Universitetssjukhuset Örebro

Unik forskning förbättrar för patienter efter höftoperation

Dela

Många som drabbas av en höftfraktur är äldre, sköra och multisjuka. Att behöva genomgå en operation innebär ett extra stresspåslag som kan vara tufft för en äldre person, vilket kan vara en förklaring till den höga dödligheten efter höftfrakturkirurgi. Forskaren Ahmad Mohammad Ismail visar i sina studier att betablockad tycks vara kopplat till en minskad risk för död efter operation.

Foto: Mostphotos, Tyler Olson.
Foto: Mostphotos, Tyler Olson.

Man har under åren satsat mycket på denna patientgrupp genom olika initiativ som exempelvis snabbspår till operation och multidisciplinära team, där olika specialister tar hand om patienten från ankomst till utskrivning. Trots detta har dödligheten i det närmaste varit oförändrad och upp till en tredjedel av patienterna dör inom ett år efter operationen.

Positiv effekt av betablockad

Ahmad Mohammad Ismail, ST-läkare inom Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi i Region Örebro län och tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet, är först med att forska på betablockad och höftkirurgi.

– Vi ser att våra patienter blir äldre och sjukare men vården har också blivit bättre med åren. Det är ju de äldsta och sköraste som ådrar sig höftfrakturer och medelåldern är 82 år. Det vi kunde påvisa med våra studier var ett samband mellan behandling med betablockad, som är en vanlig hjärtmedicin, och en minskad dödlighet upp till ett år efter höftfrakturkirurgi. Den främsta effekten var inom de första 90 dagarna efter operation, säger han.

Studierna föreslår att betablockad som är välkänd och billig medicin möjligen kan ge en bättre överlevnad hos denna patientgrupp. Det behövs dock mer forskning som bekräftar dessa fynd innan man kan införa det inom hälso- och sjukvården.

– Vi såg även att de patienter som inte hade några riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom hade nytta av behandlingen. Detta talar för att betablockad har mer än bara en hjärtskyddande effekt, avslutar han.

Vid frågor kontakta
Ahmad Mohammad Ismail
ST-läkare
Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi
Universitetssjukhuset Örebro
Region Örebro län
Mail: ahmad.mohammad-ismail@regionorebrolan.se
Telefon: 073 -810 91 70

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Mostphotos, Tyler Olson.
Foto: Mostphotos, Tyler Olson.
Ladda ned bild
Forskaren Ahmad Mohammad Ismail. Foto: Elin Abelson.
Forskaren Ahmad Mohammad Ismail. Foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Ungdomar med autism vill vara fysiskt aktiva under rätt förutsättningar30.11.2022 13:20:00 CET | Pressmeddelande

Ungdomar med autism är generellt mindre fysiskt aktiva än ungdomar utan diagnos, det visar forskning som tidigare gjorts. Forskning från Region Örebro län visar att ungdomarna visst vill vara fysiskt aktiva om vissa villkor uppfylldes. ”Det var ofta omständigheterna runt omkring själva fysiska aktiviteten som gjorde att det blev svårt”, säger Susann Arnell, fysioterapeut inom barn- och ungdomshabiliteringen.

Forskare vill öka delaktigheten för rättspsykiatrins patienter25.11.2022 15:35:00 CET | Pressmeddelande

Patientens delaktighet i sin vård är ett viktigt inslag inom hälso- och sjukvården. ”Inom rättspsykiatrin är patientdelaktigheten mer komplex just för att vi både ska vara vårdgivare och samtidigt vara den som håller patienten inlåst. Genom att utveckla en enkät för att skatta patienters upplevda delaktighet i vården kan vi mer träffsäkert genomföra insatser för att öka delaktigheten”, säger forskaren Mikael Selvin inom Region Örebro län.

Örebroforskare bidrar till minskning av sexuellt överförbara infektioner22.11.2022 15:30:00 CET | Pressmeddelande

127 miljoner människor får varje år klamydia och 87 miljoner får gonorré. Sexuellt överförbara infektioner är ett stort folkhälsoproblem världen över. ”Genom forskningen har vår kunskap ökat kring hur infektionsläget är i Sverige. Vi vet nu mer om vilka typer av bakterier som cirkulerar och det underlättar för vårdens arbete framåt”, säger Ronza Hadad, biomedicinsk analytiker på Universitetssjukhuset Örebro.

Kejsarsnitt ökar risken att barnet får allergi – för tidig födsel minskar risken16.11.2022 11:10:29 CET | Pressmeddelande

En fjärdedel av alla barn i Sverige drabbas av astma och allergisjukdomar. Redan vid födseln påverkas risken att insjukna senare i livet. ”I min avhandling såg vi att de barn som föddes med kejsarsnitt hade en ökad risk för allergier. Däremot barn som föddes innan vecka 37 hade en lägre risk”, berättar forskare Niki Mitselou vid Universitetssjukhuset Örebro.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum