Läkemedelsverket

Uppdaterad behandlingsrekommendation för dosering av antibiotika till gris

Dela

Läkemedelsverkets uppdaterade behandlingsrekommendation för antibiotika till gris är ett kunskapsstöd för val och dosering av antibiotika för behandling av infektionssjukdomar hos gris när det bedömts som nödvändigt. Den uppdaterade behandlingsrekommendationer innefattar bland annat tre nya terapiområden.

Antibiotikabehandling av enskilda grisar eller grupper av djur är ibland nödvändig för att bota sjukdom, minska eller förebygga lidande och förhindra sjukdomsspridning. Målet är att genom korrekt val av antibiotikaklass, dos, doseringsintervall och en väl avvägd behandlingstid säkerställa god effekt och samtidigt minska risken för resistensutveckling.
Eftersom all antibiotikaanvändning är förknippad med risk för utveckling och spridning av resistens är det viktigt att behandlingen är väl avvägd vad gäller dos, doseringsintervall och behandlingstidens längd, för att uppnå tillfredsställande effekt utan att onödigtvis exponera individen för antibiotika.

Valet av antibiotikaklass är också betydelsefullt för att bibehålla effektiva behandlingsalternativ för infektionssjukdomar hos gris, och för att reducera riskerna för resistensöverföring till människa.

Huvudbudskap

  • Antibiotikabehandling av gris sker i första hand individuellt.
  • Vid val av antibiotika beaktas eventuella risker för djur- och folkhälsan som selektion av resistens kan medföra.
  • Provtagning och resistensundersökning är särskilt viktigt om många djur behöver behandlas samt för att verifiera känslighet mot valt antibiotikum över tid i en besättning.
  • Antibiotikabehandling av en grupp djur där alla individer ännu inte utvecklat klinisk sjukdom övervägs endast i särskilda fall när risken för smittspridning i gruppen är hög, konsekvenserna allvarliga och andra lämpliga alternativ saknas.
  • Ordination av antibiotika, särskilt vid metafylax, kompletteras alltid med anvisningar kring generella och sjukdomsspecifika förebyggande åtgärder såsom miljö-, hygien-, och skötselåtgärder samt om relevant vaccination.
  • För gruppbehandling via foder eller dricksvatten är kompletterande individuell injektionsbehandling av akut sjuka djur med nedsatt foder-/vattenkonsumtion nödvändig.
  • Oavsett administrationssätt är det viktigt att korrekt bedöma djurens vikt för att säkerställa rätt dosering

Läkemedelsverkets uppdaterade behandlingsrekommendation ersätter den tidigare behandlingsrekommendationen från 2012 och har arbetats fram tillsammans med kliniskt verksamma veterinärer, forskare och experter inom farmakologi, grismedicin, bakteriologi och antibiotikaresistens. Huvudsyftet med rekommendationerna är att de ska utgöra ett kunskapsstöd för antimikrobiell behandling av infektionssjukdomar hos gris.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Läkemedelsverket arbetar för att patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att de används ändamålsenligt och effektivt. Läkemedelsverkets vision är att vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Björn Eriksson har fått i uppdrag att utreda digitala vårdgivare inom primärvården22.6.2022 17:10:00 CEST | Pressmeddelande

Björn Eriksson, generaldirektör på Läkemedelsverket, har fått i uppdrag av Socialdepartementet att utreda hur digitala vårdgivare ska kunna bli en del av en mer sammanhållen och kontinuitetbaserad del av primärvården. Översynen ska bland annat klargöra vilka digitala vårdtjänster som är att likställa med fysiska besök i primärvården och vad som är att betrakta som sjukvårdsrådgivning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum