Sveriges geologiska undersökning

Uppdaterad byggnadsgeologisk information för Göteborg

Dela
SGU har tagit fram en rapport över Göteborgsområdets geologi, som underlag till den byggnadsgeologiska kartan. Informationen riktar sig till aktörer inom bygg-, planerings-, och transport- och infrastruktursektorn.
Schematisk 3D-modell av bergarter och deformationszoner
i Göteborgs kommun.
Schematisk 3D-modell av bergarter och deformationszoner i Göteborgs kommun.

Byggnadsgeologiska kartan är framtagen på SGU för att förbättra kunskapen om och förståelsen för de lokala geologiska förhållandena i våra stora städer, som till exempel bergstabilitet, materialförsörjning och grundvattenrörelser.

Kartan är en del av ett pågående arbete, där det övergripande syftet är att förse samhället med bästa möjliga geologiska underlag för olika aspekter på samhällsbygg­nad. I fokus för den byggnadsgeologiska kartan ligger geologi i 3-D och komplettering av SGU:s geologiska databaser med extern information från olika infrastrukturprojekt.

Den aktuella rapporten ger en kortfattad beskrivning av de geologiska förhållandena och den geologiska utvecklingen i Göteborgsområdet. Innehållet är uppdelad i två huvudavsnitt där det första behandlar berggrundsgeologi och det andra jordartsgeologi. Den nya informationen, som innebär en uppgradering och komplettering, är den senaste av en rad geologiska kartor, kartdatabaser och beskrivningar över Göteborgsområdet som SGU har tagit fram under lång tid. Den första sammanhängande geolo­giska kartan för Göteborg var en kombinerad jordarts- och berggrundsgeologisk karta som SGU tog fram 1901.

Se byggnadsgeologisk information i SGU:s 3D-verktyg

Läs rapporten Göteborgsområdets berggrund,
jordarter och geologiska utveckling

Kontakter

Ulf Bergström, statsgeolog SGU, Telefon: 031-7082658, ulf.bergstrom@sgu.se

Bilder

Schematisk 3D-modell av bergarter och deformationszoner
i Göteborgs kommun.
Schematisk 3D-modell av bergarter och deformationszoner i Göteborgs kommun.
Ladda ned bild

Om

Sveriges geologiska undersökning
Sveriges geologiska undersökning018-17 90 00http://www.sgu.se

SGU tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU arbetar för en hållbar samhällsutveckling där mark och vatten används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade, och att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande.

Följ Sveriges geologiska undersökning

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges geologiska undersökning

Mer positiv inställning till gruvnäringen i Sverige23.1.2023 17:53:59 CET | Pressmeddelande

Drygt sex av tio personer (62 %) i Sverige mellan 18 och 79 år tycker att svensk gruvnäring bör ges förutsättningar att utvecklas för att säkra till gången på viktiga metaller och varannan person (49 %) kan tänka sig att ha en aktiv gruva i sitt närområde. Det visar en undersökning som Sveriges geologiska undersökning (SGU) har gjort tillsammans med undersöknings- och analysföretaget Novus

Tolv förslag på vägen till en hållbar batterivärdekedja17.10.2022 10:04:05 CEST | Pressmeddelande

Batterier är centrala och avgörande pusselbitar i elektrifieringen av industrin och transportsektorn för att möta klimatutmaningarna. Arbetet behöver intensifieras och Sverige har möjlighet att bli en ledande batterination, bidra till att bibehålla välfärden, Parisavtalet och Agenda 2030-målen. Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning presenterar tolv förslag för att etablera en hållbar och konkurrenskraftig europeisk värdekedja för batterier.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum