Svenskt Trä

Unik databas för träforskning lanseras

Dela

Den 9 april lanserades en helt ny forskningsportal, Träforskningsportalen, som innehåller över 6000 forskningsrapporter relaterade till trä och träbyggande. Databasen har länge efterfrågats av träindustrin och kommer att bli en användbar källa till kunskap för besökare som forskare, studenter, konstruktörer och arkitekter. Bakom forskningsdatabasen står branschorganisationen Svenskt Trä i samarbete med Kungliga Biblioteket. Även RISE, Research Institute of Sweden, har haft en nyckelroll i uppstartandet av portalen.

Forskning kring trä har bedrivits länge, men rapporterna har samlats i åtskilda databaser eftersom det har saknats en gemensam plats för träforskning att lagra dem på. Träindustrin gav därför Svenskt Trä uppdraget att förenkla och tillgängliggöra resultaten av träforskningen. Man efterfrågade en gemensam källa vilket resulterade i en ny, sökbar forskningsportal – Träforskningsportalen. Träforskningsportalen blir en unik databas, öppen för alla, med över 6000 sökbara forskningsrapporter relaterade till trä och träbyggande.

- För att snabbt nå ut till så många som möjligt valde vi att lansera Träforskningsportalen på traguiden.se som har omkring en miljon besökare varje år, säger Alexander Nyberg, arkitekt och projektledare på Svenskt Trä.

TräGuiden är en webbplats med över 5000 sidor om trä och träbyggande och vänder sig främst till konstruktörer, arkitekter, akademiker och andra specialister inom området. Träforskningsportalen blir enkel att hitta på traguiden.se och får en egen flik i huvudmenyn.

- Den nya portalen kommer förnyas löpande och därmed hållas aktuell samtidigt som den erbjuder besökarna ett nischat och exklusivt utbud av bland annat äldre träforskning som inte minst kan vara väldigt intressant för forskare och doktorander, säger Alexander Nyberg.

Träforskningsportalen kommer att rymma både dagsaktuell träforskning och mer ovanliga träforskningrapporter och forskningsresultat som aldrig tidigare publicerats.

- Faktum är att vi för första gången lanserar gamla rapporter från 40-talet som få kände till existerade, säger Alexander Nyberg.

Projektet med Träforskningsportalen har inneburit utmaningar där man bland annat ställts inför olika juridiska och upphovsrättsliga frågor. Även frågor om avgränsning och relevans för urval har varit en utmaning. En annan viktig fråga har varit att utveckla en optimerad sökmotor som levererar relevant sökresultat.

- Sökmotorn handlar i grunden om kunskap och kunskap är inget statiskt. Vi kommer låta sökmotorn leva, förbättras och utvecklas och innefatta ännu fler forskningsresultat i framtiden, avslutar Alexander Nyberg.

Besök Träforskningsportalen: besök traguiden.se och klicka på ”Forskning” i huvudmenyn.

Pressbilder

För mer information:
Alexander Nyberg, arkitekt, +46 72 561 72 36, alexander.nyberg@svenskttra.se

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationschef, +46 72 702 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se

Nyckelord

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

Svenskt trä intar central plats på Kinas stora träbyggmässa28.3.2019 09:10:33 CETPressmeddelande

I Kina förstår allt fler vikten av skogen som kolsänka och att träbyggande är del av svaret på klimatfrågan. Den 30 mars till 1 april riktar Kina blicken mot svensk skogsindustri och sågverksnäring då en av Kinas viktigaste mässor för träbyggande, Timber Structure Fair, går av stapeln. Branschorganisationen Svenskt Trä deltar för att lyfta fram svenskt trä som ett hållbart och mångsidigt material med många användningsområden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum