Universitetssjukhuset Örebro

Unikt test utvecklat i Örebro ska hjälpa vid hörselnedsättning

Dela

I det talade språket är språkljuden de allra minsta komponenterna. Vid en hörselnedsättning kan personen uppfatta vad någon säger även om något språkljud faller bort. Hjärnan fyller då i det automatiskt. ”Om fler språkljud börjar falla bort blir det svårt att hänga med i samtal. Jag har tagit fram ett nytt test för att mäta hur olika svenska språkljud uppfattas”, säger forskaren Erik Witte.

Forskaren Erik Witte genomför det nya Situated Phoneme testet. Foto: Elin Abelson.
Forskaren Erik Witte genomför det nya Situated Phoneme testet. Foto: Elin Abelson.

Erik Witte har utvecklat metoden SiP-testet, Situated Phoneme test, som mäter hur väl personer med hörselnedsättning uppfattar olika svenska språkljud. För att säkerställa att SiP-testet verkligen mäter vad som avses har han behövt kontrollera en rad egenskaper hos de olika svenska ord som ingår i testet.

Hur man uppfattar ord beror inte bara på hur hörbara de är utan också på en rad andra faktorer. Det kan vara hur vanligt förekommande de är i språket, hur stor förväxlingsrisk det är med andra ord, hur deras språkljud är kombinerade och hur de stavas. En databas för svenska språket har tagits fram. Den innehåller 800 000 ord där alla mått är beräknade.

– Mina forskningsresultat visar att sådana faktorer kan ha mycket stor betydelse, särskilt när man inte hör orden så bra. Jag har tagit fram en databas för det svenska språket och sedan undersökt hur dessa inverkar vid taluppfattning i störande bakgrund, säger Erik Witte, audionom på Audiologiskt forskningscentrum och tidigare doktorand på Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet.

Hörseltest i en realistisk ljudmiljö

Hörselmätningen med SiP-testet ägde rum i en realistisk ljudmiljö till skillnad från nuvarande hörseltest. Genom att vara i en realistisk ljudmiljö kan testet användas för att utvärdera vilken nytta olika rehabiliteringsinsatser medför.

– Vi kan exempelvis undersöka nyttan av en hörapparatanpassning genom att jämföra mätresultaten med och utan hörapparat. Jag ville skapa ett test som kan mäta effekten av en anpassning av hörapparat, berättar han.

Den genomsnittliga hörseln sjunker efter 50 år och befolkningen tenderar att bli äldre och äldre. Det gör att fler idag har problem med hörselnedsättning. Idag är det cirka 400 000 personer som har hörapparat i Sverige. Majoriteten är äldre.

– Det kan bli problem i större sällskap med mycket ljud. Därför är det bra om vi kan sätta in hörselförbättrande åtgärder så tidigt som möjligt. I de flesta fall handlar det om hörapparat, säger han.

För personer med hörselnedsättning kan bra hjälp innebära ökade möjligheter att delta aktivt i vardagslivets konversationer med kollegor, familj och barnbarn. Det ökar i sin tur livskvalitén.  

Faktaruta

Det unika hörseltestet tar cirka fem minuter att genomföra. Personen sitter vid en touchskärm och får upp tre olika svarsalternativ när den får höra ordet. Alternativen är tre identiska ord förutom ett språkljud som skiljer, exempelvis bland, blund och blond. I två sidohögtalare vid personen hörs det bakgrundsljud med verkliga ljud. Det ska vara som att personen sitter på en parkbänk med en gata bakom och bredvid en lekplats. Hörseltestet testar bara de språkljud som liknar varandra och det ingår 84 ord som täcker alla svenska språkljud.

Framöver kommer audiologiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro att provköra testet och på sikt kommer förhoppningsvis testet kunna användas på alla audiologiska kliniker i Sverige.   

Vid frågor kontakta

Erik Witte
Audionom
Audiologiskt forskningscentrum
Universitetssjukhuset Örebro
Region Örebro län
E-post: erik.witte@oru.se
Telefon: 070 – 53 78 509

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Forskaren Erik Witte genomför det nya Situated Phoneme testet. Foto: Elin Abelson.
Forskaren Erik Witte genomför det nya Situated Phoneme testet. Foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild
Forskaren Erik Witte, foto: Elin Abelson.
Forskaren Erik Witte, foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum