Universitetssjukhuset Örebro

Unik forskning förbättrar för patienter efter höftoperation

Dela

Många som drabbas av en höftfraktur är äldre, sköra och multisjuka. Att behöva genomgå en operation innebär ett extra stresspåslag som kan vara tufft för en äldre person, vilket kan vara en förklaring till den höga dödligheten efter höftfrakturkirurgi. Forskaren Ahmad Mohammad Ismail visar i sina studier att betablockad tycks vara kopplat till en minskad risk för död efter operation.

Foto: Mostphotos, Tyler Olson.
Foto: Mostphotos, Tyler Olson.

Man har under åren satsat mycket på denna patientgrupp genom olika initiativ som exempelvis snabbspår till operation och multidisciplinära team, där olika specialister tar hand om patienten från ankomst till utskrivning. Trots detta har dödligheten i det närmaste varit oförändrad och upp till en tredjedel av patienterna dör inom ett år efter operationen.

Positiv effekt av betablockad

Ahmad Mohammad Ismail, ST-läkare inom Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi i Region Örebro län och tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet, är först med att forska på betablockad och höftkirurgi.

– Vi ser att våra patienter blir äldre och sjukare men vården har också blivit bättre med åren. Det är ju de äldsta och sköraste som ådrar sig höftfrakturer och medelåldern är 82 år. Det vi kunde påvisa med våra studier var ett samband mellan behandling med betablockad, som är en vanlig hjärtmedicin, och en minskad dödlighet upp till ett år efter höftfrakturkirurgi. Den främsta effekten var inom de första 90 dagarna efter operation, säger han.

Studierna föreslår att betablockad som är välkänd och billig medicin möjligen kan ge en bättre överlevnad hos denna patientgrupp. Det behövs dock mer forskning som bekräftar dessa fynd innan man kan införa det inom hälso- och sjukvården.

– Vi såg även att de patienter som inte hade några riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom hade nytta av behandlingen. Detta talar för att betablockad har mer än bara en hjärtskyddande effekt, avslutar han.

Vid frågor kontakta
Ahmad Mohammad Ismail
ST-läkare
Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi
Universitetssjukhuset Örebro
Region Örebro län
Mail: ahmad.mohammad-ismail@regionorebrolan.se
Telefon: 073 -810 91 70

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Mostphotos, Tyler Olson.
Foto: Mostphotos, Tyler Olson.
Ladda ned bild
Forskaren Ahmad Mohammad Ismail. Foto: Elin Abelson.
Forskaren Ahmad Mohammad Ismail. Foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Mår du psykiskt dåligt på grund av ditt jobb?25.4.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Arbets- och miljömedicin erbjuder nu digitala vårdbesök för personer som upplever en ohälsosam psykosocial arbetsmiljö. Det kan vara på grund av hög arbetsbelastning, otrygga arbetsförhållanden, otydliga eller konfliktfyllda förväntningar, svårlösta konflikter med chef eller medarbetare, upplevelser av kränkningar eller annan utsatthet. Nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk ohälsa står för en allt större del av sjukfrånvaron i Sverige idag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum