Talita

UNIK STUDIE OM SVENSK PORRINDUSTRI

Dela

Idag publicerar Talita den första studie som någonsin genomförts om svensk porrindustri. Svenskproducerade pornografiska filmer och bilder, som exploaterar hundratals unga kvinnor, köps och säljs på nätet. Detta är en brutal form av sexhandel, som kan jämställas med prostitution, men som regeringen inte gör någonting för att bekämpa.

I Talitas studie granskas ett par traditionella porrproducenter, men framförallt avslöjas ett flertal porrforum på nätet där bilder och filmer köps och säljs. En av porrsidorna är Scandalbeauties som ägs av Amigo Media AB. År 2017 omsatte företaget drygt 19 miljoner kronor och gjorde en vinst på drygt 4,6 miljoner. Webbsidan påstår sig ha 1000 privata så kallade sex-bloggare och 2.8 miljoner unika besökare från 176 olika länder.

”Vi går mot en sammanslagning av produktion och distribution, där online-distributörer indirekt äger produktionen av pornografi” berättar Talitas forskare Meghan Donevan. ”Varför göra sig besväret att hyra en studio och utrustning när man kan luta sig tillbaka och knappt göra något arbete alls, samtidigt som man äger en pornografisk ”amatör-webbplats" som kontinuerligt drar in pengar?”

Studien innehåller även djupintervjuer med kvinnor som är involverade i porrindustrin i Sverige. Resultaten är mycket oroväckande. Kvinnorna är ofta unga, ekonomiskt sårbara och har tidigare varit utsatta för sexualiserat våld. Psykisk ohälsa och en negativ självbild är också vanligt förekommande. Studien visar även på en tydlig koppling mellan pornografi, stripp och prostitution.

”Porrsidorna anlitar unga, snygga män för att locka nya tjejer in i industrin, med löften om berömmelse och rikedom. Detta är en rekryteringsmetod som är vanlig i Rumänien och andra östeuropeiska länder, där så kallade ”lover boys” förför en ung kvinna att bli kär i honom, för att sedan lura henne in i prostitution och människohandel. Vi förfasar oss över att detta händer i fattigare länder som Rumänien, samtidigt som vi låter det pågå här i Sverige utan att agera.” säger Meghan Donevan.

Både prostitution och pornografi är sätt att kapitalisera på sex, rent faktiskt. Båda företeelserna har också blivit industrier där de personer som står för de sexuella tjänsterna sällan är de som faktiskt får förtjänsten. De skyddssyften som ligger till grund för kriminaliseringen av sexköp skulle också kunna överföras på produktion av pornografi – både vad gäller samhällsaspekten och effekter för de enskilda. 

I linje med tidigare internationella studier visar vår rapport att många kvinnor som används i pornografi kommer från samma marginaliserade bakgrund som kvinnor i prostitution. Produktionen leder även till betydande psykiska och fysiska skador som motsvarar de skador kvinnor får i prostitutionen. Under me too-uppropen kom kvinnor inom olika samhällsgrupper till tals, men några av de allra mest utsatta - nämligen de som exploateras i pornografin - var inte bland dem. 

Vi menar därför att det är nödvändigt att Sveriges regering, som kallar sig feministisk, går till botten med pornografins skadeverkningar och via en statlig utredning granskar svensk porrindustri. Därefter måste konkreta politiska åtgärder läggas fram för att stoppa den pågående sexhandeln.

Kort fakta om Talita: Talita är en ideell organisation som erbjuder en väg ut ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål. Vi arbetar rehabiliterande, uppsökande och förebyggande och vi driver skyddade boenden i Sverige och utomlands. www.talita.se

Kontaktpersoner: Meghan Donevan, Anna Sander eller Josephine Appelqvist (Talita tel 0704-304464)

Länk till rapporten:
http://talita.se/Rapport_SV.pdf och http://talita.se/rapport_ENG.pdf 

Nyckelord

Kontakter

Meghan Donevan, Anna Sander eller Josephine Appelqvist (Talita tel 0704-304464)

Länkar

Om

Talita
Box 1015
12114 Enskededalen

http://www.talita.se

Talita är en organisation som driver skyddade boenden med rehabilitering för kvinnor som utnyttjats i prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål.

Följ Talita

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.