Universitetssjukhuset Örebro

Unik forskning på nyfödda ledde till ändrade rutiner på Universitetssjukhuset Örebro

Dela

Alla nyfödda genomgår en eller två barnläkarundersökningar innan hemgång. Den höftundersökning som görs kan orsaka barnet smärta och obehag. Det visar en unik studie vid Universitetssjukhuset Örebro som har gjort att rutinerna ändrats och barnen får nu sockervatten för smärtlindring innan undersökning.

Ljusbehandlingsutrustning som familjen får låna hem till sitt barn med gulsot. Foto Elin Abelson.
Ljusbehandlingsutrustning som familjen får låna hem till sitt barn med gulsot. Foto Elin Abelson.

Forskningen handlar om fullgångna nyfödda barn och de rutiner som de flesta nyfödda barn går igenom innan de skrivs ut från sjukhuset efter födelsen.

– Våra studier visar att höftundersökning faktiskt gör ont på nyfödda. Smärta är känt att det kan orsaka negativa konsekvenser för nyfödda barn, säger Miriam Pettersson, överläkare på barn- och ungdomskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

I studien använde hon sig av olika smärtskattningsskalor på nyfödda och alla metoder är ofarliga för barnen. De bygger på olika beteenden som barnet visar genom ansiktsuttryck, kroppsrörelse och spänst i kroppen.

Sedan vägde hon ihop resultatet med fysiologiska mått, såsom förändring i blodflöde i hjärnan och svettning på huden, så kallad emotionell svettning. Hon poängterar att det är moraliskt och etiskt fel att orsaka smärta och att inte behandla smärta som man känner till. Därför är det viktigt att identifiera smärta och att behandla och lindra den om det är möjligt.

Ljusbehandling mot gulsot genomförs säkert i hemmet

I sin forskning har Miriam Pettersson även studerat hemljusbehandling för barn som är friska och fullgångna. Bland alla nyfödda barn får cirka 50-60 procent synlig gulsot under sina första levnadsdygn. Av de barnen behöver cirka 10 procent ljusbehandling. Denna ljusbehandling sker enligt rutin inneliggande på sjukhus. Gulsot är enkelt att behandla men kan bli farligt och leda till hjärnskador om den inte behandlas.

– Vi har undersökt om det går att genomföra ljusbehandlingen i hemmet istället för på sjukhuset. Vi har även intervjuat en del av de föräldrar som genomfört hemljusbehandlingen för att de ska kunna få beskriva sina erfarenheter.

Studien visar att hemljusbehandling går att genomföra för i övrigt friska fullgångna barn på ett säkert och genomförbart sätt. Det var viktigt med dagliga kontroller vid återbesök på sjukhuset samt möjlighet för föräldrarna att kontakta sjukhuset dygnet runt med frågor och funderingar. Det är också oerhört angeläget med bra och tydlig information till föräldrarna. I intervjuerna har det framgått att föräldrarna som genomgått hemljusbehandling för sina barn generellt är mycket nöjda med att kunna få åka hem och genomföra behandlingen, samt att de känner sig trygga.

– Att kunna erbjuda hemljusbehandling till majoriteten av barn som får gulsot i nyföddhetsperioden är gynnsamt på en mängd sätt. Det minskar risken för onödig separation mellan barnet och dess familj. Familjerna får möjlighet att knyta an till sitt nyfödda barn i en trygg hemmiljö och det förkortar inneliggande vårdtid på sjukhuset och frigör därmed utrymme för att andra sjuka barn att vårdas där istället.

Att ge sockervatten vid höftundersökning samt hemljusbehandling sker nu som rutin på Universitetssjukhuset Örebro.

Faktaruta

Gulsot är ett vanligt tillstånd som uppstår under det nyfödda barnets första levnadsvecka. Det uppstår när bilirubin frisätts från blodkroppar som sedan bryts ner hos barnet och samlas i kroppen. Bilirubin kan orsaka akuta och kroniska hjärnskador om det inte behandlas.

Vid ljusbehandling i hemmet får familjen låna en ljusbehandlingsutrustning. Det är en sollampa som är enkel att använda. Barnet kan använda den i sängen eller när föräldrarna håller i barnet eller då barnet ammar. Det brukar räcka med 1-3 dagar för de flesta friska fullgångna barnen.

Vid frågor kontakta

Miriam Pettersson
Överläkare
Barn- och ungdomskliniken
Universitetssjukhuset Örebro
Region Örebro län
E-post: miriam.pettersson@regionorebrolan.se
Telefon: 070 – 34 56 228

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ljusbehandlingsutrustning som familjen får låna hem till sitt barn med gulsot. Foto Elin Abelson.
Ljusbehandlingsutrustning som familjen får låna hem till sitt barn med gulsot. Foto Elin Abelson.
Ladda ned bild
Forskaren Miriam Pettersson på barn- och ungdomskliniken. Foto Elin Abelson.
Forskaren Miriam Pettersson på barn- och ungdomskliniken. Foto Elin Abelson.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Ökat hälsofrämjande arbete på vårdcentraler kan ge patienter ett friskare liv10.5.2021 09:10:00 CEST | Pressmeddelande

Ett nytt hälsofrämjande arbetssätt inom primärvården i Region Örebro län är just nu föremål för en forskningsstudie. ”Det här är en viktig insats för att vården ska klara av att möta framtida utmaningar. Både att arbeta mer hälsofrämjande men också för att ge bra stöd till förändringar i en kunskapsintensiv verksamhet”, säger forskaren Ylva Nilsagård.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum