Läkemedelsverket

Uppdaterad rekommendation för läkemedelsbehandling av epilepsi

Dela

I Sverige finns mellan 60 000 och 70 000 personer med epilepsi, varav drygt 10 000 är barn. Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer innehåller uppdaterad kunskap om terapival och skärpt säkerhetsinformation för användning av läkemedelssubstansen valproat.

– Huvudbudskapet i den nya rekommendationen är att valproat inte ska användas vid behandling av epilepsi under graviditet eller till kvinnor i fertilålder. När det gäller behandling under graviditet handlar det om att inte använda valproat om det finns andra lämpliga alternativ och för kvinnor i fertil ålder  om inte villkoren i graviditetspreventionsprogrammet är uppfyllda, säger Karin Söderberg Löfdal, utredare på Läkemedelsverket.

Arbetet med den uppdaterade rekommendationen har skett i samverkan med Socialstyrelsen och SBU parallellt med deras motsvarande arbete med att publicera nya nationella riktlinjer respektive rapport om epilepsi.

– Sedan 2011 har säkerhetsinformationen för valproatbehandling av kvinnor i fertil ålder skärpts, ett oprovocerat anfall kan räcka för diagnos och ökad vetenskaplig dokumentation har tillkommit för en del antiepileptika vilket bidrog till att rekommendationen behövde uppdateras nu, säger Karin Söderberg Löfdal.

Om behandlingsrekommendationen                                                           

Behandlingsrekommendationen om epilepsi är en uppdatering av tidigare rekommendation publicerad 2011, utifrån även uppdaterade bakgrundsmanus och ett av Läkemedelsverket anordnat expertmöte i december 2018.

Huvudbudskapet i den uppdaterade behandlingsrekommendationen är att valproat är kontraindicerat vid behandling av epilepsi under graviditet om det finns andra lämpliga alternativ och vid behandling av flickor och kvinnor i fertil ålder om inte villkoren i graviditetspreventionsprogrammet är uppfyllda,

Rekommendationerna är framtagna i konsensus och är baserade på tillgänglig vetenskaplig evidens samt samlad beprövad erfarenhet i expertgruppen. Behandlingsrekommendationerna är baserade på bakgrundsdokument som innehåller fördjupad information, vetenskaplig uppdatering sedan förra behandlingsrekommendationen och referenser. Vid mötet deltog experter inom berörda medicinska specialiteter och Läkemedelsverket, patientföreträdare samt representanter för SBU och Socialstyrelsen.

Rekommendationerna för terapival vid nydebuterad epilepsi baseras framför allt på evidensbedömningar gjorda av en expertgrupp inom International League Against Epilepsy (ILAE) 2013 och en metaanalys av Cochrane 2017. Litteratursökningar har också gjorts för att identifiera senare relevanta studier, för dessa har ILAEs klassificeringssystem använts.

Nyckelord

Kontakter

Karin Söderberg Löfdal, utredare
Tel (växel): 018-17 46 00

Läkemedelsverkets pressfunktion
Tel: 018-18 36 25
E-post: press@lakemedelsverket.se

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Till användare av Emerade injektionspenna med adrenalinlösning: Större kraft kan behövas för aktivering av pennan14.10.2019 14:00:00 CESTPressmeddelande

Läkemedelsverket vill informera användare av Emerade förfylld injektionspenna med adrenalinlösning om att i sällsynta fall har pennan inte lösts ut på första försöket. Om detta händer ska ett nytt försök att aktivera den göras med större kraft. Emerade lösning för injektion används för behandling av svåra akuta allergiska reaktioner.

Förslag på skärpta regler för vem som får driva apotek26.9.2019 15:00:00 CESTPressmeddelande

Sedan apoteksmarknadens omreglerades 2009 gäller att förskrivare eller läkemedelsföretag inte får driva apotek. Syftet är främst att motverka risken för överförskrivning av läkemedel. Detta har bedömts kunna uppstå om det finns ekonomiska incitament utöver de medicinska behoven hos patienten. Läkemedelsverket har på regeringens uppdrag gjort en översyn av dessa begränsningar och föreslår nu att även vårdgivare ska omfattas av begränsningen.

Läkemedel mot sur mage som innehåller ranitidin återkallas26.9.2019 11:36:13 CESTPressmeddelande

Efter att tester visat att läkemedel med ranitidin innehåller N-nitrosodimetylamin (NDMA), ett sannolikt cancerframkallande ämne, dras alla berörda läkemedel in från apotek och dagligvaruhandel. Indragningen görs som en tillfällig försiktighetsåtgärd och det finns ingen akut risk för patienter. Ranitidin används för att minska produktionen av magsyra hos patienter med halsbränna och magsår.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum