirektör Lena Nyberg. Myndigheten arrangerar fyra egna seminarier och fyra tillsammans med Delegationen för unga och nyanlända till arbete, SKL, Skolverket, Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet, Region Dalarna och Almedalarna. Bland annat seminariet ”Hur inkluderar vi unga? Om stolthet, fördom och förväntan på stad och land” den 2 juli där bland andra generaldirektör Lena Nyberg, civilminister Ardalan Shekarabi och Victor Ganguly från We Change deltar. Lena Nyberg och andra MUCF-medarbetare deltar också i flera andra organisationers arrangemang. - Vi vill sprida kunskap och v

Lupp-enkäten hyllas:  ”Ger konkreta resultat lokalt och regionalt för unga”25.6.2019 09:02:06 CESTPressmeddelande

I mer än 15 år har svenska beslutsfattare använt sig av ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) för att få en bild av ungas syn på bland annat demokrati, arbete och framtidsvisioner. Under åren 2015 och 2018 genomfördes enkäten i 101 kommuner och regioner. Den utvärdering som Myndigheten för ungdoms och civilsamhälle, MUCF, gjort visar att 7 av 10 kommuner menar att Lupp lett till förändringar av ungdomspolitiken. Lupp-enkäten görs för att kommuner, stadsdelar eller regioner ska få kunskap om ungas levnadsvillkor, deras erfarenheter och synpunkter. MUCF ansvarar för att utveckla och utvärdera enkäten, kommunerna ansvarar för att genomföra undersökningen, sprida resultatet och att genomföra lokal och regional ungdomspolitik. MUCF erbjuder information, erfarenhetsutbyte samt det webbaserade analysverktyget Lupportalen. - Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Kommuner, regioner och stadsdelar behöver ha kunskap om ungas levnadsvillkor och hur dessa förändra

Sex miljoner kronor i bidrag för att minska hot och hat i det offentliga samtalet18.6.2019 12:18:42 CESTPressmeddelande

Sex organisationer får totalt sex miljoner kronor i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Bidraget är del av regeringens satsning för att bland annat minska hot och hat i det offentliga samtalet. Pengarna kan till exempel användas för att stödja individer eller grupper som är opinionsbildare och som därför kan utsättas för hot, våld eller andra kränkningar. Regeringen beslutade den 13 juli 2017 om en handlingsplan till det fria ordets försvar. Syftet är att förebygga och hantera hot och hat mot journalister, politiskt förtroendevalda och konstnärer då dessa aktörer är särskilt utsatta i det demokratiska samtalet. Projektbidraget är en del av regeringens satsning. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, prövar ansökningar om bidrag enligt förordning (2018:32) om statsbidrag för insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet Med hot och hat i det offentliga samtalet avses i denna förordning hot, våld och andra kränkningar mot

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum