Läkemedelsverket

Uppdaterad rekommendation för läkemedelsbehandling av rinosinuit

Dela

Läkemedelsverket har tillsammans med nationella experter tagit fram en uppdaterad behandlingsrekommendation för rinosinuit som ersätter den tidigare från 2005. Egenvård rekommenderas i de flesta fall. Penicillin V kvarstår som förstahandsalternativ när antibiotikabehandling behövs.

Rekommendationen omfattar behandling vid akut och kronisk rinosinuit hos barn och vuxna. Behandlingsrekommendationen riktar sig till personal inom hälso- och sjukvården, främst inom primärvården, som tar hand om patienter med rinosinuit.

Akut rinosinuit orsakas oftast av virus. Den vanligaste formen som drabbar både vuxna och barn orsakas av vanliga luftvägsvirus och är synonymt med förkylning. Akuta infektionssymtom från näsa och bihålor delas in i akut viral rinosinuit (förkylning), akut postviral rinosinuit och akut bakteriell rinosinuit. Efterföljande besvär av rinosinuit är vanligt förekommande och oftast behövs inget utöver symtomatisk behandling.

Kronisk rinosinuit är en inflammatorisk sjukdom som vanligen kan handläggas i primärvården, och hos barn ska den remitteras till ÖNH-specialist. Små barn får sällan en behandlingskrävande bakteriell rinosinuit.

Vid alla typer av akut rinosinuit rekommenderas främst egenvård i form av symtomlindrande behandling. Akut bakteriell rinosinuit behöver sällan behandlas med antibiotika. Penicillin V rekommenderas när antibiotikabehandling bedöms som indicerat.

Antibiotikaresistens är ett globalt ökande problem och sambandet mellan antibiotika­användning och resistensutveckling är mycket väl belagt. Att behandla infektioner med antibiotika endast när det behövs och att välja preparat med smalt spektrum som penicillin V bidrar till ett fortsatt gott resistensläge i Sverige.

Kontakta oss

Ann Hermansson
Professor, överläkare
Skånes universitetssjukhus
076 243 44 74

Maria Furberg
PhD, specialist i allmänmedicin och infektionssjukdomar, överläkare
Norrlands universitetssjukhus
070-646 22 45

Pia Bylund
Projektledare, utredare
Läkemedelsverket
018-17 46 00

Anders Lignell
Klinikutredare
Läkemedelsverket
018-17 46 00

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Ny rekommendation för användning av radiologiska kontrastmedel till barn2.7.2020 15:40:58 CESTPressmeddelande

Barns fysiologi skiljer sig från vuxnas, särskilt de yngsta barnen, vilket man behöver ha kunskap om vid val av undersökning, kontrastmedel och dosering. När kontrastmedel har betydelse för diagnostiken ska de ges i optimerad dos för att minimera biverkningar men bibehålla god diagnostik. Läkemedelsverket har tagit fram en helt ny behandlingsrekommendation avsedd som stöd för användning av radiologiska kontrastmedel till barn.

Apotekare, receptarier och apotekstekniker föreslås hantera egenvårdsrådgivning på apotek26.6.2020 09:21:57 CESTPressmeddelande

Egenvårdrådgivning är en viktig del av apotekens verksamhet, och personalen måste ha adekvat kompetens och utbildning för att kunna ge rätt råd. Läkemedelsverket föreslår att rådgivning om egenvård på apotek - förutom av legitimerade apotekare och receptarier - även kan ges av yrkeshögskoleutbildade apotekstekniker eller motsvarande. Utbildning och kompetensutvecklingsplaner ska vara dokumenterade och ingå som en del i apotekens kvalitetssystem.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum