Business Region Göteborg AB

Unik period av högkonjunktur i Göteborgsregionen

Dela

Högkonjunkturen i Göteborgsregionen har ytterligare stärkts under hösten och förväntningarna inför våren 2018 är än mer optimistiska. – Det är något av en unik period vi upplever nu i Göteborgsregionen med tillväxt i nästan samtliga branscher, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg, och Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg, presenterade konjunkturrapporten på konjunkturseminariet i Stenhammarsalen på Konserthuset. Foto: Bengt Kjellin
Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg, och Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg, presenterade konjunkturrapporten på konjunkturseminariet i Stenhammarsalen på Konserthuset. Foto: Bengt Kjellin

Business Region Göteborgs fjärde konjunkturrapport för 2017 baseras på egna analyser av olika källor, bland annat Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen.
I princip alla indikatorer ger en bild av att högkonjunkturen tar ett starkare grepp om regionen. Jobbtillväxten är stark, arbetslösheten minskar, vakanserna fylls, befolkningen växer stadigt och resandet till och från regionen ökar starkt.
Konjunkturindex landar på 44 (gränsen för högkonjunktur går vid 40) för hösten 2017 vilket är en liten ökning men en bra bit ifrån vårens prognos på 53. Vårprognosen för 2018 visar på stor optimism från näringslivet och det rådande högtrycket förväntas öka ytterligare.
Allra bäst går IT-tjänster där höstens index landar på 81. Även fordonsindustrin, företagstjänster (där IT-tjänster är en delkomponent), byggindustrin och kemiindustrin visar på fortsatt högkonjunktur men takten är något nedskruvad jämfört med i våras.
– Det är något av en unik period vi upplever nu i Göteborgsregionen med tillväxt i nästan samtliga branscher. Det som begränsar tillväxten är främst brist på personal och expansionsytor. Även om det är svårt att hitta tydliga tecken på en kommande nedgång så är det nog så att vi för varje dag kommer närmare och närmare toppen av konjunkturcykeln, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.
30 kvartal i rad har sysselsättningstillväxten i Göteborgsregionen visat på positiv utveckling och flesta nya jobben fortsätter att skapas i och kring bygg- och fordonsindustrin och ICT. Arbetslösheten är sedan halvårsskiftet 2015 lägst i Göteborgsregionen bland landets storstadsregioner, 5,6 procent i oktober 2017. Den är dock fortsatt hög i vissa grupper, framför allt bland utrikes födda.
Priserna på framför allt bostadsrätter har gått ner jämfört med för 3-6 månader sedan men inte lika mycket som i Stockholm och Malmö. I och med regeringens ja till Finansinspektionens förslag att ytterligare skärpa amorteringskravet står vi inför en period med fler försiktiga bostadsköpare, något som kan spä på prisfallet.
– Prisbilden är på väg att korrigeras, men stora generella tapp är inte troliga så länge konjunkturen förblir stark. Den starka inkomstutvecklingen och låga arbetslösheten motverkar för närvarande stora prisfall. På längre sikt kan det förstås förändras, särskilt om räntorna samtidigt stiger, säger Henrik Einarsson.

Bildtext:

Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg, och Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg, presenterade konjunkturrapporten på konjunkturseminariet i Stenhammarsalen på Konserthuset. Foto: Bengt Kjellin/Business Region Göteborg

Nyckelord

Kontakter

Henrik Einarsson, etableringschef Business Region Göteborg
henrik.einarsson@businessregion.se
031-367 61 27

Bilder

Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg, och Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg, presenterade konjunkturrapporten på konjunkturseminariet i Stenhammarsalen på Konserthuset. Foto: Bengt Kjellin
Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg, och Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg, presenterade konjunkturrapporten på konjunkturseminariet i Stenhammarsalen på Konserthuset. Foto: Bengt Kjellin
Ladda ned bild

Dokument

Om

Business Region Göteborg AB
Business Region Göteborg AB
Norra Hamngatan 14
404 23 Göteborg

+46 (0)31-367 61 00https://www.businessregiongoteborg.se/sv/

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Följ Business Region Göteborg AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Business Region Göteborg AB

Göteborgs innovativa transportlösningar lockar hit delegation från åtta länder14.9.2018 13:03Pressmeddelande

Städer världen över måste utveckla sina transportlösningar för att öka rörligheten och minska utsläppen. Göteborg, som är först i världen med att undersöka samspelet mellan självkörande fordon och långsiktig stadsplanering, visar den 17 och 18 september upp den senaste utvecklingen när staden gästas av en internationell delegation från åtta länder. På programmet står bland annat provkörning av eldrivna lastcyklar längs Stora Hamnkanalen.

Kraftig ökning av företagens lönesumma20.6.2018 15:33Pressmeddelande

Företagens lönesumma i Göteborgsregionen ökar kraftigt och landar på nära sju procent vilket är rejält högre än rikssnittet. Det framgår av årets andra Konjunkturrapport som Business Region Göteborg presenterar i dag. – Merparten av lönesumman består av att det skapats fler nya högkvalificerade och högavlönade jobb i regionen inom den privata sektorn, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum