Universitetssjukhuset Örebro

Unik studie om läkemedel mot covid-19 pågår på Universitetssjukhuset Örebro

Dela

Just nu pågår flera forskningsprojekt om covid-19 inom Region Örebro län, men det pågår bara ett fåtal behandlingsstudier i Sverige. Forskare från Universitetssjukhuset Örebro deltar i en unik studie tillsammans med forskare från Danmark. ”Vi provar ett nytt läkemedel som kan komma att förbättra prognosen för patienter med covid-19”, säger Sara Cajander, överläkare på infektionskliniken.

Coronavirus. Foto: Region Örebro län.
Coronavirus. Foto: Region Örebro län.

För närvarande finns ingen specifik behandling för coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19. De som drabbas av viruset får väldigt olika grad av symtom. Vissa drabbas bara av ett milt förkylningsliknande tillstånd medan andra behöver andningsstöd och blir inlagda på sjukhuset.

Akut behov av läkemedel

– Eftersom viruset redan drabbat miljontals människor världen över så finns det ett akut behov av läkemedel som kan behandla viruset. Målet är att minska sjuklighet och dödlighet hos de som drabbas, säger Sara Cajander.

I studien ska de undersöka vilken effekt läkemedlet, Camostat mesilate, har på viruset. De ska även titta på om behandling med läkemedlet får några negativa effekter. Totalt kommer cirka 180 patienter att delta i studien. Deltagarna kommer att slumpmässigt delas upp i två grupper och antingen få tabletter som inte är läkemedlet, så kallad placebo, eller läkemedlet tre gånger om dagen under fem dagar. Att delta i en studie sker alltid frivilligt.  

– Vi har precis inkluderat våra första tre patienter i studien. Det känns väldigt bra och viktigt att vi kan vara med och pröva denna medicin. Extra roligt för Region Örebro län är att vi är enda sjukhuset i Sverige som prövar detta läkemedel, berättar Sara Cajander.

Faktaruta

I dagsläget är läkemedlet Camostat mesilate inte godkänt i Sverige. Det är däremot godkänt i Japan och Sydkorea för behandling av kronisk bukspottkörtelinflammation och reflux i matstrupen. Det är använt under en längre tid och anses vara en medicin med liten risk för biverkningar.

Studien heter Effekt av Camostat mesilate på covid-19-infektion: En randomiserad, placebokontrollerad läkemedelsstudie (CamoCo-19) 

Vid frågor kontakta

Sara Cajander
Överläkare, adjungerad universitetslektor
Infektionskliniken
Universitetssjukhuset Örebro
Region Örebro län
Mail: sara.cajander@regionorebrolan.se
Telefon: 019 – 602 10 42

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Coronavirus. Foto: Region Örebro län.
Coronavirus. Foto: Region Örebro län.
Ladda ned bild
Forskaren Sara Cajander. Foto: Elin Abelson.
Forskaren Sara Cajander. Foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

En miljon kronor till forskning om rehabilitering efter covid-1922.12.2020 13:15:00 CETPressmeddelande

Covid-19-pandemin har drabbat miljontals människor världen över. De som drabbas av viruset får väldigt olika grad av påverkan på kroppen både under sjukdomsförloppet och efteråt. Därför är det viktigt med patientanpassade behandlingsmetoder. Forskaren Yvonne Freund-Levi har fått drygt en miljon kronor från Afa Försäkring för att studera behovet av rehabilitering efter covid-19.

Exponering av kobolt är lika farligt via huden som vid inandning16.11.2020 09:50:00 CETPressmeddelande

Forskning visar att exponering av metallen kobolt inom hårdmetallindustrin kan ge olika negativa hälsoeffekter. Upptaget av kobolt sker främst via inandning men även genom huden. ”Våra resultat tyder på att hudexponering för kobolt i hårdmetallindustrin kan påverka det totala upptaget av kobolt i samma storleksordning som luftexponeringen”, säger Maria Klasson, yrkeshygieniker.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum