Solna stad

Uppdaterad miljöstrategi för en hållbar utveckling

Dela

En uppdaterad miljöstrategi beslutades av kommunstyrelsen i Solna stad den 11 maj, med en tydligare inriktning för stadens prioriteringar och ökade ambitioner framöver – för en hållbar stadsutveckling och en god livsmiljö.

Fem år har gått sedan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fattade beslut om Solna stads miljöstrategi. Mycket har hänt inom miljöområdet sedan dess, och den 11 maj beslutade kommunstyrelsen om en uppdaterad miljöstrategi, som sammanfattar stadens prioriteringar under de kommande åren.

– Sedan miljöstrategin beslutades för fem år sedan har staden genomfört rad satsningar och åtgärder för en bättre miljö i Solna. Nu växlar vi upp det arbetet med en uppdaterad miljöstrategi för en mer hållbar stadsutveckling och en höjd ambitionsnivå, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

– Jämfört med för fem år sedan har vi idag mycket bättre kunskap om utmaningarna på miljöområdet i Solna. Därför är jag glad att den uppdaterade miljöstrategin ökar fokus på minskad klimatpåverkan och en bättre livsmiljö, säger Bernhard Huber, miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande, Solna stad.

Åtgärder och satsningar de senaste fem åren

En utbyggd kollektivtrafik, energieffektivisering i stadens lokaler, dagvattendammar för bättre vattenkvalitet, förbättrade cykel- och gångvägar, energi- och klimatrådgivning till Solnabor, ett nytt naturreservat, inköp av elcyklar till medarbetarna och fler miljökrav i stadens upphandlingar. Det är några av alla de miljöförbättrande åtgärderna som stadens nämnder och förvaltningar genomfört de senaste fem åren. Dessutom har ett antal nya styrdokument inom särskilda miljöområden beslutats om för att komplettera den övergripande miljöstrategin. En cykelplan, en grönplan, en dagvattenstrategi och Solna stads första klimatstrategi är några exempel.

Stärkta inriktningar i miljöstrategin

Solna stads miljöstrategi lägger fast tre fokusområden för stadens miljöarbete: en hållbar stadsutveckling, en effektiv resursanvändning och en god livsmiljö. När miljöstrategin nu uppdateras finns de tre fokusområdena och de övergripande inriktningarna kvar. Däremot har vissa inriktningar stärkts upp och formulerats om för att bli i linje med ökade ambitioner i nya styrdokument på miljöområdet, exempelvis klimatstrategin.

En hållbar riktning för framtiden

Syftet med miljöstrategin är att styra och samordna stadens verksamheter i en hållbar riktning. Den uppdaterade miljöstrategin kommer även fortsättningsvis vara ett viktigt underlag i stadens arbete med fortsatta och nya miljöförbättrande åtgärder i många år framöver.

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Solna stad
Solna stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

08-7461000http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Hagaparkens lugn och huvudstadens puls. Varje dag fördubblas befolkningen av människor som jobbar här eller besöker oss. Och i takt med att Solnaborna blir fler växer nya kvarter och stadsdelar fram, kollektivtrafiken byggs ut och allt fler företag etablerar sig i staden. Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling.

Följ Solna stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Solna stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum