Universeum

Universeum satsar på matematik – Mathrix öppnar 8 februari

Dela
Svenska elevers och studenters matematikkunskaper är otillräckliga. Det visar flera rapporter och studier. Nu satsar Universeum stort på matematik, tillsammans med Erling- Perssons Stiftelse. Matematiken ska göras begriplig och meningsfull, för att öka barns, ungas och vuxnas kunskaper i ämnet och på sikt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Goda kunskaper i matematik är en bristvara. Universeum möter det behovet med en stor satsning på matematik, med målet att öka kunskaperna och utveckla lärandet i ämnet för alla åldrar och utbildningsnivåer. På längre sikt ska det leda till att fler fullföljer studier inom naturvetenskap och teknik, där matematikkunskaper krävs. Det behövs sådan kompetens om Sverige ska klara omställningen till ett hållbart samhälle påpekar både Universeum och Erling-Perssons Stiftelse, som tillsammans står bakom satsningen. Erling-Perssons Stiftelse har möjliggjort satsningen genom en donation till Universeum på 35,4 miljoner fördelat på två år.

– Att ge barn och unga de bästa förutsättningarna för framtiden är viktigt. Kunskaper inom matematik kommer att öppna vägen till många av de viktigaste och mest intressanta jobben i framtiden. Vi ser att Mathrix kan engagera en stor publik och visa på matematikens betydelse för innovation, tillväxt och entreprenörskap, något som är avgörande för en hållbar samhällsutveckling, säger Stefan Persson, ordförande i Erling-Perssons stiftelse.

Det är nödvändigt att alla elever får möjlighet att utveckla ett intresse för och ges goda kunskaper i matematik. Med Mathrix och de program som samtidigt utvecklas ska vetenskapscentret öppna dörrar till matematikens värld – och sänka tröskeln, så att fler kan förstå och dra nytta av allt matematiken kan erbjuda.

– En utmaning är att människor inte upplever matematiken som intressant och relevant. En annan att människor tror att man antingen har eller inte har en “mattehjärna”. Det finns så många myter om matematik och hur man lär sig det! Vi vill visa att matematiken är för alla – och att den finns överallt, berättar Carina Halvord, VD på Universeum.

Det handlar om att förändra bilden av matematik och att visa på matematikens möjligheter i var och ens liv. På Universeum menar man att vetenskapscentrets styrka är dess räckvidd – omkring en halv miljon människor besöker Universeum varje år. Man möter också cirka 65 000 elever och lärare i program och samverkar med kommuner kring skolutveckling.

–Vi kommer att visa hur matematiken används och sätta den i en kontext som är både begriplig och meningsfull. Ambitionen är att ge alla de barn och vuxna vi möter en annan relation till ämnet. Det kommer på sikt att bidra till en hållbar utveckling, både för individen och för samhället i stort, säger Carina Halvord.

FAKTA | MATEMATIKKUNSKAPER I SVERIGE

  • TIMSS är en internationell studie som undersöker kunskaper i och attityder till matematik och naturvetenskap hos elever i årskurs 4 och årskurs 8. Jämfört med de andra deltagande länderna som ingår i EU eller OECD presterade svenska elever i årskurs 4 och årskurs 8 under genomsnittet i matematik vid den senaste mätningen 2019.
  • I Sveriges Ingenjörers rapport Att räkna eller räknas bort konstateras att även om undervisningstiden i matematik sedan 2013 utökats med 330 timmar (eller 37 procent) i grundskolan, så sjunker det totala genomsnittliga betygspoänget bland elever i årskurs sex. Rapporten visar också att matematik särskiljer sig från andra ämnen genom lägre betyg, högst andel som inte når målen och den största skillnaden i betygsgenomsnitt mellan barn vars föräldrar har respektive inte har högre utbildning.
  • Vissa ingenjörsutbildningar har svårt att fylla platserna. Därtill hoppar omkring 40–50 procent av ingenjörsstudenterna av studierna. Ett skäl är att förkunskaperna i matematik inte räcker till, enligt rapporten Ingenjörsutbildningarnas attraktionskraft. Samma rapport slår fast att sex av sju tonårstjejer med bra betyg i matte väljer bort utbildningar till ingenjör. Vore de matematikbegåvade tjejernas intresse för yrket lika stort som killarnas skulle ingenjörsutbildningarna få 2 200 fler studenter – varje år.

FAKTA | UNIVERSEUMS MATEMATIKSATSNING

Med matematiksatsningen vill Universeum öka kunskaperna och utveckla lärandet i ämnet för alla åldrar och utbildningsnivåer. På längre sikt ska det leda till att fler söker och framför allt fullföljer studier inom naturvetenskap och teknik, där matematikkunskaper krävs. Det skapar i sin tur förutsättningar för ökad innovationskraft och entreprenörskap för en hållbar samhällsutveckling. Satsningen har två spår:

  1. En bred insats mot barn och vuxna i syfte att bidra till en bättre grundförståelse för matematik. Dels för att rusta barn för att klara kunskapskraven i skolan, men kanske främst för att matematiska resonemang ligger till grund för många viktiga val i det egna livet och för det demokratiska samtalet. Matematikkunskaper är därför en fundamental kompetens som behövs för att fatta välgrundade vardagsbeslut och vara en aktiv medborgare.
  2. En riktad insats mot 13–18-åringar som utvecklas under 2023, där målet är ökat intresse, motivation och lärande i matematik. Forskning visar att lärare och föräldrar har en viktig roll i att stimulera elevers motivation. Därför kommer Universeum rikta insatser till högstadie- och gymnasieelever, deras lärare och deras föräldrar/målsmän.

FAKTA | MATHRIX

Mathrix är uppdelad i fyra områden: Jaget, Världen, Skapandet och Naturen. I varje område finns flera olika upplevelser där matematik synliggörs och utforskas. Några exempel:

  • Räkna med AI: Utmana en artificiell intelligens och se hur sannolikheten påverkas.
  • Jaget eller laget: Vem kan du lita på? Lär dig mer om spelteori och Nashjämvikt.
  • Hitta rätt: Hitta din själsfrände – eller din egen kopia! – med data, mängdlära och beräkningar.
  • Klimatsmart: Gör din egen klimatbudget och lär dig om koldioxidutsläpp, prognostisering och matematiken som en möjliggörare för förändring.
  • Studion: Skapa musik med bråktal och kaosteori.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Universeum
Universeum
Södra vägen 50
400 20 Göteborg

031–335 64 00http://www.universeum.se

Universeum är Sveriges nationella vetenskapscenter och en kraftfull arena för upplevelser och lärande inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Vårt stora hus mitt i Göteborg rymmer vetenskap och upplevelser om hela världen – från stora världshav och Amazonas regnskog till molekyler, människan och den oändliga rymden.

Vi ger barn och vuxna kunskap och kraft att göra jorden till en bättre och mer hållbar plats att leva på. På samhällsnivå bidrar vi till stärkt kompetensförsörjning, ökad innovationskraft och handlingskompetens för Agenda 2030.

Följ Universeum

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universeum

Pressinbjudan: Universeum satsar på matematik – förhandsvisning av Mathrix 31 januari27.1.2023 09:07:29 CET | Pressinbjudan

Tisdag den 31 januari förhandsvisas Universeums nya upplevelse Mathrix, en del av vetenskapscentrets och Erling-Perssons Stiftelses stora satsning på matematik. Medverkar gör bland andra Carina Halvord, VD på Universeum, Håkan Sigurdsson, vetenskaplig ledare på Universeum, Samuel Bengmark, bitr. professor på Matematiska vetenskaper vid Chalmers och Göteborgs universitet samt ordförande i Nationalkommittén för matematik vid KVA och Ylva Linderson, forskningssekreterare hos Erling-Perssons Stiftelse.

Professorföreläsning på Universeum – outforskat område i fokus15.6.2022 09:48:39 CEST | Pressmeddelande

Universeum och Göteborgs universitet gör sedan april 2021 en gemensam satsning på lärande via datavisualisering och genom en professur i pedagogik. Med tillämpad forskning på Universeum ska professor Lena Pareto utforska hur den allra senaste digitala tekniken kan nyttjas för att stimulera lärande. Imorgon den 16 juni berättar Lena Pareto vad hon arbetat med under sitt första år och vad som står i fokus framåt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum