Universeum

Universeum, skolan och näringslivet samverkar för högre måluppfyllelse

Dela

När Göteborgs niondeklassare gick ut grundskolan läsåret 2018/2019 saknade 19,3 procent behörighet till gymnasieskolan. Och 27,1 procent – mer än var fjärde elev – hade inte uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Nu startar Framtidsambassadörer, projektet som ska bidra till högre måluppfyllelse inom naturvetenskap och teknik för elever i grundskolan.

– Alla är överens om att vi måste höja måluppfyllelsen. Frågan är ju hur vi gör det? Nu är vi fyra aktörer som har gått samman för att utforska hur vi kan stärka lärandet och fördjupa ämneskunskaperna i naturvetenskap och teknik. Vi tar ett helt nytt grepp och vi gör det tillsammans. Det känns superspännande, säger Sofia Knüppel, pedagogisk utvecklingsledare på Universeum.

Framtidsambassadörer genomförs 2019 till 2021 i samverkan mellan Göteborgs grundskoleförvaltning och Universeum med stöd av Näringslivsgruppen och Göteborgs 400-årsjubileum på Göteborg & Co. Syftet med projektet är att uppnå stärkt kompetens, ökad likvärdighet och ytterst högre måluppfyllelse för elever i grundskolan.

– Framtidsambassadörer är ett spännande exempel på hur samverkan över gränser och innovativa lärandeprocesser kan bidra till att ge elever i grundskolan hållbara kunskaper och digitala verktyg att arbeta med vår tids stora frågor. Med projektet hoppas vi kunna vara en del av att stärka måluppfyllelsen och bidra till den långsiktiga kompetensförsörjningen, säger Christian Westerberg, projektledare på Näringslivsgruppen och processledare för fokusåret Kunskap och Upplysning inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Framtidsambassadörer utforskar hur problembaserat lärande, blandade lärmiljöer och digitalisering kan användas för att stärka lärandet.

– Vi vill se vad som händer med elevernas lärande när vi rör oss mellan olika lärmiljöer, som klassrummet och Universeum och hur digitala verktyg kan stötta undervisningen. Eleverna i projektet kommer bli bland de första som får använda visualiseringslabbet som Universeum ska bygga. Vi vet att verkliga utmaningar skapar engagemang, så hur problembaserat lärande i kombination med de andra pedagogiska verktygen påverkar måluppfyllelsen blir intressant att utvärdera, berättar Sofia Knüppel.

Under läsåret 2019/2020 genomförs tre koncept: Kropp och hälsa för årskurs F–3, Hållbara hav för årskurs 4–6 och Rymden för årskurs 6–9. Alla har sin utgångspunkt i skolans behov och Agenda 2030. Konceptet Hållbara hav var först ut. Lärarinspiration, arbete i klassrummet och besök på Universeum är redan avklarat, nu väntar fortsatt arbete i skolan och utvärdering. I januari startar Kropp och hälsa och i februari Rymden.

Parallellt utvecklas fler koncept som kommer testas nästa läsår. 2021, i samband med läsårets slut och Göteborgs 400-årsfirande, ska projektet uppmärksammas stort. Då är också tanken att Framtidsambassadörer ska gå från ett projekt till att bli en metod som kan nyttjas i större skala.

– Framtidsambassadörer ska ge eleverna ökad nyfikenhet och förståelse för naturvetenskap och teknik. Vi hoppas att detta leder till att höja elevernas måluppfyllelse för de ämnena och att det på sikt ökar likvärdigheten mellan skolorna, säger Anders Samuelsson, enhetschef kvalitet och utveckling på Göteborgs grundskoleförvaltning.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Universeum
Universeum
Södra vägen 50
400 20 Göteborg

031–335 64 00http://www.universeum.se

Universeum är Sveriges nationella vetenskapscenter och en av de tio mest besökta attraktionerna i Sverige med över en halv miljon besökare varje år. I våra lärmiljöer utforskar barn och vuxna världen genom naturvetenskap och teknik. Vi skapar upplevelser som stärker kreativiteten och innovationsförmågan, ökar kunskaperna och aktiverar det kritiska tänkandet.

Genom vårt arbete stöttar vi utbildningssystemet och stärker kompetensförsörjningen. Tillsammans med stiftare, donatorer, finansiärer och partners arbetar vi för ett livslångt lärande och bidrar till en hållbar utveckling.

Följ Universeum

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universeum

Universeum siktar mot rymden med akademi och näringsliv13.9.2019 15:10:00 CESTPressmeddelande

Hoppa på månen, pricka Mars med en rymdfarkost och svischa förbi stjärnor och svarta hål i det digitala planetariet. Imorgon öppnar Rymdresan, Universeums helt nya utställning om människan och rymden. Redan idag offentliggör Universeum ett nytt partnerskap: GKN Aerospace ansluter till vetenskapscentrets satsning på att öka kunskaperna om rymden liksom kännedomen om rymdindustrins betydelse för en hållbar utveckling.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum